MyLabel

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HÀ TĨNH LÀM VIỆC VỚI CỤC THỐNG KÊ VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THỐNG KÊ

10/18/2021

        Thực hiện Công văn số 1501/TCTK-PPCĐ ngày 13/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.


  Sáng ngày 15/10/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Hà Tĩnh, Cục Thống kê Hà Tĩnh có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh

       Tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Bình – Quyền Cục trưởng Cục Thống kê báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội về sự cần thiết xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; quá trình xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; mục tiêu, quan điểm xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Sau khi nghe Cục Thống kê báo cáo các nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn, ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Tĩnh đánh giá cao công tác tham mưu chuẩn bị hồ sơ và nhất trí cao về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê, đồng thời yêu cầu Cục Thống kê tiếp tục chuẩn bị những nội dung trọng tâm nhất trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê để tham luận tại kỳ họp của Quốc hội tháng 10/2021; phối hợp với các Sở, ban ngành và chính quyền địa phương có liên quan tiếp tục tuyên truyền luật trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân hiểu và thực hiện nghiêm túc khi Luật Thống kê sửa đổi có hiệu lực./.

Gửi bởi Trần Thị Tú Oanh    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.197.111.121

Thống kê

Lượt truy cập  60230
Đang trực tuyến   36