MyLabel
Hinh thumbnal

Thông báo tài khoản cấp tỉnh đăng nhập trang điều hành tác n... 05/03/2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo tài khoản đăng nhập trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế và Phân công phụ trách doanh nghiệp năm 2021, cụ thể như sau

Hinh thumbnal

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc Tổng điều tra Kinh tế 05/03/2021

Thời điểm này, Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất nhân lực và biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ, mục tiêu của cuộc cuộc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là TĐT) tại địa phương, bắt đầu từ ngày 01/3/2021

Hinh thumbnal

Thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 02/03/2021

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 về việc ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hinh thumbnal

Hướng dẫn triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 26/02/2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo một số nội dung thực hiện như sau

Hinh thumbnal

Chỉ thị UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tr... 25/02/2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Hinh thumbnal

Thư của Tổng cục Thống kê gửi các doanh nghiệp để tiến hành ... 25/02/2021

Thư của Tổng cục Thống kê gửi các doanh nghiệp để tiến hành Tổng điều tra kinh tế

Hinh thumbnal

Kế hoạch Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ s... 25/02/2021

Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau

Hinh thumbnal

Phân công thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực, giám sát v... 24/02/2021

Thông báo phân công thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực và giám sát viên cấp tỉnh tham gia, giám sát, kiểm tra dữ liệu Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thành phố, thị xã, như sau

Hinh thumbnal

Kiện toàn Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra... 19/02/2021

Kiện toàn Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Tổ thường trực), gồm các thành viên

Hinh thumbnal

Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế v... 15/09/2020

Thành lập Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Tổ thường trực), gồm các thành viên


1 2 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.239.157.140

Thống kê

Lượt truy cập  557
Đang trực tuyến   34