MyLabel

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

7/1/2021

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Hà Tĩnh được bắt đầu triển khai từ ngày hôm nay (1/7/2021).

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Sáng 1/7, tại huyện Hương Khê, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính Hà Tĩnh và huyện Hương Khê tổ chức lễ ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là TĐT giai đoạn 2).

LLễ ra quân được tổ chức nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc tổng điều tra kinh tế lần này; nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các cơ sở kinh doanh, tôn giáo, tín ngưỡng để ủng hộ cuộc điều tra thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Ban Chỉ đạo cùng các điều tra viên, giám sát viên thu thập thông tin tại một cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn.

Được biết, trong cuộc TĐT giai đoạn 2, Hà Tĩnh dự kiến có 634 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 74.714 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phải tham gia cung cấp thông tin điều tra vào phiếu CAPI. Thời gian thu thập thông tin bắt đầu diễn ra từ ngày 1/7/2021 - 30/7/2021.

Cuộc tổng điều tra lần này nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; số lượng các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Qua đó tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu GDP, GRDP… nhằm phục vụ cho việc hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Riêng huyện Hương Khê, giai đoạn 1 đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao thông tin 252 doanh nghiệp, HTX; 68 đơn vị sự nghiệp, 9 hiệp hội và 35 cơ quan hành chính. Giai đoạn 2 có 93 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và 4.118 cơ sở sản xuất kinh doanh phải tham gia điều tra.

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Công tác thu thập thông tin trong ngày đầu ra quân diễn ra tương đối thuận lợi.

Ngay sau lễ ra quân, Ban Chỉ đạo cùng với các điều tra viên, giám sát viên đã đi điều tra, thu thập thông tin tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn thị trấn Hương Khê. Việc thu thập thông tin diễn ra tương đối thuận lợi.

Giai đoạn 2 của cuộc TĐT tiếp tục ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quá trình thu thập, biên soạn, xử lý và công bố thông tin. Các điều tra viên sẽ đến từng cơ sở gặp người cung cấp thông tin (chủ cơ sở) để phỏng vấn, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu CAPI được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay (điện thoại di động hoặc máy tính bảng).

* Cũng trong sáng nay (1/7), TX Hồng Lĩnh đã ra quân triển khai giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính trên địa bàn.

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Bắt đầu từ sáng nay, các điều tra viên đã tiến hành đến thu thập thông tin tại các cơ sở kinh doanh cá thể.

Trong giai đoạn 2, TX Hồng Lĩnh dự kiến thu thập thông tin của hơn 3.000 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 30 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; dự kiến hoàn thành cuộc TĐT giai đoạn 2 trước ngày 20/7/2021.

Hà Tĩnh ra quân giai đoạn 2 cuộc Tổng điều tra kinh tế và cơ sở hành chính

Công tác thu thập thông tin nhận được sự phối hợp tích cực từ người dân.

Để chuẩn bị cho cuộc điều tra, TX Hồng Lĩnh đã thành lập Ban Chỉ đạo gồm 63 thành viên; tổ chức lập bảng kê danh sách đối tượng điều tra; hướng dẫn các phường, xã tuyển chọn điều tra viên, tổ chức tập huấn nghiệp vụ, phân chia địa bàn cho điều tra viên...

TX Hồng Lĩnh cũng đã lựa chọn 30 điều tra viên và giám sát viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: phương tiện truyền thông, băng rôn, khẩu hiệu, thư gửi các cơ sở thuộc đối tượng điều tra.

Nguồn: https://baohatinh.vn/kinh-te/ha-tinh-ra-quan-giai-doan-2-cuoc-tong-dieu-tra-kinh-te-va-co-so-hanh-chinh/214813.htm

 

Gửi bởi Tổng hợp    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.197.111.121

Thống kê

Lượt truy cập  60224
Đang trực tuyến   40