MyLabel
Hinh thumbnal

Giấy mời tập huấn nghiệp vụ TĐT DSNO 2019 12/02/2019

Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra Dân số & Nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh

Hinh thumbnal

Hướng dẫn chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên Tổng ... 04/01/2019

Để chuẩn bị tốt cho công tác tập huấn nghiệp vụ và điều tra thu thập thông tin trong Tổng điều tra dân số năm 2019. Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ và số lượng tầm quan trọng của công tác thu thập thông tin tại địa bàn. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Hà Tĩnh, hướng dẫn Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã tuyển chọn điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viê. Đây là những người quyết định chất lượng và hiệu quả của cuộc TĐT nên BCĐ Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã thực sự quan tâm, sàng lọc, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ càng để tuyển chọn, trong đó chú trọng lực lượng trẻ tại cơ sở để đáp ứng yêu cầu ghi phiếu điện tử của cuộc Tổng điều tra.

Hinh thumbnal

Kế hoạch công tác của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019... 04/01/2019

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Ban hành kèm theo Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 (viết gọn là Tổng điều tra). Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh tổng hợp, thông báo những công việc đã hoàn thành và lập kế hoạch chi tiết trong thời gian tới của cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Hinh thumbnal

Tập huấn nghiệp vụ quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân ... 27/11/2018

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 và Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019

Hinh thumbnal

Công tác lập danh sách thôn xóm, vẽ sơ đồ nền, phân chia địa... 16/11/2018

Toàn tỉnh có 262 xã, phường, thị trấn tương ứng với 262 sơ đồ nền xã phường. 2.109 thôn, xóm ,tổ dân phố được phân chia thành 2.680 địa bàn điều tra. Trong đó, có 477 địa bàn thuộc khu vực thành thị và 2.203 địa bàn khu vực nông thôn. Toàn tỉnh có 148 địa bàn đặc thù (trong đó 37 địa bàn ở khu vựa thành thị và 111 địa bàn ở khu vực nông thôn).

Hinh thumbnal

Tỉnh Hà Tĩnh thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều dân s... 07/09/2018

Ngày 07/9/2018 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh có Quyết định thành lập Văn Phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh

Hinh thumbnal

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh hướng dẫn thành lập Ban chỉ đ... 07/09/2018

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh hưởng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Hinh thumbnal

Tỉnh Hà Tĩnh thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều dân số và nhà ở... 31/08/2018

Hà Tĩnh thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019.

Hinh thumbnal

Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 20/08/2018

Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, , Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc Ban hành phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019


1 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.203.28.212

Thống kê

Lượt truy cập  11316
Đang trực tuyến   79