MyLabel

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 05/2016 tỉnh Hà Tĩnh

5/27/2016
     Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 05 năm 2016 tăng 0,35%  so tháng trước, tăng 2,98% so cùng tháng năm trước; tăng 1,30% so tháng 12 năm trước và bình quân cùng kỳ tăng 2,23%.
     Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,34% so tháng trước, so cùng kỳ năm trước tăng 1,74% và tăng 1,83% so tháng 12 năm trước; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,12% so tháng trước, so cùng kỳ năm trước tăng 4,59% và tăng 2,69% so tháng 12 năm trước; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,08% so tháng trước, so cùng tháng năm trước tăng 3,27% và giảm 0,98% so tháng 12 năm trước; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13% so tháng trước, so cùng tháng năm trước tăng 2,46% và tăng 1,28% so tháng 12 năm trước;  Giao thông tăng 2,13% so tháng trước, so cùng tháng năm trước giảm 9,0% và giảm 5,63% so tháng 12 năm trước; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,37% so tháng trước, so cùng kỳ năm trước tăng 2,09% và tăng 1,31% so tháng 12 năm trước.
     Hai  nhóm có chỉ số giảm: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,17% so tháng trước, so cùng tháng năm trước giảm 0,87% và tăng 0,70% so tháng 12 năm trước; Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,18% so tháng trước, so cùng kỳ năm trước tăng 10,11% và giảm 0,09% so tháng 12 năm trước.
      Ba  nhóm chỉ số giá không biến động so tháng trước: Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông và Giáo dục.
      * CPI  tháng 5 năm 2016 tăng chủ yếu do:
(1) Do ảnh hưởng giá dầu diezel tăng 2 lần liên tiếp vào các ngày 20/4; 5/5/2016 và giá xăng tăng ngày 5/5/2016. Đây là lần thứ 3 giá xăng dầu tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay, làm chỉ số nhóm giao thông trong tháng tăng mạnh (tăng 2,13%) tác động đến chỉ số giá chung tăng.
 (2) Do ảnh hưởng nhóm lương thực thực phẩm, các mặt hàng thiết bị gia đình, hàng hóa và dịch vụ khác trong tháng tăng góp phần làm chỉ số chung tăng.
 (3) Ảnh hưởng lương cơ bản được điều chỉnh tăng từ ngày 01/5/2016 (từ 1.150.000đ lên 1.210.000đồng) nên mặt hàng giá bảo hiểm y tế tăng 5,22%.
 (4) Ngoài ra, trong tháng ảnh hưởng giá gas tăng từ ngày 03/4/2016 nên giá gas bình quân trong tháng tăng hơn tháng trước (tăng 0,96%) cũng phần nào tác động đến chỉ số giá chung tăng.
     * Dự kiến chỉ số giá tháng 6/2016 xu hướng tiếp tục tăng so tháng 5/2016. Nguyên nhân tăng chủ yếu nhóm hàng đồ uống; may mặc; đồ dùng gia đình điện tử, điện lạnh do nhu cầu tiêu dùng mua sắm thiết bị làm tăng và các hoạt động dịch vụ du lịch. 

 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.237.124.210

Thống kê

Lượt truy cập  81718
Đang trực tuyến   3