MyLabel
Hinh thumbnal

Tình hình KTXH Hà Tĩnh quý I năm 2020 30/03/2020

Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh những tháng đầu năm 2020 phát triển trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức: tình hình dịch bệnh do Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân; diễn biến thời tiết, dịch bệnh đối với các loại cây trồng và vật nuôi luôn tiềm ẩn rủi ro; nguồn lực đầu tư phát triển của địa phương còn hạn chế; an ninh trật tự, an toàn xã hội và các tai tệ nạn xã hội luôn tiềm ẩn các diễn biến khó lường...Nhưng với sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên mặc dù không có bước phát triển đột phá nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội quý I/2020 trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ổn định.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2019 tỉnh Hà Tĩnh 30/10/2019

CPI tháng 10/2019 bằng 100,11% (tăng 0,11%) so với tháng trước, tăng 0,91% so với cùng tháng năm trước và tăng 1,40% so với tháng 12 năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị tăng 0,06%; nông thôn tăng 0,14%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2019 tỉnh Hà Tĩnh 02/10/2019

Thị trường tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ trong tháng nhìn chung diễn ra ổn định, trầm lắng hơn so với các tháng trước. Nguyên do các địa phương trong tỉnh chịu thiệt hại bởi mưa lũ, dẫn đến mức chi tiêu dùng giảm hơn. Mưa lũ cũng là nguyên nhân khiến dịp lễ 02/9 năm nay các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống, du lịch chịu ảnh hưởng, từ đó tác động đến tình hình giá cả hàng hoá.

Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng năm 2019 30/09/2019

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2019 trong điều kiện có những thuận lợi từ kết quả đạt được trong năm 2018, đặc biệt là sự đi vào hoạt động sản xuất ổn định của Dự án Fomosa Hà Tĩnh đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và ổn định cho ngành sản xuất công nghiệp của địa phương cũng như cả nước.Cùng với sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên mặc dù không có bước phát triển đột phá nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2019 vẫn ổn định.


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.75.196

Thống kê

Lượt truy cập  60216
Đang trực tuyến   5