MyLabel
Hinh thumbnal

Kế hoạch ứng dụng, phát triển và bảo trì, bão dưỡng trang th... 21/12/2016

Kế hoạch ứng dụng, phát triển và bảo trì, bão dưỡng trang thiết bị công nghệ thông tin Cục Thống kê Hà Tĩnh

Hinh thumbnal

Quyết định thành lập Ban biên tập và Tổ thư ký Website 04/08/2015

Quyết định thành lập Ban biên tập và Tổ thư ký Website


HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.203.28.212

Thống kê

Lượt truy cập  11322
Đang trực tuyến   73