MyLabel
Hinh thumbnal

Quyết định điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 201... 06/06/2016

Tổ chức điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản) năm 2016

Hinh thumbnal

Phương án điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế năm 2016 02/06/2016

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin thống kê về số lượng và kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của các cơ sở SXKD cá thể hoạt động trong các ngành kinh tế (trừ ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản) trên phạm vi cả nước, đáp ứng yêu cầu thông tin thống kê phục vụ cho quản lý nhà nước của các cấp, các ngành, cho hoạt động thống kê chuyên ngành, thống kê tài khoản quốc gia


HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.60.197

Thống kê

Lượt truy cập  104764
Đang trực tuyến   88