MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 5 năm 2016

5/25/2016

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

          1.1. Nông nghiệp

          - Trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp trong tháng năm chủ yếu tập trung chăm sóc lúa vụ Xuân đang trong thời kỳ trổ bông và tiến hành thu hoạch diện tích lúa trà Xuân sớm đã chín.

          Sản xuất vụ Đông năm 2015 - 2016 trong điều kiện thời tiết thuận lợi nên diện tích gieo trồng và năng suất các loại cây hàng năm đạt khá. Tuy nhiên, sang vụ Xuân thời tiết diễn biến phức tạp: Rét đậm, rét hại xẩy ra thường xuyên nhất là thời kỳ gieo mạ và xuống cấy đã làm cho 11.000 ha lúa bị chết và hư hại nặng. Trong đó có 6.379 ha lúa bị chết trên 50% và số mạ Xuân muộn bị chết không thể phục hồi là 242 ha. Nguyên nhân do nhiệt độ giảm đột ngột, giảm sâu, có ngày xuống 5-6 độ C kèm theo mưa to nên lúa vừa chết rét vừa chết do ngập úng. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân nên kết quả sản xuất vụ Đông Xuân năm nay đã đạt được những kết quả khá.

          Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2015-2016 ước đạt 99.734 ha, bằng 100,98% (tăng 971 ha) so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu tăng diện tích lúa, ngô và cây rau đậu, trong đó: Diện tích gieo cấy lúa ước đạt 58.142 ha, bằng 100,38% (tăng 221 ha); diện tích ngô ước đạt 7.903 ha, bằng 106,39% (tăng 475 ha); diện tích khoai lang ước đạt 3.984 ha, bằng 97,17% (giảm 116 ha); diện tích lạc ước đạt 14.844 ha, bằng 97,01% (giảm 458 ha) và diện tích rau các loại ước đạt 8.020 ha, bằng 108,95% (tăng 660 ha).        Như vậy, diện tích cây lương thực có hạt ước đạt 66.045 ha, bằng 101,07% (tăng 696 ha) so với cùng kỳ. Một số huyện có diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân tăng như: Huyện Đức Thọ tăng 146 ha, huyện Lộc Hà tăng 145 ha, huyện Kỳ Anh tăng 45 ha...Tuy nhiên, một số huyện lại có diện tích lúa giảm như: Huyện Hương Sơn giảm 122 ha, huyện Can Lộc giảm 27 ha...

          Theo đánh giá ban đầu, năng suất lúa vụ Xuân năm nay ước tính đạt 53,91 tạ/ha, bằng 99,78% (giảm 0,12 tạ/ha) so với cùng kỳ năm trước; sản lượng lúa ước đạt 313.429 tấn, bằng 100,16% (tăng 510 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù diện tích gieo trồng lúa tăng 221 ha đã làm cho sản lượng lúa tăng 1.222 tấn, nhưng do thời kỳ lúa trổ bông đã bị ảnh hưởng của gió mùa và tố lốc nên năng suất lúa ước tính giảm 0,12 tạ/ha đã làm cho sản lượng lúa giảm 712 tấn so với cùng kỳ năm trước.

          Năng suất và sản lượng các loại cây trồng khác so với cùng kỳ năm 2015 đạt được như sau: Năng suất ngô ước đạt 37,28 tạ/ha, bằng 98,39% (giảm 0,61 tạ/ha). Sản lượng ngô ước đạt 29.461 tấn, bằng 104,68% (tăng 1.317 tấn). Năng suất khoai lang ước đạt 65,91 tạ/ha, bằng 102,35% (tăng 1,51 tạ/ha). Sản lượng khoai lang ước đạt 26.259 tấn, bằng 99,45% (giảm 145 tấn). Năng suất lạc ước đạt 23,45 tạ/ha, bằng 100,02% (tăng 0,01 tạ/ha). Sản lượng lạc ước đạt 34.802 tấn, bằng 97,03% (giảm 1.067 tấn). Năng suất rau các loại ước đạt 62,96 tạ/ha, bằng 98,11% (giảm 1,21 tạ/ha). Sản lượng rau các loại ước đạt 50.496 tấn, bằng 106,89% (tăng 3.257 tấn). Như vậy, kết quả sản xuất vụ Đông Xuân 2015-2016 chỉ có năng suất khoai lang và năng suất lạc tăng, còn lại các loại cây trồng khác đều có năng suất giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân làm cho năng suất các loại cây trồng giảm là do điều kiện thời tiết vụ Xuân năm nay không thuận lợi ngay từ khi gieo trồng cũng như giai đoạn các loại cây trồng cho sản phẩm.

  Tình hình sâu bệnh đã xảy ra ở nhiều địa phương: Rầy nâu, rầy lưng trắng với mật độ phổ biến 700-1.000 con/m2, nơi cao 3.000-4.000 con/m2, cục bộ ổ 5.000-7.000 con/m2, tuổi rầy phổ biến tuổi 4, tuổi 5 và trưởng thành với diện tích bị nhiễm bệnh là 200 ha, trong đó có 21 ha nhiễm nặng, phân bố chủ yếu ở các huyện Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Thạch Hà và huyện Kỳ Anh...Bệnh khô vằn gây hại với tỷ lệ 7-10%, nơi cao 30-40% với diện tích bị nhiễm 1.154 ha, trong đó có 12 ha nhiễm nặng, trên diện tích các giống lúa Xi23, NX30, P6 phân bố chủ yếu ở các huyện Đức Thọ, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Thị xã Hồng Lĩnh, Thành phố Hà Tĩnh… Bệnh bạc lá phát sinh gây hại trên các giống lúa VTNA2, XM12 tại các huyện Lộc Hà, Đức Thọ với tỷ lệ trung bình 5-7%, nơi cao 20-30%, diện tích nhiễm bệnh là 6 ha, nhiễm nặng 1ha. Bên cạnh các loại sâu bệnh thì chuột cũng đã phá hoại đối với hầu hết các trà lúa trên địa bàn toàn tỉnh với diện tích bị chuột phá hoại là 116 ha, trong đó có 2 ha bị nặng, tập trung chủ yếu ở vùng cao, ven làng, gần gò đồi. Trên cây lạc thì bệnh lở cổ rễ, héo rũ gốc mốc đen gây hại với tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 7%, diện tích nhiễm bệnh là 4ha, phân bố ở Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Vũ Quang...Bệnh đốm lá nhỏ với tỷ lệ trung bình 5-7%, nơi cao 15-17%, diện tích nhiễm 10ha và bệnh lùn sọc đen với tỷ lệ trung bình 1-3%, nơi cao 5-7%, diện tích nhiễm 5ha đã xuất hiện gây hại trên cây ngô, phân bố chủ yếu ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ…Đối với cây rau, đậu thì nhóm sâu ăn lá gây hại với mật độ trung bình 7-10 con/m2, diện tích nhiễm 2ha; rệp gây hại tỷ lệ nơi cao 10-15%, diện tích nhiễm 2ha; bọ nhảy gây hại mật độ trung bình 15-20 con/m2, nơi cao 25-30 con/m2, diện tích nhiễm 3ha, phân bố ở Hồng Lĩnh, Thạch Hà…

          - Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trên địa bàn vẫn ổn định và tiếp tục có sự phát triển khá. Theo kết quả điều tra 1/4/2016, số lượng đàn vật nuôi hiện có so với cùng kỳ năm trước như sau: Đàn trâu 81.223 con, bằng 101,33%, tăng 1.063 con. Tổng đàn trâu kỳ này phát triển ổn định và tăng so với cùng kỳ do hiện nay đang thực hiện đầu tư phát triển đàn trâu ở một số vùng, miền có điều kiện chăn nuôi tốt theo hướng sản xuất sản phẩm thịt thay thế cho việc chăn nuôi trâu để phục vụ mục đích cày kéo. Chăn nuôi bò trên địa bàn trong thời gian qua tiếp tục phát triển. Tổng đàn bò toàn tỉnh ước tính hiện có 225.599 con, bằng 127,22%, tăng 34.219 con. Hiện nay đang thực hiện chính sách phát triển đàn bò theo hướng sản xuất sản phẩm thịt chất lượng cao bằng việc thải loại giống bò nội còi cọc để đầu tư phát triển giống ngoại, lai ngoại nên đàn bò lai và bò thịt chất lượng cao tăng khá, chiếm hơn 54% tổng đàn. Một số huyện có tổng đàn bò tăng khá như: Cẩm Xuyên tăng 17.570 con, huyện Kỳ Anh tăng 7.699 con, Hương Sơn tăng 4.837 con, Hương Khê tăng 3.922 con, Đức Thọ tăng 3.700 con...Bên cạnh đó, chăn nuôi bò sữa cũng đang được quan tâm thực hiện, số lượng bò sữa hiện có 2.409 con, tăng 1.234 con so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn lợn hiện có 478.545 con, bằng 102,54%, tăng 11.837 con. Thời gian gần đây chăn nuôi lợn tương đối thuận lợi, mặc dù dịch bệnh có xuất hiện rãi rác, cục bộ ở một số vùng nhưng được phát hiện và dập tắt kịp thời nên không gây ảnh hưởng nhiều. Mặt khác, do ảnh hưởng từ việc cá biển bị chết nên người tiêu dùng hạn chế tiêu thụ hải sản mà chuyển sang tiêu thụ thịt gia súc, gia cầm nên giá đầu ra tương đối ổn định. Hiện nay đang tiếp tục chuyển đổi từ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ theo kiểu truyền thống sang hướng chăn nuôi tập trung, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 160 mô hình chăn nuôi lợn với quy mô trên 500 con theo hình thức liên kết chuỗi khép kín với doanh nghiệp. Tổng đàn gia cầm ước tính hiện có 6.728,53 ngàn con, bằng 108,33%, tăng 517,65 ngàn con.

          Tính từ ngày 10/4/2016 đến ngày 10/5/2016, trên địa bàn các xã Cẩm Quan huyện Cẩm Xuyên, xã Tân Lộc huyện Lộc Hà và xã Kỳ Thượng huyện Kỳ Anh đã xẩy ra dịch lở mồm long móng ở 16 hộ nuôi với 23 con bò và 5 con trâu bị mắc bệnh. Hiện nay, dịch bệnh đã được khống chế và dập tắt.

          Các địa phương đang triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm với kết quả đạt được như sau: Tiêm phòng lở mồm long móng cho đàn trâu, bò 145.360 con, đạt 63,9% kế hoạch; bệnh tụ huyết trùng trâu, bò 131.624 con, đạt 57,8% kế hoạch; dịch tả lợn 151.909 con, đạt 40,1% kế hoạch; tụ huyết trùng lợn 144.030 con, đạt 38,0% kế hoạch; tiêm phòng dại cho chó 94.193 con, đạt 39,33% kế hoạch; tiêm phòng dịch cúm cho gà 578.410 con, đạt 10,52% kế hoạch và cho đàn vịt, ngan là 181.165 con, đạt 17,42% kế hoạch.

          1.2. Lâm nghiệp 

          - Trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng rừng: Trong 5 tháng đầu năm 2016 ước tính trồng được 2.474 ha rừng tập trung, bằng 196,19% (tăng 1.213 ha) so với cùng kỳ năm trước và 2.502 ngàn cây phân tán, bằng 101,3% (tăng 32 ngàn cây) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng tập trung chủ yếu ở các huyện: Hương Sơn 400 ha, huyện Kỳ Anh 1.125 ha, huyện Thạch Hà 306 ha, huyện Hương Khê 258 ha, huyện Cẩm Xuyên 300 ha...Công tác chăm sóc và bảo vệ rừng trong quý vẫn được duy trì thực hiện.

          - Khai thác gỗ và lâm sản: Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, ước tính sản lượng gỗ khai thác đạt 83.951 m3 gỗ, bằng 226,58% và 264.236 ste củi, bằng 119,66% so với cùng kỳ năm trước. Huyện Hương Khê khai thác 8.260 m3 gỗ và 22.010 ste củi, huyện Hương Sơn khai thác 18.750 m3 gỗ và 40.700 ste củi, huyện Vũ Quang khai thác 1.190 m3 gỗ và 6.215 ste củi, huyện Cẩm Xuyên khai thác 7.615 m3 gỗ và 17.995 ste củi, huyện Kỳ Anh khai thác 29.168 m3 gỗ và 40.999 ste củi, huyện Thạch Hà khai thác 6.075 m3 gỗ và 68.000 ste củi...

          - Thiệt hại rừng: Từ ngày 15/4/2016 đến ngày 15/5/2016 trên địa bàn toàn tỉnh không có thiệt hại về rừng xẩy ra. Tuy nhiên, thời gian tới bắt đầu bước vào mùa nắng nóng nên các cấp, các ngành và các hộ dân liên quan cần phải tiếp tục triển khai chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc hơn về công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng, quản lý lâm sản để tránh thiệt hại rừng do ý thức của người dân gây ra. 

          1.3. Thủy sản

          Diện tích thủy sản nuôi thả tháng 5/2016 ước đạt 779 ha, bằng 90,58% (giảm 81 ha) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích nuôi thả tôm sú ước đạt 33 ha, giảm 48 ha và diện tích tôm thẻ chân trắng ước đạt 244 ha, tăng 11 ha so với cùng kỳ năm trước.  

          Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy hải sản tháng 5/2016 ước đạt 3.641 tấn, bằng 96,45% (giảm 134 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng ước đạt 874 tấn, bằng 120,22% (tăng 147 tấn). Sản lượng khai thác ước đạt 2.767 tấn, bằng 90,78% (giảm 281 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm do hiện tượng cá chết bất thường chưa rõ nguyên nhân đã làm cho các mặt hàng thủy sản khai thác trên biển khó tiêu thụ nên một bộ phận ngư dân đã tạm thời ngừng việc sản xuất. Hiện tượng cá chết đã gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 để hỗ trợ các cơ chế chính sách cho nhân dân nhằm khắc phục khó khăn. UBND tỉnh Hà Tĩnh ký quyết định hỗ trợ tiền và gạo cho các hộ gia đình nuôi trồng thủy sản và ngư dân bị thiệt hại nặng nề do thủy hải sản chết hàng loạt tại địa bàn Thị xã Kỳ Anh với mức hỗ trợ 15 kg gạo/tháng, thời gian hỗ trợ 1,5 tháng với tổng số 4.500 nhân khẩu. Hỗ trợ 750 triệu đồng cho các hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại và 400 tàu thuyền công suất dưới 20 CV chuyên khai thác ven bờ không đi đánh bắt được trong thời gian qua. Đến ngày 12/5/2016 đã mở 16 gian hàng bán hải sản an toàn ở một số điểm trong tỉnh gồm: Thị xã Kỳ Anh 2 điểm, huyện Cẩm Xuyên 2 điểm, huyện Thạch Hà 1 điểm, Thành phố Hà Tĩnh 7 điểm, Thị xã Hồng Lĩnh 1 điểm, huyện Can Lộc 1 điểm và huyện Nghi Xuân 2 điểm. Tính đến thời điểm này, sản lượng ngư dân khai thác về đã được tiêu thụ hết, giá thành sản phẩm đã có dấu hiệu tăng dần.

          Trong tháng dự ước đã sản xuất được 39 triệu con giống, bằng 211,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó giống cá là 2 triệu con và giống tôm là 37 triệu con.

          2. Sản xuất công nghiệp

          Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5/2016 ước bằng 104,1% (tăng 4,1%) so với tháng trước và bằng 115,97% (tăng 15,97%) so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp khai khoáng tăng 8,08% so với tháng trước và giảm 6,62% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,47% so với tháng trước và tăng 23,24% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 14,92% so với tháng trước và giảm 27,96% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,65% so với tháng trước và tăng 15,81% so với cùng kỳ năm trước.

          Như vậy, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 5/2016 dự ước tiếp tục tăng so với tháng trước ở cả 4 ngành công nghiệp cấp I, cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 8,08% so với tháng trước. Trong đó hoạt động khai thác đá, cát, sỏi vẫn ổn định sản xuất do hiện nay hoạt động này đang được thực hiện tại các mỏ đất, đá đã được quy hoạch cấp phép khai thác với trử lượng khoáng sản lớn trong khi nhu cầu về vật liệu xây dựng các công trình trong thời gian qua tăng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tương đối ổn định, chỉ số sản xuất dự kiến tăng 2,47% so với tháng trước và tăng chủ yếu ở một số ngành sản xuất như: Sản xuất bia tăng 2,3%; dệt tăng 1,9%; sản xuất than cốc tăng 8,79%; sản xuất gạch xây dựng tăng 16,7%; sản xuất sắt, thép tăng 29,05%, sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 8,06%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 21,14%.

Hiện nay, tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I vẫn đang phải ngừng hoạt động để khắc phục sự cố độ rung gối trục tuabin. Nhưng với sự hoạt động ổn định của tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I, Nhà máy nhiệt điện Formosa và Nhà máy thủy điện Hương Sơn thì sản lượng điện sản xuất tháng 5/2016 ước tính tăng 13,95% so với tháng trước, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước chỉ bằng 63,44%. Ngành công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải chỉ số sản xuất vẫn ổn định với mức tăng 4,65% so với tháng trước và tăng 15,81% so với cùng kỳ năm trước.

          Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 22,48% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp khai khoáng giảm 1,16%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 27,27%; công nghiệp phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,54% và công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 19,49%. Một số ngành có mức tăng cao trong 5 tháng so với cùng kỳ là: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 10,12%; sản xuất bia và mạch nha ủ men bia tăng 7,21%; sản xuất sợi tăng 63,05%; cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ tăng 24,69%; sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 12,51%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 8,4% và hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải tăng 19,49%. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong những tháng đầu năm 2016 vẫn duy trì được mức tăng khá. Tuy nhiên, sự cố độ rung gối trục tuabin của tổ máy số 1 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng I buộc phải ngừng hoạt động để khắc phục đã ảnh hưởng đáng kể đến mức tăng chung của chỉ số phát triển công nghiệp trong những tháng qua.

          3. Vốn đầu tư

          Trong tháng, thời tiết thuận lợi và nguồn vốn đã được bố trí kịp thời cho việc thi công các công trình dự án trên địa bàn. Vì vậy, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 5/2016 ước đạt 220.508 triệu đồng, tăng 3,98% (tăng 8.446 triệu đồng) so với tháng trước và bằng 86,51% (giảm 34.385 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 147.153 triệu đồng, bằng 102,89% (tăng 4.134 triệu đồng) so với tháng trước và bằng 83,43% (giảm 29.226 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 38.082 triệu đồng, bằng 100,58% (tăng 219 triệu đồng) so với tháng trước và bằng 112,4% (tăng 4.200 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 35.273 triệu đồng, bằng 113,13% (tăng 4.093 triệu đồng) so với tháng trước và bằng 79,03% (giảm 9.359 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước.

          Thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1.020.034 triệu đồng, bằng 86,68% (giảm 156.760 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước và đạt 35,91% kế hoạch cả năm, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 686.782 triệu đồng, bằng 79,58% (giảm 176.226 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước, đạt 30,49% kế hoạch; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 181.503 triệu đồng, bằng 120,28% (tăng 30.603 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước, đạt 52,71% kế hoạch và vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 151.749 triệu đồng, bằng 93,16% (giảm 11.137 triệu đồng) so với cùng kỳ năm trước, đạt 62,23% kế hoạch. Nhìn chung, tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng đầu năm 2016 còn nhiều khó khăn. Nguồn vốn thực hiện chủ yếu là nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135, Chương trình 106, Chương trình nước sạch...Tuy nhiên nguồn vốn này 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 308.415 triệu đồng, bằng 64,43% so với cùng kỳ năm trước. Mặt khác, hiện nay nguồn vốn từ ngân sách cân đối để đầu tư, nhất là đối với ngân sách cấp xã gặp nhiều khó khăn do nguồn thu đưa vào cân đối rất hạn chế.

          4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

          4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ

          - Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 5/2016 ước đạt 2.527,85 tỷ đồng, giảm  0,53% so với tháng trước, giảm 1,53% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 130,31 tỷ đồng, giảm 0,95% so với tháng trước và giảm 41,45% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 0,36 tỷ đồng, giảm 18,55% so với tháng trước và giảm 2,83% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 827,2 tỷ đồng, tăng 0,7% so với tháng trước và tăng 1,77% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 1.569,98 tỷ đồng, giảm 1,13% so với tháng trước và tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước.

          Một số nhóm hàng hóa có tổng mức bán lẻ tăng so với tháng trước, đó là: 

+ Hàng may mặc quần áo sẵn doanh thu ước đạt 174,94 tỷ đồng, tăng 0,27% so với tháng trước, tăng 6,99% so với cùng kỳ. Do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu mua sắm các mặt hàng may mặc sẵn, quần áo bộ bằng các chất cotton, lanh... tăng.

+ Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình ước đạt 406,4 tỷ đồng, tăng 1,49% so với tháng trước, tăng 1,2%  so với cùng kỳ. Các cửa hàng, siêu thị đã nhập về nhiều loại máy móc trang thiết bị hiện đại, tiên tiến với mẫu mã phong phú và đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng trong mùa hè như tủ lạnh, máy điều hòa hai chiều, quạt điện...Bên cạnh đó, các trung tâm điện máy còn thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá, bán trả góp...dẫn đến sức mua tăng làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa nhóm này tăng.

+ Nhóm hàng gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 139,43 tỷ đồng, tăng 1,78% so với tháng trước, tăng 15,78% so với cùng kỳ. Đây là thời kỳ cao điểm của mùa xây dựng, thời tiết thuận lợi cho hoạt động sửa sang, xây dựng nhà cửa, cầu đường...Vì vậy, nhu cầu sử dụng các loại vật liệu xây dựng tăng cao.

+ Nhóm xăng, dầu các loại doanh thu ước đạt 249,12 tỷ đồng, tăng 1,26% so với tháng trước, giảm 29,75% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng của việc điều chỉnh tăng giá xăng, dầu ngày 5/5/2016, cụ thể là giá xăng A95 và A92 tăng 650 đồng/lít, giá dầu diezen tăng 1.180 đồng/lít.

Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có tổng mức bán lẻ giảm so với tháng trước như: Nhóm hàng lương thực, thực phẩm giảm 1,67%; nhóm hàng ô tô các loại giảm 8,98% và nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 3,18%. Do trên địa bàn tỉnh, số doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực ô tô đang còn ít, chưa cạnh tranh được với thị trường Nghệ An nên làm cho doanh thu của nhóm hàng này giảm so với tháng trước. Nhóm đá quý, kim loại quý, do tính chất thời vụ nên nhu cầu mua sắm vàng giảm làm giảm doanh thu của nhóm này. Còn đối với nhóm lương thực, thực phẩm giảm do ảnh hưởng của hiện tượng hải sản chết chưa rõ nguyên nhân nên người dân đã hạn chế sử dụng mặt hàng hải sản. Nhiều cơ sở kinh doanh hải sản đã phải tạm ngừng kinh doanh vào những ngày đầu tháng, hiện nay nhiều cơ sở đã kinh doanh trở lại nhưng sức mua vẫn còn  thấp và giá các mặt hàng này vẫn giảm mạnh.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 13.157,66 tỷ đồng, tăng 2,92% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 763,87 tỷ đồng, giảm 31,44%; kinh tế tập thể ước đạt 5,44 tỷ đồng, tăng 2,49 lần; kinh tế tư nhân ước đạt 4.151,03 tỷ đồng, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm trước và kinh tế cá thể ước đạt 8.237,32 tỷ đồng, tăng 8,22% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, các thành phần kinh tế đều tăng so với cùng kỳ năm trước, chỉ có kinh tế Nhà nước giảm mạnh do khu vực này chủ yếu kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ xăng dầu mà giá xăng dầu năm 2016 giảm so với năm 2015 nên doanh thu giảm.

- Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành: Doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 5/2016 ước đạt 328,37 tỷ đồng, giảm 7,8% so với tháng trước và giảm 18,35% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 20,85 tỷ đồng, giảm 3,7% so với tháng trước và giảm 51,53% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 306,68 tỷ đồng, giảm 7,99% so với tháng trước và giảm 14,13% so cùng kỳ với năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 27,84% so với tháng trước và giảm 57,48% so với cùng kỳ năm trước      .

          Tuy là tháng trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 dài ngày, nhiều đơn vị, công ty, gia đình đã chủ động đặt phòng trước tại các khách sạn trên địa bàn, nhất là điểm du lịch bãi biển Thiên Cầm, nhưng do hiện tượng hải sản chết chưa rõ nguyên nhân nên nhiều đơn hàng bị hủy bỏ. Để thu hút khách đến tham quan, du lịch, nghỉ mát tại bãi biển thì các chủ khách sạn đã chủ động giảm giá các dịch vụ như phòng nghỉ, phục vụ từ 50-70% so với các năm trước nhưng với tâm lý khách du lịch còn dè dặt, nên lượng khách đến vẫn rất hạn chế đã làm cho doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành giảm.

          Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 1.882,01 tỷ đồng, giảm 2,66% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 132,36 tỷ đồng, giảm 30,5%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.744,77 tỷ đồng, tăng 0,39%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 4,88 tỷ đồng, giảm 3,47% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành 5 tháng đầu năm giảm so cùng kỳ năm trước. Do những tháng đầu năm 2016, các công trình xây dựng trong khu kinh tế Vũng Áng từng bước được hoàn thành nên số lượng lao động phổ thông giảm dẫn đến doanh thu các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm. Đồng thời, với hiện tượng hải sản chết vào đúng thời điểm bắt đầu mùa du lịch biển đã tác động mạnh đến hoạt động khách sạn, nhà hàng trên địa bàn toàn tỉnh, làm giảm kết quả kinh doanh của ngành du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn uống.

          - Hoạt động dịch vụ khác: Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng 5/2016 ước đạt 94,09 tỷ đồng, giảm 0,48% so với tháng trước và giảm 12,56% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 3,69 tỷ đồng, giảm 2,87%; kinh tế tập thể ước đạt 0,22 tỷ đồng, tăng 2,41%; kinh tế tư nhân ước đạt 15,09 tỷ đồng, giảm 5,16%; kinh tế cá thể ước đạt 74,39 tỷ đồng, tăng 1,5% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,71 tỷ đồng, giảm 47,14% so với tháng trước.     Như vậy, hoạt động dịch vụ khác tháng 5/2016 giảm so với tháng trước và so với năm trước. Nguyên nhân, những năm trước lượng khách du lịch đến Hà Tĩnh đi du lịch biển tăng mạnh, ngoài việc đem lại lợi ích cho các hoạt động nhà hàng, khách sạn thì các du khách còn sử dụng các hoạt động dịch vụ như nghệ thuật vui chơi giải trí, dịch vụ khác. Nhưng năm nay do lượng du khách đến với Hà Tĩnh giảm mạnh dẫn đến nhu cầu sử dụng dịch vụ khác giảm.

          Chung 5 tháng đầu năm 2016, doanh thu hoạt động dịch vụ khác ước đạt 550,4 tỷ đồng, tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 22,98 tỷ đồng, tăng 17,14%; kinh tế tập thể ước đạt 1,13 tỷ đồng, tăng 75,12%; kinh tế tư nhân ước đạt 108,82 tỷ đồng, giảm 4,48%; kinh tế cá thể ước đạt 403,54 tỷ đồng, tăng 6,79% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 13,93 tỷ đồng, giảm 4,32% so với cùng kỳ năm trước. Trong các thành phần kinh tế, giảm mạnh nhất là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Do hiện nay các công trình xây dựng thuộc dự án tại khu Kinh tế Vũng Áng đã gần hoàn thành nên nhu cầu các dịch vụ thuê máy móc thiết bị giảm dần, dẫn đến số doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ giảm và đã chuyển địa điểm kinh doanh sang các tỉnh khác. Tiếp đến là khu vực kinh tế tư nhân giảm, do giảm một lượng lao động phổ thông làm việc tại khu kinh tế Vũng Áng nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ giảm.

          4.2. Xuất nhập khẩu hàng hoá

          - Hoạt động xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2016 ước đạt 7.607,6 nghìn USD, bằng 71,7% so với tháng trước và bằng 79,58% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 1.999 nghìn USD, giảm 26,99% (tương đương 739 nghìn USD) so với tháng trước, kinh tế tư nhân ước đạt 1.398 nghìn USD, tăng 22,73% (tương đương 258,9 nghìn USD) so với tháng trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4.210,6 nghìn USD, giảm 37,47% (tương đương 2.522,9 nghìn USD) so với tháng trước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2016 dự ước giảm so với tháng trước do các mặt hàng xuất khẩu chủ lực trong tháng chỉ thực hiện các đơn hàng có giá trị nhỏ như: Mặt hàng gỗ các loại xuất khẩu ước đạt 2.460,6 nghìn USD, giảm 51,18% và dăm gỗ ước đạt 2.410,6 nghìn USD, giảm 51,76% so với tháng trước. Mặc dù trong thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh miền Trung xẩy ra hiện tượng cá biển chết bất thường chưa rõ nguyên nhân đã ảnh hưởng không tốt đến hoạt động khai thác và chế biến thủy sản. Tuy nhiên, do các đơn vị chế biến thủy sản xuất khẩu vẫn kiểm soát được nguồn nguyên liệu đầu vào và có chứng nhận kiểm định đảm bảo chất lượng nên dự ước trong tháng 5/2016 xuất khẩu lô hàng với khối lượng 60 tấn, trị giá 490 nghìn USD, tăng 176,68% so với tháng trước.

          Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 37.729,5 nghìn USD, giảm 16,94% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 8.129,9 nghìn USD, tăng 79,5%; kinh tế tư nhân ước đạt 10.881,8 nghìn USD, giảm 53,6%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 18.717,9 nghìn USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xuất khẩu hàng hóa 5 tháng đầu năm giảm chủ yếu ở các mặt hàng như: Hàng thủy sản giảm 23,5%, chè giảm 24,4%, quặng và khoáng sản khác giảm 77,7%, gỗ giảm 86,84%...Nguyên nhân kim ngạch xuất khẩu giảm do yếu tố thị trường xuất khẩu thiếu ổn định cả về số lượng hàng hóa và giá cả.

          - Hoạt động nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2016 ước đạt 81.309 nghìn USD, giảm 2,78% so với tháng trước và giảm 62,19% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 424.079,4 nghìn USD, bằng 34,8% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay Dự án Khu liên hợp gang thép Formosa đã đến giai đoạn hoàn thành và đi vào sản xuất nên lượng máy móc thiết bị nhập khẩu để thi công các hạng mục công trình giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

          4.3. Giao thông vận tải

          - Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 5/2016 ước đạt 2.503,56 ngàn tấn với khối lượng luân chuyển 60,86 triệu tấn.km. So với tháng trước tăng 3,88% về khối lượng vận chuyển và tăng 5,28% về khối lượng luân chuyển. Doanh thu vận tải hàng hoá tháng 5/2016 ước đạt 185.028 triệu đồng, tăng 4,47% so với tháng trước và tăng 9,85% so cùng kỳ năm trước.          Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 11.999,29 nghìn tấn, tăng 6,2%; khối lượng luân chuyển ước đạt 286,94 triệu tấn.km, tăng 9,99% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động vận tải hàng hóa ước đạt 882.363 triệu đồng, tăng 9,53% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân vận tải hàng hóa tăng do hiện nay phương tiện xe trọng tải nhỏ giảm và được thay thế bằng các loại xe có tải trọng lớn hơn. Mặt khác, hiện nay các ngân hàng thương mại trên địa bàn đang giải ngân gói vay với lãi suất ưu đãi để xây dựng nhà ở thì hoạt động xây dựng nhà ở trong dân cư tăng cao dẫn đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng tăng.

          - Vận chuyển hành khách tháng 5/2016 ước đạt 1.743 ngàn lượt hành khách, tăng 0,7% và luân chuyển hành khách ước đạt 305,98 triệu hành khách.km, tăng 1,11% so với tháng trước. Doanh thu vận tải hành khách tháng 5/2016 ước đạt 128.576 triệu đồng, tăng 1,31% so với tháng trước và tăng 9,41% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 8.832,73 nghìn hành khách, tăng 7,54% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển ước đạt 1.534,35 triệu hành khách.km, tăng 11,32% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 644.392 triệu đồng, tăng 12,06% so với cùng kỳ. Mặc dù đã có hai lần tăng giá xăng dầu liên tiếp, tuy nhiên giá cước vận tải hành khách vẫn được giữ nguyên. Nguyên nhân do thời tiết nắng nóng nên người dân có xu hướng lựa chọn các phương tiện vận tải hành khách công cộng để đi lại tăng lên. Trong tháng này Công ty Cổ phần Vận tải ô tô Hà Tĩnh dự kiến khai trương thêm một tuyến xe buýt mới chạy theo đường ven biển, từ thành phố Hà Tĩnh đi theo lộ trình qua huyện Lộc Hà, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Thành phố Vinh (Nghệ An). Tuyến xe mới này đi vào hoạt động sẽ tăng năng lực vận tải và thúc đẩy phát triển hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn trong thời gian tới.

          4.4. Chỉ số giá tiêu dùng

          Chỉ số chung giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2016 tăng 0,35% so với tháng 4/2016 (khu vực thành thị tăng 0,37% và khu vực nông thôn tăng 0,33%), tăng 1,3% so với tháng 12/2015 và tăng 2,98% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, đây là tháng thứ 5 liên tiếp có chỉ số giá tăng so với tháng trước (chỉ số giá tháng 01/2016 tăng 0,04%, tháng 02/2016 tăng 0,41%, tháng 3/2016 tăng 0,39%, tháng 4/2016 tăng 0,13%, tháng 5/2016 tăng 0,35%).

Nguyên nhân chính tác động đến CPI  tăng trong tháng 5 năm 2016 là:

(1) Do ảnh hưởng giá dầu diezel tăng 2 lần liên tiếp vào các ngày 20/4, 5/5/2016 và giá xăng tăng ngày 5/5/2016. Đây là lần thứ 3 giá xăng dầu tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay, làm chỉ số nhóm giao thông trong tháng tăng mạnh (tăng 2,13%).

 (2) Do ảnh hưởng nhóm lương thực thực phẩm, các mặt hàng thiết bị gia đình, hàng hóa và dịch vụ khác trong tháng tăng góp phần làm chỉ số chung tăng.

 (3) Ảnh hưởng lương cơ bản được điều chỉnh tăng từ ngày 01/5/2016 nên giá bảo hiểm y tế tăng 5,22%.

 (4) Ngoài ra, trong tháng ảnh hưởng giá gas tăng từ ngày 03/4/2016 nên giá gas bình quân trong tháng tăng hơn tháng trước (tăng 0,96%) cũng phần nào tác động đến chỉ số giá chung.

                                  CPI tháng 5 hàng năm giai đoạn 2010 - 2016

                                                                                                                                   Đơn vị tính: %

 

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

CPI tháng  báo cáo so với tháng trước

0,45

1,08

0,03

0,06

0,11

0,24

0,35

CPI tháng báo cáo so với tháng 12 năm trước

4,51

11,78

2,98

3,21

1,35

0,12

1,30

 

- Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 3 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tiếp tục ổn định so với tháng trước, đó là: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm giáo dục và nhóm bưu chính viễn thông (nhóm bưu chính viễn thông đã có chỉ số giá ổn định trong 5 tháng đầu năm 2016).

- Có 2/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước, đó là:

          + Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD giảm 0,17% so với tháng trước. Nguyên nhân do nhu cầu sử dụng điện, nước sinh hoạt trong tháng giảm hơn so với tháng trước (điện sinh hoạt giảm 1,42% và nước sinh hoạt giảm 1,03%). Cùng với đó là giá xi măng các loại giảm đã làm cho giá bình quân chung của nhóm này giảm so với tháng trước. Giá xi măng đen PC40 Bỉm Sơn là 68.000 đồng/50kg (giảm 1.000 đồng/50kg); xi măng đen PC40 Hoàng Mai giá 66.500 đồng/50kg (giảm 2.000 đồng/50kg).

+ Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,18% so với tháng trước. Mặc dù, theo tính chất thời vụ đây là tháng trùng với mùa du lịch biển, các dịch vụ du lịch thường có xu hướng tăng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng hiện tượng cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân trong thời gian qua đã làm cho hoạt động du lịch biển trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, giá các phòng nghỉ khách sạn cũng giảm theo. 

- Còn lại 6/11 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, đó là:

          + Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,34% so với tháng trước, tăng 1,83% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 1,74% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

          Các mặt hàng lương thực tăng 0,99% so với tháng trước, tăng 1,6% so với tháng 12 năm 2015 và giảm 0,15% so với cùng kỳ năm trước. Do hiện nay trên địa bàn tỉnh chưa đến vụ thu hoạch, nguồn thóc gạo trong dân không còn nhiều. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng giá xăng dầu tăng đã làm cho chi phí vận chuyển thóc gạo từ các nơi khác về tăng lên. Vì vậy, giá gạo bán lẻ trong tháng tăng hơn so tháng trước. Thị trường khu vực thành thị giá gạo tẻ thường mức 11.500-13.000 đồng/kg (tăng 1,41%), gạo tẻ ngon 16.000-18.000 đồng/kg (tăng 1,14%), gạo nếp Thái Lan 29.000-30.000 đồng/kg (tăng 0,34%). Ở khu vực nông thôn của các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Đức Thọ giá gạo tẻ thường dao động 11.000-13.000 đồng/kg, gạo tẻ ngon từ 16.000-17.000 đồng/kg, gạo nếp Thái Lan 28.000-30.000 đồng/kg.

Các mặt hàng thực phẩm tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 2,4% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 3,55% so với cùng kỳ năm trước. Giá thực phẩm tăng chủ yếu do ảnh hưởng nhóm thịt gia súc tươi sống tăng (tăng 1,52%). Nguyên nhân làm cho giá các loại thịt trong tháng tăng so tháng trước do trong tháng 4/2016 trên địa bàn tỉnh xuất hiện hiện tượng hải sản biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, khiến cho tâm lý của người dân không sử dụng hải sản làm thực phẩm tiêu dùng hằng ngày mà chuyển sang dùng mặt hàng thịt và các thực phẩm khác thay thế. Bên cạnh đó, thương lái ngoại tỉnh thu mua lượng lợn hơi khá lớn khiến giá thịt lợn hơi tăng cao, kéo theo giá thịt lợn bán lẻ tăng mạnh. Giá thịt lợn hơi hiện nay dao động từ 50.000-53.000 đồng/kg (tăng 4.000-6.000 đồng/kg) so với tháng trước. Giá thịt lợn khu vực thành phố Hà Tĩnh: Thịt lợn mông sấn 83.000-86.000 đồng/kg (tăng 2,43%), thịt lợn nạc thăn giá 95.000-100.000 đồng/kg (tăng 0,77%), sườn thịt loại ngon 95.000-100.000 đồng/kg, thịt lợn ba chỉ dao động 70.000-75.000 đồng/kg (tăng 1,61%). Khu vực nông thôn các huyện Kỳ Anh, Can Lộc...Giá thịt lợn mông sấn 80.000-85.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 70-75.000 đồng/kg, thịt nạc thăn 95-100.000 đồng/kg.

Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 0,37% so với tháng 12 năm 2015 và giảm 0,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhóm ăn ở quán bình dân tăng 0,45% và uống ngoài gia đình tăng 0,36%. Nguyên nhân tăng do lương thực, thực phẩm thịt, rau các loại trong tháng đều tăng nên chi phí đầu vào tăng dẫn đến giá bán tăng. Bên cạnh đó, thời tiết trong tháng chuyển mùa, nắng nóng nên nhu cầu sử dụng các mặt hàng giải khát tăng lên trong khi đó lượng hoa quả tươi trên địa bàn cũng như ở nơi khác chuyển về không được nhiều, chi phí tăng do đó giá bán các mặt hàng này đang có xu hướng tăng.

+ Nhóm đồ uống và thuôc lá tăng 0,12% so với tháng trước, tăng 2,69% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 4,59% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng thời tiết trong tháng nắng nóng hơn so tháng trước nên nhu cầu sử dụng bia hơi tăng. Bên cạnh đó, giá thuốc lá Vinataba cũng có xu hướng tăng (tăng 1,11%).

+ Nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,08% so với tháng trước, giảm 0,98% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước. Tăng chủ yếu ở nhóm may mặc (tăng 0,18%). Do thời tiết bắt đầu chuyển mùa nên nhu cầu mua sắm các quần áo mùa hè, vải các loại tăng cả về lượng và giá.

          + Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 1,28% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 2,46% so với cùng kỳ năm trước. Tăng chủ yếu là mặt hàng máy điều hòa nhiệt độ (tăng 3,28%) và tủ lạnh (tăng 1,17%). Nguyên nhân do bước vào mùa nắng nóng nên nhu cầu mua sắm các mặt hàng điều hòa, tủ lạnh tăng hơn.

+ Nhóm giao thông tăng 2,13% so với tháng trước, giảm 5,63% so với tháng 12 năm 2015 và giảm 9% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh tăng giá dầu diezel liên tiếp vào các ngày 20/4 và 5/5/2016, tăng giá xăng ngày 5/5/2016 đã làm cho chỉ số giá xăng dầu tăng 5,44%.  Từ đầu năm đến nay thì đây là lần thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh tăng đã làm chỉ số giá nhóm giao thông trong tháng tăng mạnh (tăng 2,13%). Giá xăng A95 tính từ ngày 16/4/2016 đến ngày 16/5/2016 với mức giá bình quân là 16.118 đồng/lít (tăng 4,45%), giá bán lẻ xăng A95 hiện tại ở mức giá 16.660 đồng/lít; xăng A92 với mức giá bình quân là 15.472 đồng/lít (tăng 4,69%), giá bán lẻ xăng A92 hiện tại ở mức giá 15.890 đồng/lít; dầu diezel với mức giá bình quân là 10.731 đồng/lít (tăng 7,17%), giá bán lẻ dầu diezel hiện tại ở mức giá 11.240 đồng/lít.

+ Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,37% so tháng trước, tăng 1,31% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 2,09% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng từ việc điều chỉnh tăng lương cơ bản đã làm cho giá bảo hiểm y tế tăng 5,22%. Giá BHYT đối với công chức nhà nước tăng từ 483.380 đồng lên 509.652 đồng/năm (tăng 26.272 đồng/năm) và BHYT đối với người lao động tự do tăng từ 621.000 đồng lên 653.400 đồng/năm (tăng 32.400 đồng/năm).

- Thị trường vàng thế giới tăng đã tác động làm cho chỉ số giá vàng tăng 0,94% so với tháng trước, tăng 8,62% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng 9999 trên địa bàn Hà Tĩnh (kỳ 1 ngày 27/4/2016) mức giá bán ra là  3.330 ngàn đồng/chỉ, (kỳ 2 ngày 08/5/2016) mức giá bán ra là 3.410 ngàn đồng/chỉ và ngày 16/5/2016 giá vàng ở mức 3.415 ngàn đồng/chỉ. Giá vàng bình quân là 3.372 ngàn đồng/chỉ (tăng 12.000 đồng/chỉ).

- Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,12% so tháng trước, giảm 1,34% so với tháng 12 năm 2015 và tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. Giá USD tự do tại thị trường Hà Tĩnh ngày 16/5/2016 mức giá bán ra 2.233 ngàn đồng/100USD (tăng 2 ngàn đồng/100USD) so với tháng trước.

           Dự kiến chỉ số chung giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 6/2016 sẽ tăng nhẹ so với tháng trước. Tăng chủ yếu ở các nhóm hàng: Đồ uống, hàng điện lạnh, hàng may mặc, các dịch vụ du lịch, giải trí...Do nhu cầu sử dụng tăng lên khi chuyển mùa, cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ cũng sẽ tăng cao trong dịp nghĩ hè.

          5. Một số vấn đề xã hội

          5.1. Tình hình đời sống dân cư

  Do thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho người dân chủ động trong việc sản xuất các loại cây trồng và làm thêm các ngành nghề khác tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, từ ngày 6/4/2016 xuất hiện hiện tượng thủy hải sản ven bờ biển chết chưa rõ nguyên nhân đã gây nhiều khó khăn về đời sống cho ngư dân vùng biển (Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và Thị xã Kỳ Anh). Trước tình hình đó, chính quyền các cấp, các ngành chức năng đã tập trung nguồn lực hổ trợ nhân dân: Hỗ trợ lương thực với chính sách hỗ trợ 15 kg gạo/người/tháng trong thời hạn 1,5 tháng; khắc phục vệ sinh môi trường ven biển; ổn định tư tưởng và từng bước khôi phục hoạt động sản xuất nhằm ổn định đời sống. Đồng thời, trích từ nguồn dự phòng của tỉnh và huy động từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ ổn định đời sống cho ngư dân vùng bị ảnh hưởng 1.300 tấn gạo (Thị xã Kỳ Anh 462,5 tấn, huyện Kỳ Anh 167,5 tấn, Cẩm Xuyên 160 tấn, Thạch Hà 140 tấn, Lộc Hà 290 tấn, Nghi Xuân 80 tấn) và 700 triệu đồng (gồm 250 triệu đồng tiền mặt và 450 triệu đồng giá trị hiện vật quy đổi thành tiền). Với những chính sách kịp thời trên nên trong tháng không phát sinh hộ thiếu đói. Dự kiến thời gian tới tình hình thiếu đói không xảy ra do đã thu hoạch lúa vụ Xuân 2016.

          5.2. Thiệt hại thiên tai

          Trong tháng, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra 01 đợt lốc xoáy và mưa to vào ngày 03/5/2016 ở huyện Hương Khê, Hương Sơn và Vũ Quang. Mưa to và lốc xoáy đã làm 09 người bị thương; 87 nhà ở  bị sụp đổ và 1.183 ngôi nhà ở bị sạt lở, tốc mái; 06 phòng học và 02 nhà văn hóa xóm bị hư hại; 01 xe ô tô bị hư hỏng; 42 cột điện bị đổ; 2.300 m dây điện bị đứt; 511,8 ha lúa, 531 ha hoa màu, 170 ha cây ăn, 22 ha cây công nghiệp 164,7 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại. Tổng giá trị thiệt hại ước tính là 16 tỷ đồng.

          Ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão - Giảm nhẹ thiên tai tỉnh đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra thực tế, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại, nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; đồng thời khuyến cáo người dân cần chủ động gia cố nhà cửa, các công trình chăn nuôi để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ngoài ra, huyện Vũ Quang cũng đã trích ngân sách giúp đỡ một số gia đình bị thiệt hại nặng nhất, với số tiền là 4,5 triệu đồng.

          5.3. Hoạt động y tế

  - Tình hình dịch bệnh: Để chủ động phòng chống các dịch bệnh mùa hè, Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo Trung tâm YTDP các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, theo dõi giám sát dịch bệnh trên địa bàn, đặc biệt là các ổ dịch cũ để xử lý kịp thời; tăng cường công tác giám sát từ các phòng khám bệnh, khoa truyền nhiễm, phòng khám đa khoa khu vực đến trạm y tế xã và cộng đồng phát hiện sớm, kịp thời thu dung điều trị bệnh nhân, đồng thời tiến hành các biện pháp xử lý dịch không để lây lan ra diện rộng. Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cách phát hiện và các biện pháp phòng dịch; vận động nhân dân trong xã, phường, thôn, xóm hàng tuần tổng vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm quanh nhà; triển khai công tác đào tạo, đào tạo lại và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công tác phòng chống dịch cho cán bộ tuyến huyện, xã và thôn bản; chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất và trang thiết bị cần thiết phục vụ khi có dịch xảy ra. Nhờ vậy, trong tháng các dịch bệnh đã giảm đáng kể, toàn tỉnh chỉ có 01 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết và 07 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng và không có bệnh nhân nào tử vong do dịch bệnh. Còn các dịch bệnh khác không xảy ra.

  - Công tác phòng chống HIV/AIDS: Tình hình dịch HIV/AIDS, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, vấn đề kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn nặng nề ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt và công việc của người không may nhiễm HIV/AIDS. Để khống chế được sự lây lan của dịch HIV/AIDS và những hệ lụy do việc sử dụng trái phép chất ma túy, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên truyền cũng như công tác tiếp cận, vận động người nghiện ma túy tham gia điều trị Methadone. Trong tháng Hà Tĩnh có 02 trường hợp nhiễm mới HIV, 05 trường hợp chuyển thành AIDS và 02 trường hợp chết vì AIDS.

  - Công tác an toàn thực phẩm: Để nâng cao công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai và phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016 với chủ đề  “Tiếp tục tăng cường sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng rau, thịt an toàn”, mục tiêu chính nhằm bảo đảm về ATVSTP bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, thành lập đoàn thanh tra liên ngành tiến hành kiểm tra VSATTP tại 20 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn huyện Lộc Hà, Can Lộc và Thành phố Hà Tĩnh, phát hiện và xử phạt hành chính 07 cơ sở vi phạm VSATTP với số tiền gần 30 triệu đồng.

          Ngoài ra, Sở Y tế cũng phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Xuyên và đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đến giám sát về chất lượng các loại cá, thủy hải sản tại gò cá  Cẩm Nhượng huyện Cẩm Xuyên. Qua giám sát cho thấy tất cả các loại cá, thủy hải sản rất tươi nguyên, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Tỉnh cũng đã tổ chức các điểm bán hải sản sạch, an toàn, các mặt hàng đã được kiểm định, chứng nhận, có hệ thống bảo quản tốt. Trong tháng xảy ra 02 vụ ngộ độc tập thể làm 15 người bị ngộ độc thực phẩm (tại huyện Lộc Hà và Thị xã Kỳ Anh). Ngoài ra, còn có 213 ca ngộ độc thực phẩm đơn lẻ và không có trường hợp nào tử vong vì ngộ độc thực phẩm.

          5.4 Hoạt động văn hóa, thể thao

          - Hoạt động văn hóa: Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo thay đổi nội dung tuyên truyền ở các cụm panô, áp phích tấm lớn trên địa bàn, hướng dẫn cơ sở tổ chức sinh hoạt CLB văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao cũng như treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu,... chào mừng 41 năm ngày Giải phòng Miền Nam 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5, 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2016); đặc biệt là công tác tuyên truyền cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

  Chào mừng kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật “Cảm xúc tháng 5”, nhằm ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương, đất nước trên con đường đổi mới, phát triển và không khí rạo rực, hân hoan trước ngày hội của non sông. Đây cũng là món quà thể hiện tình cảm, lòng biết ơn dâng lên Bác Hồ kính yêu cũng như các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Chương trình cũng là lời cổ vũ thiết thực cho ngày hội non sông - ngày toàn dân đi bầu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra văn hóa: Trong tháng, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các cơ quan tổ chức tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm đối với các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, nhà nghỉ, khách sạn... tại các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh. Qua kiểm tra, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 01 điểm kinh doanh dịch vụ internet không đảm bảo điều kiện hoạt động, với số tiền 2 triệu đồng.

          - Hoạt động thể thao: Tại Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX khu vực III năm 2016, đoàn Hà Tĩnh có 20 vận động viên tham gia với kết quả giành được 05 HCV, 06 HCB, 09 HCĐ       

          5.5. Tình hình an toàn giao thông

          Để đảm bảo TTATGT, TTXH trên toàn tuyến, địa bàn trong dịp lễ 30/4 và 1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện chủ đề“ Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Đồng thời, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát khác triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm TTATGT, không để xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho các tầng lớp nhân dân, nhất là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên.

          Tính từ ngày 16/4/2016 đến ngày 15/5/2016 trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 18 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 12 người,ước tính thiệt hại tài sản 84 triệu đồng (so với tháng trước giảm 01 vụ và tăng 09 người bị thương). So với cùng kỳ năm trước tăng 11 vụ, tăng 09 người chết và tăng 04 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là chở quá người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không làm chủ tốc độ, uống rượu, bia khi tham gia giao thông và đi sai phần đường.

          Như vậy, tính từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/5/2016 trên địa bàn Hà Tĩnh  đã xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 55 người, bị thương 49 người, ước tính thiệt hại tài sản 400 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng 08 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 01 vụ tai nạn đường sắt và tăng 03 người bị thương.

          5.6. Môi trường

          - Tình hình cháy, nổ: Trong tháng trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 08 vụ cháy, ước tính thiệt hại về tài sản 80 triệu đồng. Trong đó có 02 vụ cháy nhà dân, 01 vụ cháy cửa hàng tạp hóa, 01 vụ cháy trạm biến áp của bệnh viện đa khoa tỉnh, 03 vụ cháy đường dây điện và 01 vụ cháy rừng. Nguyên nhân chủ yếu là do bị chập điện.

  - Công tác bảo vệ môi trường: Với chủ đề "Vì một hành tinh xanh", Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và hải đảo Việt Nam năm 2016, nhằm mục đích nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống, sức khỏe con người, sự cấp bách cần hành động để bảo vệ đại dương. Bên cạnh đó, từ ngày 6/4/2016 xảy ra hiện tượng thủy hải sản ven bờ biển chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cũng đã huy động 2.200 lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia tình nguyện tại chỗ và tình nguyện chi viện tại các xã ven biển để thu gom, xử lý thủy, hải sản chết và rác thải trên bờ biển.

  Sở tài nguyên môi trường đã kết hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên ngành tăng cường công tác kiểm tra thanh tra công tác bảo vệ môi trường. Qua công tác kiểm tra đã phát hiện 08 vụ vi phạm môi trường (tại thị xã Kỳ Anh, huyện Nghi Xuân và huyện Kỳ Anh), chưa xử lý chất thải đúng quy định. Đoàn quyết định xử phạt Công ty cổ phần tư vấn Xây dựng và Quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh với số tiền 6 triệu đồng.


 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.237.34.21

Thống kê

Lượt truy cập  28420
Đang trực tuyến   91