MyLabel
Hinh thumbnal

Hội nghị tổng kết TĐT NTNN&TS năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh 07/03/2017

Hội nghị tổng kết TĐT NTNN&TS năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh

Hinh thumbnal

Đảm bảo tiến độ cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, t... 01/08/2016

Đảm bảo tiến độ cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản năm 2016 tỉnh Hà Tĩnh

Hinh thumbnal

Trang điều hành tác nghiệp TĐT NT-NN-TS năm 2016 Trung ương 27/06/2016

Tổng Điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2016

Hinh thumbnal

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 27/06/2016

Hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ TĐT NTNN&TS năm 2016

Hinh thumbnal

Chuẩn bị chu đáo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thuỷ ... 07/06/2016

Chiều 24/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn chủ trì họp Ban Chỉ đạo tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản nghe báo cáo và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ tổng điều tra năm 2016.

Hinh thumbnal

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện TĐT NTNN&TS năm... 06/06/2016

Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện TĐT NTNN&TS năm 2016 trên địa bàn tỉnh

Hinh thumbnal

Công văn hướng dẫn lựa chọn ĐTV và TT trong TĐT NTNNTS năm 2... 03/06/2016

Hướng dẫn lựa chọn ĐTV và TT trong TĐT NTNN&TS năm 2016

Hinh thumbnal

Kết luận Hội nghị tập huấn TĐT NTNN&TS năm 2016 31/05/2016

Kết luận Hội nghị tập huấn TĐT

Hinh thumbnal

Kế hoạch phân công và nội dung kiểm tra giám sát TĐT NTNN&TS... 30/05/2016

Kế hoạch phân công và nội dung kiểm tra giám sát TĐT NTNN&TS năm 2016

Hinh thumbnal

Quyết định và phương án Tổng điều tra NTNN&TS năm 2016 22/03/2016

Quyết định và phương án Tổng điều tra NTNN&TS năm 2016


1 2 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.197.111.121

Thống kê

Lượt truy cập  60232
Đang trực tuyến   38