MyLabel

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

6/29/2021

HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

               

 Chiều ngày 29/6/2021, Cục Thống kê Hà Tĩnh tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế – xã hội  6 tháng đầu năm 2021. Ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng chủ trì cuộc họp báo. Tại buổi Họp báo Ông Nguyễn Việt Hùng, đã công bố những vấn đề cơ bản về tình hình kinh tế – xã hội của Hà Tĩnh  6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước tính tăng 6,38%, cao hơn tốc độ tăng tốc độ tăng 0,24% của cùng kỳ năm 2020. Dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều tỉnh thành từ cuối tháng 4 và trên địa bàn tỉnh từ đầu tháng 6 với những diễn biến phức tạp, khó lường đã đặt ra nhiều thách thức trong việc thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”. Kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của của hệ thống chính trị và của nhân dân trong việc kiểm soát dịch bệnh nhằm thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

 Một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu 6 tháng năm 2021 như sau:

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP): + 6,38%

- Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): + 20,97%

- Số doanh nghiệp thành lập mới: 508 doanh nghiệp

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng: + 15,02%

- Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội: -5,13%

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: + 79,66%

- Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa: + 66,62%

- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân: + 1,5%

- Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên: 687.285 người

- Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc: 668.022 người

- Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi: 3,14%

Những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

- Khó khăn

Nhìn lại 6 tháng qua, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những biến động lớn, nhất là đại dịch Covid -19 vẫn chưa được kiểm soát; giá chi phí đầu vào tăng trong khi thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ thiếu ổn định; một số hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, một số ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề đã làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp cũng gây thiệt hại đến cây màu ở một số vùng, địa phương; trong chăn nuôi dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại không nhỏ đến sản lượng, doanh thu của doanh nghiệp, người nông dân..vv

- Thuận lợi

Được sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã tập trung phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng lòng của nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả khả tích cực; kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống người dân được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

- Giải pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được, bước sang 6 tháng cuối năm 2021, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch Covid-19  bùng phát nhiều đợt và diễn biến phức tạp, khó lường. Do đó,để thực hiện mục tiêu kinh tế- xã hội năm 2021 cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

+ Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19.

+ Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

+ Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cho những tháng cuối năm; huy động tốt nguồn vốn tư nhân cho đầu tư phát triển.

+ Chủ động bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực dập dịch tả lợn châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu năm 2021; khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi, chú trọng phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và ngành công nghiệp sau thép, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu. Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ logictics.

+ Quan tâm phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng và thực hiện kế hoạch kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh. Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2021 cần phải có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa của cấp ủy chính quyền các cấp và sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội trong 6 tháng cuối năm./.

 

Gửi bởi Nguyễn Thị Loan    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.214.224.207

Thống kê

Lượt truy cập  46255
Đang trực tuyến   80