MyLabel
Lịch công bố thông tin số liệu
#
Tiêu đề
Ngày công bố
Trạng thái
 
v
v
 Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010 và theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 20226/5/2022 
 Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010 và theo giá hiện hành) ước tính năm 202212/5/2022 
 Giá trị sản xuất xây dựng (theo giá so sánh 2010 và theo giá hiện hành) 6 tháng đầu năm 20226/5/2022 
 Giá trị sản xuất xây dựng (theo giá so sánh 2010 và theo giá hiện hành) ước tính năm 202212/5/2022 
 Vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022 ước tính6/5/2022 
 Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 ước tính12/5/2022 
 Dữ liệu điều tra doanh nghiệp10/31/2022 
 Xuất bản và ban hành sách TĐT Kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021  
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tính 6 tháng đầu năm 2022 6/5/2022 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa chính thức năm 202110/31/2022 
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước tính năm 202212/5/2022 
 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính 6 tháng đầu năm 20226/5/2022 
 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chính thức năm 202110/31/2022 
 Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính năm 202212/5/2022 
 Doanh thu dịch vụ khác ước tính 6 tháng đầu năm 20226/5/2022 
 Doanh thu dịch vụ khác chính thức năm 202110/31/2021 
 Doanh thu dịch vụ khác ước tính năm 202212/5/2021 
 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tính 6 tháng đầu năm 20226/5/2022 
 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải chính thức năm 202110/31/2022 
 Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tính năm 202212/5/2022 
Trang 1 của 2 (34 mục)Prev[1]2Next
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.212.99.248

Thống kê

Lượt truy cập  14051
Đang trực tuyến   17