MyLabel
The TSPTDB chart showing 4 series.
v
v
hinhthumbnail

Hà Tĩnh hoàn thành tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính... (03/06/2021)

Với sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính giai đoạn 1 năm 2021 (gọi tắt là TĐT) các cấp, đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu thập thông tin dữ liệu và đồng bộ lên hệ thống.
hinhthumbnail

HÀ TĨNH SẴN SÀNG CHO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 (01/03/2021)

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2020; công tác chuẩn bị gần một năm. Đây làm lần thứ 6 mà Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định Tổng điều tra kể từ năm 1995. Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ở cấp Trung ương thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng ban; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trưởng ban; lãnh đạo các Bộ, ngành làm ủy viên theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. Để thực hiện nhiệm vụ, nội dung và phuơng án TĐT của BCĐ TW; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và Nội vụ thành lập Ban chỉ đạo riêng
hinhthumbnail

Thông báo tài khoản cấp tỉnh đăng nhập trang điều hành tác n... (05/03/2021)

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh thông báo tài khoản đăng nhập trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế và Phân công phụ trách doanh nghiệp năm 2021, cụ thể như sau
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.239.157.140

Thống kê

Lượt truy cập  591
Đang trực tuyến   63