MyLabel

Hội thảo nghiên cứu, bổ sung chỉ tiêu giá trị quy định tại hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

5/20/2022

Chiều ngày 20/5/2022, Tổng Cục Thống kê tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến Hội thảo hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã dưới sự chủ trì của Bà Nguyễn Thị Hương,Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê. Tại Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức 01 điểm cầu Cục Thống kê và 7 điểm cầu tại các Chi cục Thống kê cấp huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Nghi Xuân, Hương Khê, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Tham dự hội thảo có Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo và công chức các phòng nghiệp vụ Cục Thống kê; đại diện Lãnh đạo và chuyên viên các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương; Lãnh đạo và công chức các Chi Cục Thống kê cấp huyện; đại diện các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kinh tế hạ tầng cấp huyện.

Tại buổi hội thảo các đại biểu được nghe trình bày tiến độ xây dựng dự thảo, tổng quan một số ý kiến góp ý của địa phương và thảo luận, đề xuất các chỉ tiêu giá trị cấp huyện, cấp xã. Phần lớn các địa phương đều thống nhất kiến nghị cần có một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất” để phản ánh tăng trưởng kinh tế của địa phương. Đối với Tổng cục Thống kê nghiên cứu, đề xuất: 01 chỉ tiêu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh "Giá trị một số sản phẩm chủ yếu trên địa bàn"; 07 chỉ tiêu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện: (1) Giá trị một số sản phẩm chủ yếu, (2) Giá trị sản phẩm công nghiệp chủ yếu, (3) Nhà tự xây, tự ở của hộ dân cư, (4) Giá trị công trình xây dựng trọng điểm trên địa bàn, (5) Doanh thu một số lĩnh vực kinh tế chủ yếu, (6) Doanh thu thuần của doanh nghiệp và (7) Giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu trên địa bàn huyện; 01 chỉ tiêu Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã "Giá trị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu".

Kết luận Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Hương Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đề nghị các đại biểu tiếp tục có ý kiến gửi về Tổng cục Thống kê và yêu cầu các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê hoàn thiện trình Tổng cục trưởng quyết định.

Một số hình ảnh tại tại các điểm cầu hội nghị:

Nguyễn Trung Kiên, Phó trưởng phòng Thu thập thông tin thống kê

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.201.94.72

Thống kê

Lượt truy cập  14292
Đang trực tuyến   2