MyLabel
Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2019 tỉnh Hà Tĩnh 01/04/2019

CPI tháng 3 năm 2019, giảm 0,21% so tháng trước, tăng 1,32% so cùng tháng năm trước và tăng 0,11% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị giảm 0,38%; nông thôn giảm 0,09%.

Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh quý I năm 2019 29/03/2019

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 trong điều kiện có những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2018, nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ổn định.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tỉnh Hà Tĩnh 01/03/2019

* CPI tháng 02 năm 2019, tăng 0,76% so tháng trước, tăng 1,50% so cùng tháng năm trước và tăng 0,32% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị tăng 0,74%; nông thôn tăng 0,78%.

Hinh thumbnal

Hà Tĩnh gieo cấy 58.947 ha lúa vụ Xuân 2019, đạt 100,16% kế ... 19/02/2019

Tổng diện tích gieo, cấy lúa toàn tỉnh là 58.947/58.853 ha đạt 100,16% KH (diện tích gieo thẳng 43.084 ha, chiếm 73,09% so với kế hoạch và đạt 100,36% so với cùng kỳ năm trước; diện tích cấy 15.863 ha, chiếm 26,91 so với kế hoạch và đạt 105,21% so với cùng kỳ năm trước

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh tháng 01 năm 2019 31/01/2019

CPI tháng 01 năm 2019, giảm 0,44% so với tháng trước, tăng 1,53% so với cùng tháng năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị giảm 0,49%; nông thôn giảm 0,40%.

Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 28/12/2018

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; năm thứ nhất thực hiện Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2018-2020. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh thuận lợi hơn, với đà đạt được từ kết quả của năm 2017, kinh tế tiếp tục diễn biến tích cực và đạt mức tăng trưởng cao, sự cố môi trường biển và hậu quả thiên tai được tập trung giải quyết, khắc phục cơ bản, thời tiết thuận lợi, tình hình chung ổn định hơn, tạo môi trường tích cực cho phát triển.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2018 tỉnh Hà Tĩnh 28/12/2018

CPI tháng 12 năm 2018, giảm 0,15% so với tháng trước, tăng 2,59% so với cùng tháng năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị giảm 0,11%; nông thôn giảm 0,18%.


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.80.224.52

Thống kê

Lượt truy cập  18366
Đang trực tuyến   79