MyLabel
Hinh thumbnal

UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết công tác thống... 10/01/2019

Năm 2018, ngành Thống kê huyện đã triển khai kế hoạch công tác với nhiều nhiệm vụ lớn, đảm bảo tốt thông tin thống kê, phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đánh giá, dự báo tính hình và xây dựng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành và lãnh đạo huyện. Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thống kê tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, ngành Thống kê huyện đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hinh thumbnal

UBND huyện Vũ Quang tổng kết công tác thống kê năm 2017 và t... 08/01/2018

UBND huyện Vũ Quang tổng kết công tác thống kê năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018

Hinh thumbnal

Sở Nội vụ nhất hội thi “Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phon... 26/05/2017

Chiều 26/5, Khối Hành chính - Tổng hợp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tới dự

Hinh thumbnal

Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩ... 03/04/2017

Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh

Hinh thumbnal

Tuyên truyền Luật thống kê 2015 24/08/2016

Luật Thống kê đã được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 (thay thế Luật Thống kê năm 2003) là cơ sở pháp lý cao nhất cho hoạt động thống kê với nhiều quy định mới, khẳng định tầm quan trọng của công tác thống kê đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác thống kê.


HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.203.28.212

Thống kê

Lượt truy cập  11326
Đang trực tuyến   76