MyLabel
Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019 01/07/2019

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế vẫn đang phát triển theo xu hướng tích cực, đặc biệt là sự đi vào hoạt động sản xuất ổn định của Dự án Fomosa Hà Tĩnh đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và ổn định cho ngành sản xuất công nghiệp của địa phương cũng như của cả nước. Tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên mặc dù không có bước phát triển đột phá.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2019 tỉnh Hà Tĩnh 01/07/2019

* CPI tháng 6/2019 bằng 99,84% (giảm 0,16%) so với tháng trước, tăng 0,99% so với cùng tháng năm trước và tăng 0,53% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị giảm 0,23%; nông thôn giảm 0,11%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2019 tỉnh Hà Tĩnh 26/06/2019

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 năm 2019, bằng 100,25% (tăng 0,25%) so với tháng trước, tăng 1,52% so với cùng tháng năm trước và tăng 0,69% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị tăng 0,19%; nông thôn tăng 0,29%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2019 tỉnh Hà Tĩnh 21/05/2019

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 năm 2019, tăng 0,33% so với tháng trước, tăng 1,63% so cùng tháng năm trước và tăng 0,44% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị tăng 0,27%; nông thôn tăng 0,38%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2019 tỉnh Hà Tĩnh 01/04/2019

CPI tháng 3 năm 2019, giảm 0,21% so tháng trước, tăng 1,32% so cùng tháng năm trước và tăng 0,11% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị giảm 0,38%; nông thôn giảm 0,09%.

Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh quý I năm 2019 29/03/2019

Thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 trong điều kiện có những thuận lợi từ kết quả tích cực trong năm 2018, nên nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ổn định.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2019 tỉnh Hà Tĩnh 01/03/2019

* CPI tháng 02 năm 2019, tăng 0,76% so tháng trước, tăng 1,50% so cùng tháng năm trước và tăng 0,32% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị tăng 0,74%; nông thôn tăng 0,78%.


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.236.190.216

Thống kê

Lượt truy cập  32037
Đang trực tuyến   69