MyLabel
Loại
v
   
Năm ban hành
v
Số lượng kết quả
v
Tìm kiếm
Tìm
Tìm trong
#
Số/Ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu
Tải về
 
v
 94/2016/NĐ-CP01/07/2016Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kêUpload/VanBan/ND94.doc
 95/2016/NĐ-CP01/07/2016Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kêUpload/VanBan/03. NĐ95 - Xử phạt vi phạm hành chính LV TK.doc
 97/2016/NĐ-CP01/07/2016Nghị định Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc giaUpload/VanBan/04.1. NĐ97 - Quy định nội dung HTCT TK Quốc gia.doc
 89/2015/QH1323/11/2015Luật thống kê năm 2015Upload/VanBan/89-2015-Luat thong ke- ban chinh thuc.doc
 234/QĐ-TCTK02/04/2014Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê tỉnh Hà TĩnhUpload/VanBan/234_QĐ_TCTK - Chuc nang-nhiem vu-quyen han va co cau CTK Ha Tinh.pdf
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.87.33.97

Thống kê

Lượt truy cập  15781
Đang trực tuyến   5