MyLabel
Hinh thumbnal

Tổng kết công bố kết quả sơ bộ TĐT kinh tế và Điều tra cơ sở... 14/03/2022

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Hinh thumbnal

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ... 01/07/2021

Giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Hà Tĩnh được bắt đầu triển khai từ ngày hôm nay (1/7/2021).

Hinh thumbnal

Hà Tĩnh sẵn sàng triển khai giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh t... 29/06/2021

Hà Tĩnh sẵn sàng triển khai giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Hinh thumbnal

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc Tổng điều tra Kinh tế 05/03/2021

Thời điểm này, Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất nhân lực và biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ, mục tiêu của cuộc cuộc Tổng điều tra Kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là TĐT) tại địa phương, bắt đầu từ ngày 01/3/2021

Hinh thumbnal

Thông báo tài khoản cấp tỉnh đăng nhập trang điều hành tác n... 05/03/2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo tài khoản đăng nhập trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế và Phân công phụ trách doanh nghiệp năm 2021, cụ thể như sau

Hinh thumbnal

Thực hiện điều tra cơ sở hành chính năm 2021 02/03/2021

Thực hiện các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 1006/QĐ-BNV ngày 26/11/2020 về việc ban hành phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021; số 88/QĐ-BNV ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh phương án điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Hinh thumbnal

Hướng dẫn triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 26/02/2021

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo một số nội dung thực hiện như sau

Hinh thumbnal

Chỉ thị UBND thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tr... 25/02/2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021; Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Hinh thumbnal

Thư của Tổng cục Thống kê gửi các doanh nghiệp để tiến hành ... 25/02/2021

Thư của Tổng cục Thống kê gửi các doanh nghiệp để tiến hành Tổng điều tra kinh tế


1 2 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.237.34.21

Thống kê

Lượt truy cập  28394
Đang trực tuyến   93