MyLabel
Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2019 tỉnh Hà Tĩnh 30/10/2019

CPI tháng 10/2019 bằng 100,11% (tăng 0,11%) so với tháng trước, tăng 0,91% so với cùng tháng năm trước và tăng 1,40% so với tháng 12 năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị tăng 0,06%; nông thôn tăng 0,14%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2019 tỉnh Hà Tĩnh 02/10/2019

Thị trường tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ trong tháng nhìn chung diễn ra ổn định, trầm lắng hơn so với các tháng trước. Nguyên do các địa phương trong tỉnh chịu thiệt hại bởi mưa lũ, dẫn đến mức chi tiêu dùng giảm hơn. Mưa lũ cũng là nguyên nhân khiến dịp lễ 02/9 năm nay các hoạt động vui chơi, giải trí, ăn uống, du lịch chịu ảnh hưởng, từ đó tác động đến tình hình giá cả hàng hoá.

Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng năm 2019 30/09/2019

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2019 trong điều kiện có những thuận lợi từ kết quả đạt được trong năm 2018, đặc biệt là sự đi vào hoạt động sản xuất ổn định của Dự án Fomosa Hà Tĩnh đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và ổn định cho ngành sản xuất công nghiệp của địa phương cũng như cả nước.Cùng với sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên mặc dù không có bước phát triển đột phá nhưng nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2019 vẫn ổn định.

Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019 01/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế vẫn đang phát triển theo xu hướng tích cực, đặc biệt là sự đi vào hoạt động sản xuất ổn định của Dự án Fomosa Hà Tĩnh đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và ổn định cho ngành sản xuất công nghiệp của địa phương cũng như của cả nước. Tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên mặc dù không có bước phát triển đột phá.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2019 tỉnh Hà Tĩnh 01/07/2019

* CPI tháng 6/2019 bằng 99,84% (giảm 0,16%) so với tháng trước, tăng 0,99% so với cùng tháng năm trước và tăng 0,53% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị giảm 0,23%; nông thôn giảm 0,11%.


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.227.240.143

Thống kê

Lượt truy cập  51300
Đang trực tuyến   26