MyLabel
hinhthumbnail

Sở Nội vụ nhất hội thi “Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phon... (26/05/2017)

Chiều 26/5, Khối Hành chính - Tổng hợp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tới dự
hinhthumbnail

Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12,... (04/06/2019)

Tổng cục Thống kê đã biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2019. Theo kết quả Công bố tại Thông báo số 601/TCTK-TKQG ngày 30/5/2019 của Tổng cục Thống kê thì tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Hà Tĩnh ước tính 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78% so với cùng kỳ năm 2018
hinhthumbnail

Ý nghĩa, thực trạng và kết quả bước đầu Tổng điều tra dân số... (31/05/2019)

Chỉ tiêu hộ, dân số và chất lượng dân số vừa là mục tiêu vừa là kết quả lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia hay của một địa phương. Trong tổ chức chính quyền địa phương thời phong kiến đã chia các đơn vị hành chính thành 4 cấp là: Lộ, Phủ, Châu, Hương (xã đổi thành Hương) nhằm quản lý chặt chẽ hộ tịch và thống kê dân số. Hai khoản thuế chủ yếu mà họ phải đóng là thuế thân và thuế điền thổ. Những người trốn thuế thân phải chịu những hình phạt nặng nề cho nên nhiều người phải bỏ làng tha phương cầu thực vì không có tiền đóng thuế thân cho chính quyền thuộc địa
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:54.91.4.56

Thống kê

Lượt truy cập  24696
Đang trực tuyến   12