MyLabel
Hinh thumbnal

Ý nghĩa, thực trạng và kết quả bước đầu Tổng điều tra dân số... 31/05/2019

Chỉ tiêu hộ, dân số và chất lượng dân số vừa là mục tiêu vừa là kết quả lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia hay của một địa phương. Trong tổ chức chính quyền địa phương thời phong kiến đã chia các đơn vị hành chính thành 4 cấp là: Lộ, Phủ, Châu, Hương (xã đổi thành Hương) nhằm quản lý chặt chẽ hộ tịch và thống kê dân số. Hai khoản thuế chủ yếu mà họ phải đóng là thuế thân và thuế điền thổ. Những người trốn thuế thân phải chịu những hình phạt nặng nề cho nên nhiều người phải bỏ làng tha phương cầu thực vì không có tiền đóng thuế thân cho chính quyền thuộc địa


1 2 3 4 5  ... 
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:



Bạn đang dùng -

IP:3.237.34.21

Thống kê

Lượt truy cập  28427
Đang trực tuyến   92