MyLabel

Thông báo tài liệu tham khảo ôn tập tuyển dụng công chức Tổng cục Thống kê năm 2022

6/10/2022

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.201.94.72

Thống kê

Lượt truy cập  14302
Đang trực tuyến   12