MyLabel
Hinh thumbnal

Tình hình kinh tế xã hội Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2020 29/09/2020

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm 2020 trong trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức: tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân; diễn biến thời tiết, dịch bệnh bất lợi đối với các loại cây trồng và vật nuôi, nhất là ngành chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn Châu Phi; nguồn lực đầu tư phát triển của địa phương còn hạn chế; an ninh trật tự, an toàn xã hội và các tai tệ nạn xã hội luôn tiềm ẩn các diễn biến khó lường...Trước những khó khăn đó, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Hinh thumbnal

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh 24/09/2020

Tháng 9/2020, chỉ số CPI tăng 0,57% so với tháng trước, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo khu vực: So với tháng trước khu vực thành thị tăng 0,93%, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,91%; nông thôn tăng 0,41% so với tháng trước và tăng 3,33% so với cùng kỳ năm trước.

Hinh thumbnal

Tình hình KTXH Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2020 29/06/2020

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cùng với chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã tác động tiêu cực tới kinh tế toàn cầu và Việt Nam; đồng thời, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của người dân Hà Tĩnh; diễn biến thời tiết, dịch bệnh bất lợi đối với các loại cây trồng và vật nuôi, nhất là ngành chăn nuôi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch tả lợn Châu Phi; nguồn lực đầu tư phát triển của địa phương còn hạn chế; an ninh trật tự, an toàn xã hội và các tai tệ nạn xã hội luôn tiềm ẩn các diễn biến khó lường...Trước những khó khăn đó, nhưng tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Hinh thumbnal

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂ... 29/06/2020

Triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH trong trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức và cũng là tình hình chung của cả nước. Trước những khó khăn đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước. Nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020 là rất nặng nề.


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:54.85.57.0

Thống kê

Lượt truy cập  70111
Đang trực tuyến   10