MyLabel
Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Hà Tĩnh tháng 01 năm 2019 31/01/2019

CPI tháng 01 năm 2019, giảm 0,44% so với tháng trước, tăng 1,53% so với cùng tháng năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị giảm 0,49%; nông thôn giảm 0,40%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2018 tỉnh Hà Tĩnh 28/12/2018

CPI tháng 12 năm 2018, giảm 0,15% so với tháng trước, tăng 2,59% so với cùng tháng năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị giảm 0,11%; nông thôn giảm 0,18%.

Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh năm 2018 28/12/2018

Năm 2018 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020; năm thứ nhất thực hiện Kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 03 năm 2018-2020. Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 trong bối cảnh thuận lợi hơn, với đà đạt được từ kết quả của năm 2017, kinh tế tiếp tục diễn biến tích cực và đạt mức tăng trưởng cao, sự cố môi trường biển và hậu quả thiên tai được tập trung giải quyết, khắc phục cơ bản, thời tiết thuận lợi, tình hình chung ổn định hơn, tạo môi trường tích cực cho phát triển.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2018 tỉnh Hà Tĩnh 29/11/2018

CPI tháng 11 năm 2018, giảm 0,33% so với tháng trước, tăng 3,0% so với cùng tháng năm trước và tăng 2,75% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị giảm 0,35%; nông thôn giảm 0,31%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2018 tỉnh Hà Tĩnh 01/11/2018

CPI tháng 10 năm 2018, tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 3,48% so với cùng tháng năm trước và tăng 3,09% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị tăng 0,45%; nông thôn tăng 0,42%.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2018 tỉnh Hà Tĩnh 01/10/2018

CPI tháng 9 năm 2018, tăng 0,28% so tháng trước, tăng 3,58% so cùng tháng năm trước và tăng 2,64% so với tháng 12 năm trước. So tháng trước khu vực thành thị tăng 0,31%; nông thôn tăng 0,26%.


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.203.28.212

Thống kê

Lượt truy cập  11301
Đang trực tuyến   78