MyLabel

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

6/27/2016

Hà Tĩnh hoàn thành công tác tập huấn nghiệp vụ

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016

 

          Thực hiện quyết định số 1225/QĐ-TTg ngày 31/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về thực hiện cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Thời gian gần đây, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra.

         

 

Tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra tại huyện Hương Khê - tỉnh Hà Tĩnh

 

          Theo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh, để thực hiện cuộc Tổng điều tra lần này ngoài thành viên Ban chỉ đạo các cấp thì tỉnh Hà Tĩnh đã huy động 239 người làm Giám sát viên cấp tỉnh và cấp huyện, 419 người làm Tổ trưởng điều tra và  2.388 người làm điều tra viên. Xác định rõ, tập huấn nghiệp vụ là công tác rất quan trọng trong quá trình triển khai cuộc Tổng điều tra. Vì vậy, Ban chỉ đạo tỉnh đã tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Giám sát viên cấp tỉnh và thành viên BCĐ, Tổ giúp việc cấp huyện làm giảng viên cấp huyện. Cấp huyện đã tổ chức  60 lớp tập huấn nghiệp vụ cho  3619 người là Giám sát viên cấp huyện, Ban chỉ đạo, Tổ trưởng điều tra và điều tra viên ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Nhìn chung, các lớp tập huấn đảm bảo thời gian, nội dung và chất lượng theo như kế hoạch đề ra.

          Với những kết quả đã đạt được qua các lớp tập huấn nghiệp vụ cộng với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự nỗ lực của lực lượng điều tra viên và Tổ trưởng điều tra, chúng ta có thể tin tưởng rằng cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ đạt kết quả tốt, cung cấp đầy đủ thông tin cho việc hoạch định chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh cũng như cả nước trong thời gian tới.

                                                                    Tú Oanh - Cục Thống kê Hà Tĩnh

Gửi bởi Phòng Thống kê Nông nghiệp    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.226.122.122

Thống kê

Lượt truy cập  7303
Đang trực tuyến   44