MyLabel

THÔNG CÁO BÁO CHÍ VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

6/29/2021

 I. Những khó khăn, thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021

1.Khó khăn

Nhìn lại 6 tháng qua, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có những biến động lớn, nhất là đại dịch Covid -19 vẫn chưa được kiểm soát; giá chi phí đầu vào tăng trong khi thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ thiếu ổn định; một số hoạt động trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, một số ngành, lĩnh vực của nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề đã làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý và đời sống của nhân dân. Bên cạnh đó, thời tiết diễn biến phức tạp cũng gây thiệt hại đến cây màu ở một số vùng, địa phương; trong chăn nuôi dịch viêm da nổi cục trên trâu, bò, dịch tả lợn châu phi đã gây thiệt hại không nhỏ đến sản lượng, doanh thu của doanh nghiệp, người nông dân..vv

2.Thuận lợi

Được sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã tập trung phòng, chống dịch trên địa bàn toàn tỉnh; các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và sự đồng lòng của nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả khả tích cực; kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, đời sống người dân được bảo đảm; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

II. Những kết quả đạt được

1. Về tăng trưởng kinh tế (GRDP)

Tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 23.435 tỷ đồng, tăng 6,38% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy mức tăng trưởng có thấp hơn so với những năm gần đây, nhưng là mức tăng trưởng khá trong khu vực Bắc Miền Trung trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19. Kết quả tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”; trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 2,13%, đóng góp 0,33 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,74%, đóng góp 3,14 điểm phần trăm, trong đó ngành công nghiệp tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế Hà Tĩnh với mức tăng 12,96%; khu vực thương mại - dịch vụ tăng 6,41%, đóng góp 2,22 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,32%, đóng góp 0,69 điểm phần trăm.

Về cơ cấu: Cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,36%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,85%; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 35,42% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,37%. Qua số liệu theo dõi từng năm cho thấy Hà Tĩnh đang phát triển theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành Công nghiệp - xây dựng và giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi: Rét đậm, hạn hán không diễn ra gay gắt như cùng kỳ năm trước. Năng suất và sản lượng lúa, cây lâu năm đạt khá; đàn lợn tiếp tục đà hồi phục, đàn gia gia cầm phát triển tốt. Sản xuất lâm nghiệp phát triển, thị trường xuất khẩu các mặt hàng gỗ và lâm sản được mở rộng. Sản xuất thủy sản khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước, giá các mặt hàng nông sản có xu hướng tăng.

2.1 Sản xuất nông nghiệp

Kết quả sơ bộ vụ Đông Xuân 2020-2021: Vụ Đông Xuân 2020-2021 toàn tỉnh gieo trồng các loại cây hàng năm sơ bộ tăng 1.933 ha so với cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng lương thực có hạt sơ bộ đạt 394.766 tấn, so với thực hiện cùng kỳ năm trước bằng 107,65% (tăng 28.041 tấn). Nhìn chung, sản xuất vụ Đông Xuân năm nay đạt kết quả thắng lợi khá toàn diện, nhất là đối với cây lúa, vượt mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu năm 2021: Với quan điểm chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu năm 2021 là huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, linh hoạt trong tổ chức chỉ đạo, né tránh thiên tai, phấn đấu sản xuất vụ Hè Thu an toàn, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2021. Tính đến ngày 11/6/2021, ước tính kết quả diện tích gieo trồng các loại cây vụ Hè Thu năm 2021 đạt được như sau: Diện tích lúa 43.857 ha, đạt 99,26% kế hoạch, trong đó: Diện tích lúa gieo thẳng 42.386 ha và diện tích lúa cấy là 1.471 ha.

Bên cạnh diện tích gieo cấy lúa đạt cao so với kế hoạch thì một số cây trồng có diện tích gieo trỉa vẫn đang còn ở mức độ thấp như: Diện tích ngô lấy hạt 284 ha, đạt 18,3% kế hoạch; đậu các loại 1.118 ha, đạt 29,7% kế hoạch; rau các loại 162 ha, đạt 6,5% kế hoạch. Các loại cây trồng cạn vụ Hè Thu 2021 đang tiếp tục được gieo trỉa.

Cây lâu năm: Tổng diện tích hiện có cây lâu năm ước đạt 31.351 ha, bằng 101,91% tăng 588 ha so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Diện tích cây ăn quả ước đạt 18.918 ha, bằng 102,39%, tăng 441 ha so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể diện tích một số loại cây tăng như: Cam tăng 171 ha, bưởi tăng 214 ha, mít tăng 33 ha...Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp, những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn các cây ăn quả có múi để đưa vào sản xuất nên diện tích được tích được mở rộng, cụ thể: Diện tích chè búp ước đạt 1.218 ha, tăng 54 ha; chè xanh (chè hái lá) ước đạt 1.839 ha, tăng 79 ha.

- Về chăn nuôi gia súc: Tình hình chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn tiếp tục gặp khó khăn. Tổng đàn trâu, bò và sản lượng đều giảm so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Tổng đàn trâu giảm 0,32%, tổng đàn bò giảm 3,36%. Nguyên  nhân do 6 tháng vừa qua trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn đang còn phát sinh dịch bệnh. Cụ thể, đã có 207 xã, phường, thị trấn có dịch bệnh viêm da, nổi cục. Đặc biệt, dịch bệnh đã gây tâm lý lo ngại cho người tiêu dùng nên trong 6 tháng qua sản lượng thịt trâu giảm 1,57%, bò hơi giảm 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi lợn vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi nên sản lượng thịt hơi xuất chuồng giảm 6,41% so với cùng kỳ năm 2020

Chăn nuôi gia cầm: Điểm sáng trong hoạt động chăn nuôi đó là đàn gia cầm phát triển khá, đến này tổng đàn gia cầm tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng là do khó khăn trong chăn nuôi gia súc bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên người tiêu dùng hạn chế sử dụng. Vì vậy, người dân đã mở rộng quy mô phát triển chăn nuôi gia cầm.

- Tình hình dịch bệnh, thiệt hại: Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, tính từ đầu năm đến ngày 14/6/2021: Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 3.500 hộ/557 thôn/126 xã trên địa bàn toàn tỉnh, đã có 14.767 con lợn mắc bệnh và số lợn chết, tiêu hủy là 14.695 con với trọng lượng 1.127,5 tấn; Dịch bệnh viêm da, nổi cục xuất hiện hiện tại 13.416 hộ/1.327 thôn/207 xã trên địa bàn toàn tỉnh, đã có 17.640 con (62 con trâu và 17.578 con bò) mắc bệnh và số chết, tiêu hủy là 2.877 con (23 con trâu và 2.854 con bò) với trọng lượng 314,6 tấn; Dịch LMLM đã xuất hiện tại 13 thôn ở 3 xã (Hương Trạch, Phúc Trạch và Hương Long) của huyện Hương Khê với số gia súc mắc bệnh là 370 con (162 con trâu và 208 con bò)/159 hộ. Hiện nay, các loại dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, dịch vẫn chưa qua 21 ngày nên nguy cơ dịch tái phát là rất lớn. Vì vậy, các ngành chức năng và người chăn nuôi phải luôn chủ động, tăng cường công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi và có phương án chủ động đối phó khi dịch bệnh xẩy ra để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi.

2.2 Lâm nghiệp

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp: Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, diện tích rừng tập trung ước đạt 2261 ha, tăng 4,87% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 152 nghìn m3 nhưng với mức tăng không cao. Còn đối với trồng cây phân tán và khai thác củi thì do quỹ đất trồng cây ngày càng thu hẹp.

Công tác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh không xẩy ra cháy rừng nhưng đã xẩy ra 18 vụ phá rừng (giảm 15 vụ), với diện tích rừng bị phá là 7,5 ha (giảm 4,5 ha) so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, đang bước vào mùa nắng nóng nên các cơ quan chức năng cần phải tăng cường tuần tra kiểm soát và người dân khi vào rừng cần phải nâng cao ý thức để phòng chống cháy rừng.

2.3 Thủy sản

Hoạt động sản xuất thủy sản trong 6 tháng đầu năm 2021 vẫn ổn định và tiếp tục có bước phát triển khá so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng thủy hải sản 6 tháng 2021 ước đạt 25.274 tấn, tăng 3,84% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Sản lượng nuôi trồng ước đạt 6.079 tấn (tăng 3,77%), sản lượng khai thác ước đạt 19.195 tấn tăng (3,86%)

3. Sản xuất công nghiệp

Ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 đạt mức tăng trưởng khá, tăng 12,96% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,49% của cùng kỳ năm trước và đóng góp 4,11 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế với quy mô lớn và có mức tăng 24,25%, đóng góp 4,42 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP):

+ Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tính tăng 20,97% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 22,27%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 29,42%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 1,94%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 9,21%. Kết quả sản xuất ngành công nghiệp 6 tháng đầu năm 2021 với nhiều khởi sắc là động lực để các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng tốc sản xuất ở giai đoạn tới. Tuy có gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tại một số địa phương, nhưng các doanh nghiệp vẫn đảm bảo vừa chống dịch tốt vừa ổn định sản xuất. Đặc biệt, công ty TNHH gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) những tháng đầu năm 2021 hoạt động ổn định và có mức tăng khá cao, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh.

+ Trong 25 nhóm ngành công nghiệp cấp 2, có tới 19 nhóm ngành có chỉ số sản xuất cộng dồn 6 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 8 nhóm ngành có mức tăng cao, đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp như: Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 87,44%; khai khoáng quặng kim loại tăng 59,88%; sản xuất kim loại tăng 34,09%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 26,13%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 25,69%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 21,72%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 21,47%; khai khoáng khác tăng 20,15%.

Chỉ số tiêu thụ: Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tháng 6/2021 giảm 0,89% so với tháng trước và tăng 75,77% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 39,07% so với cùng kỳ. Như vậy, trong 6 tháng vừa qua, mức tiêu thụ sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Chỉ số tồn kho: Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chính ước tính tháng 6/2021 giảm 6,17% so với tháng trước và tăng 41,95% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ chủ yếu là do tồn kho sản phẩm than cốc của Công ty Formosa Hà Tĩnh (tăng 178,2% so với cùng kỳ) và sản phẩm dăm gỗ của Công ty trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy hanviha. Nguyên nhân là do Formosa sản xuất ra nguyên liệu chủ yếu giữ lại để

 phục vụ cho sản xuất của doanh nghiệp. Như vậy, tồn kho của Formosa không

 phải là không tiêu thụ được, mà do doanh nghiệp giữ lại nguyên liệu để phục vụ

 cho hoạt động của mình. Tồn kho sản phẩm dăm gỗ của Công ty trồng rừng và sản xuất nguyên liệu giấy hanviha là do công ty gom hàng để đủ khối lượng cho đơn hàng xuất khẩu đã ký kết chứ không phải do không tiêu thụ được sản phẩm.

4. Hoạt động của doanh nghiệp

Thời gian vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục; triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp, kịp thời thông tin, tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Ước đến 10/6/2021 toàn tỉnh có 508 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 3.622,13 tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 4.299 lao động (tăng 27,32% về số doanh nghiệp, tăng 54,70% về vốn đăng ký, tăng 49,89% về số lao động so với cùng kỳ năm trước). Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 7,13 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 là 6,97 tỷ đồng). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử tăng cao, chiếm gần 60% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Song song với số lượng Doanh nghiệp thành lập mới, trong 6 tháng vừa qua, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, cụ thể toàn tỉnh có 263 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2020), 52 doanh nghiệp giải thể (giảm 36,59% so với cùng kỳ năm 2020). Việc đăng ký thành lập mới doanh nghiệp những tháng đầu năm tăng khá trong khi doanh nghiệp giải thể giảm so với cùng kỳ năm ngoái là tín hiệu tích cực cho thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế.

5. Thương mại và dịch vụ

Trong tháng 6/2021 dịch Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn tỉnh. Để khống chế sự lây lan dịch bệnh, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh về việc giãn cách xã hội, tạm dừng các hoạt động dịch vụ không thiết yếu tại vùng cách ly y tế đã làm cho hoạt động thương mại dịch vụ tháng 6 giảm mạnh so với tháng trước. Tuy nhiên, nhìn chung 6 tháng đầu năm 2021 nhờ thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế

- xã hội trong trạng thái bình thường mới nên hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng trưởng so với cùng kỳ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 21.454,98 tỷ đồng (tăng 15,02%) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 12/12 nhóm hàng tăng so với cùng kỳ, một số nhóm hàng tăng mạnh như: Hàng may mặc, tăng 39,46%; vật phẩm văn hóa giáo dục tăng 30,09%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 36,98%; xăng dầu các loại ước tăng 24,82%; nhiên liệu khác tăng 37,29%; đá quý, kim loại quý các loại ước tăng 35,31%; hàng hóa khác ước đạt 1.231,36 tỷ đồng, tăng 27,68%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy ước tăng 26,18% so với cùng kỳ năm trước

- Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác: Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trong 6 tháng 2021 ước tính tăng 29,35%. Trong đó: Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 29,32%; du lịch lữ hành tăng 42,79%.

Doanh thu dịch vụ khác: Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động dịch vụ khác dự ước tăng 24,19 % so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động vận tải: Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh hoạt động vận tải hành khách phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi và đến vùng cách ly y tế từ ngày 8-18/6 đã làm cho vận tải hành khách giảm mạnh, cùng với đó, nhiều cơ sở kinh doanh thương mại cũng tạm dừng hoạt động nên nhu cầu vận chuyển hàng hoá giảm

+ Vận tải hành khách: So với cùng kỳ năm trước, 6 tháng đầu năm 2021, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 9.706,58 nghìn lượt hành khách, tăng 7,29%; số lượt khách luân chuyển ước đạt 1.631,7 triệu lượt khách.km, tăng 2,49%.

+ Vận tải hàng hóa: Tính chung 6 tháng đầu năm ước tính đạt 15.319,82 nghìn tấn vận chuyển, tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trước và luân chuyển 393,85 triệu tấn.km, tăng 4,08%.

- Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa: Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2021 Hà Tĩnh ước tính đạt 2.428,95 triệu USD, tăng 79,66% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, cho thấy sự phục hồi rõ rệt sau nhiều thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Cụ thể:

+ Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 910,28 triệu USD, tăng 106,63% so với cùng kỳ năm 2020; mức tăng chủ yếu do Formosa đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu mặt hàng thép (xuất khẩu thép từ Formosa ước đạt 828,36 triệu USD, chiếm tỷ trọng 91% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh).

+ Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1.518,67 triệu USD, tăng 66,62% so với cùng kỳ năm 2020; chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các DN tham gia hoạt động xuất khẩu, xuất nhập khẩu nguyên liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, hàng hóa; hỗ trợ các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường… Hà Tĩnh xây dựng Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025. Đồng thời ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyên container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng.

6.Tài chính, ngân hàng

6.1 Hoạt động tài chính

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng xấu đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; chi ngân sách Nhà nước cơ bản đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác phòng chống dịch Covid- 19.

Tổng thu ngân sách nhà nước (đã loại trừ hoàn thuế) sơ bộ tính đến ngày 15/6/2021 đạt 7.063,38 tỷ đồng (tăng 91,68% so với cùng kỳ). Trong đó, thu nội địa đạt 3.607,17 tỷ đồng (chiếm 51,07 % trong tổng thu) giảm 5,55% so với cùng kỳ, tập trung chủ yếu vào các nguồn thu lớn như từ doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài, thuế ngoài quốc doanh đạt 1.522,39 tỷ đổng giảm 31,95%; các khoản thu về nhà đất đạt 1.052,95 tỷ đổng tăng 54,43% so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh thu nội địa thì thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 2.711,01 tỷ đồng (chiếm 38,38% tổng thu) tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Nguyên nhân do từ đầu năm 2021, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tăng mạnh sản lượng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế là than và quặng đã góp phần tăng thu ngân sách nhà nước. Ngoài ra, kim ngạch một số mặt hàng khác tăng mang lại số thu thuế trong 6 tháng đầu năm gồm: Dăm gỗ, hắc ín, dầu, phế liệu, điện tử điện lạnh, gỗ xẻ các loại, rebbull, vật liệu xây dựng, tinh bột sắn… đồng thời việc hoàn thuế VAT 6 tháng đầu năm giảm 59,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Mặc dù thu ngân sách gặp khó khăn nhưng việc điều hành và thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát sinh cũng như các nhiệm vụ bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương. Tổng chi ngân sách nhà nước sơ bộ tính đến ngày 15/6/2021 đạt 8.844,26 tỷ đồng tăng 1,36% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu nguồn chi thì chi đầu tư phát triển sơ bộ đạt 3.766,06 tỷ đồng chiếm 42,58% tổng chi, giảm 0,21% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 5.073,14 tỷ đồng chiếm 57,36% tổng chi, tăng 2,68% so với cùng kỳ năm 2020.

6.2 Hoạt động ngân hàng

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen nên hoạt động ngân hàng Hà Tĩnh trong 6 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định và có bước tăng trưởng.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, nguồn vốn huy động và dư nợ tín dụng tăng trưởng so với đầu năm, đáp ứng nhu cầu vốn có hiệu quả cho nền kinh tế. Ước nguồn vốn huy động đến 30/6/2021 đạt 79.569 tỷ đồng, tăng 13,64% so với đầu năm 2021. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn nghiêm túc chấp hành các quy định điều hành lãi suất của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, không có hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, vượt trần. Công tác quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Các TCTD thực hiện nghiêm túc các quy định về niêm yết tỷ giá.

Tính đến 30/6/2021 nợ xấu ước tính 700 tỷ đồng, chiếm 1,05% tổng dư nợ. Tuy nợ xấu toàn địa bàn ở mức thấp và giảm so với các năm trước nhưng nợ xấu chương trình cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP lại chiếm tỷ trọng lớn (19,84% nợ xấu toàn địa bàn) và đang gặp nhiều khó khăn.

7. Đầu tư và xây dựng

- Thực hiện vốn đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm 2021 kinh tế Hà Tĩnh vẫn gặp không ít vấn đề do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc thực hiện giãn cách xã hội tại thành phố Hà Tĩnh và phong tỏa 1 số địa bàn các huyện Hương Sơn, Thạch Hà vào đầu tháng 6 vừa qua tạo ra bất lợi lớn đến việc thi công, thực hiện các công trình dự án. Do đó vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 dự ước đạt 10.714,2 tỷ đồng, bằng 94,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.771,2 tỷ đồng, bằng 96,81% so với cùng kỳ năm trước; nguồn vốn khu vực ngoài nhà nước ước đạt 7.462,5 tỷ đồng, tăng 10,81% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 480,5 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ (giảm 71,69%)

6 tháng đầu năm 2021, mặc dù nguồn vốn được bổ sung kịp thời cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự huy động mọi nguồn lực của các đơn vị thi công, tuy nhiên tình hình thực hiện và giải ngân vốn nhà nước chỉ bằng 40% so với 6 tháng năm 2020. Nguyên nhân do thời gian đầu năm, chủ yếu đang thực hiện các công trình vốn chuyển tiếp từ các năm trước. Những dự án mới, hiện các đơn vị đang tập trung cho bước chuẩn bị đầu tư như lập dự án, thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật… dẫn đến việc thi công công trình chậm. Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân mang tính cố hữu khác như ách tắc trong công tác giải phóng mặt bằng, năng lực nhà thầu yếu… cũng đã phần nào làm cho giá trị xây dựng đầu năm thấp. Các công trình ngoài nhà nước chuyển tiếp năm trước đã hoàn thành, công trình mới chưa triển khai, do đó giá trị ngành xây dựng 6 tháng đầu năm giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

- Hoạt động xây dựng: Dự ước giá trị xây dựng 6 tháng đầu năm 2021 theo giá hiện hành đạt 8.564,7 tỷ đồng, bằng 91,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực vốn doanh nghiệp nhà nước đạt 7,5 tỷ đồng, bằng 4,4 lần;  khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 3.569,5 tỷ đồng, bằng 89,93%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 100,4 tỷ đồng, bằng 47,05%; các loại hình khác ước đạt 4.887,3 tỷ đồng, bằng 93,9%. Bên cạnh các yếu tố về khó khăn chung của nền kinh tế như tình hình dịch bệnh Covid-19, giá vật liệu xây dựng tăng cao thì nguyên nhân chủ yếu là do gặp khó khăn trong bố trí nguồn ngân sách phục vụ đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn trung ương hỗ trợ mục tiêu và nguồn vốn ODA. Để hoạt động xây dựng 6 tháng cuối năm đạt kết quả khả quan hơn cần phải triển khai thực hiện các công trình dự án trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng tiến độ như dự án nhiệt điện Vũng Áng 2, dự án thành phố giáo dục Nguyễn Hoàng, các khu đô thị…

8. Chỉ số giá tiêu dùng

6 tháng đầu năm, tình hình giá cả trên thị trường đều có sự biến động lớn. Một số nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng cao so cùng kỳ như: Nhóm hàng lương thực, may mặc, dịch vụ giáo dục, vật liệu xây dựng, lương thực, nhiên liệu xăng dầu, hàng điện tử, đồ uống; Tình hình dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động nhập khẩu đồ dùng gia đình, hàng may mặc, hàng điện tử, gạo, đồ uống từ thị trường nước gặp khó khăn

Giá vàng bình quân trong tháng ở mức 5.363 nghìn đồng/chỉ 9999, tăng 0,76% so với tháng trước, tăng 10,77% so với cùng tháng năm trước; giá đô la mỹ bình quân 2.317 nghìn đồng/100 USD giảm 0,81% so với tháng trước và giảm 0,3% so với cùng tháng năm trước.

Tính chung CPI 6 tháng đầu năm 2021 tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực thành thị tăng 2,23%; khu vực nông thôn tăng 1,2%. Nếu phân theo nhóm ngành hàng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,38%; đồ uống và thuốc lá tăng 2,85%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 3,93%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,19%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,21%; giao thông tăng 3,19%; bưu chính viễn thông tăng 0,04%; Giáo dục tăng 15,14%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,49%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,54% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhóm thuốc và dịch vụ y tế ổn định.

9. Các vấn đề xã hội

9.1 Tình hình lao động và giải quyêt việc làm

Do dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Hà Tĩnh, đã làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, việc làm của người lao động, trong đó một số lĩnh vực dịch vụ như: lưu trú, ăn uống, vận tải và dịch vụ khác...chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, nhiều lao động làm việc tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; từ đó làm cho tình hình việc làm và thu nhập bị ảnh hưởng, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm có chiều hướng tăng.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2021, số người được giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động là 10.228 người tăng 2,31% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế

xã hội trên địa bàn tỉnh 4.962 người, giảm 9,78%; lao động đi làm việc ngoại tỉnh 1.284 người, giảm 9,58%; xuất khẩu lao động 3.982 người, tăng 29,41%.

9.2 Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội

Đời sống dân cư: Trong 6 tháng đầu năm 2021, thời tiết tương đối thuận lợi tạo điều kiện cho bà con nông dân tập trung sản xuất. Toàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất; xây dựng các mô hình sản xuất liên kết với doanh nghiệp, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất và làm thêm một số ngành nghề khác để tăng thu nhập, đời sống nhân dân ổn định, toàn tỉnh không xảy ra tình trạng thiếu đói trong dân cư.

Công tác đảm bảo an sinh xã hội: Luôn được triển khai kịp thời và hiệu quả; các cấp, các ngành đã làm tốt công tác huy động nguồn lực, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác. 6 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp một lần cho 330 người, kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng; trợ cấp ưu đãi tháng 01, tháng 02/2021 cho hơn 42.000 người có công, kinh phí hơn 145 tỷ đồng; chi trả trợ cấp trên 62.000 đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí trên 25 tỷ đồng. Trao tặng khoảng 205.708 suất quà với tổng số tiền khoảng 72.411 triệu đồng cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ  xã hội. Bên cạnh đó, 6 tháng qua đã cấp khoảng 15.031 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 34.571 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo, 167.548 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và 50.594 thẻ bảo hiểm y tế cho người có công.

9.3. Tình hình thiên tai

6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 8 đợt thiên tai (đợt 1 vào ngày 26/4/2021; đợt 2 vào ngày 28/4/2021; đợt 3 vào ngày 2/5/2021; đợt 4 vào ngày 10/5/2021; đợt 5 vào ngày 15/5/2021; đợt 6 vào ngày 17/5/2021; đợt 7 vào ngày 25/5/2021; đợt 8 vào ngày 12/6/2021). Thiên tai đã gây thiệt hại làm 2 người chết, 1 người bị thương; 466 nhà bị hư hỏng; 11.965,8 ha lúa; 900,3 ha hoa màu; 400 con gia cầm, 2 con gia súc bị cuốn trôi và chết; Tổng thiệt hại ước tính là 47 tỷ đồng. Sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ tổ chức khắc phục kịp thời các thiệt hại để đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

9.4 Hoạt động giáo dục đào tạo

Giáo dục phổ thông: Năm học 2020-2021, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã có 89/100 học sinh đạt giải, (chiếm tỉ lệ 89%) gồm: 42 giải nhì, 34 giải ba và 13 giải khuyến khích. Hà Tĩnh lọt vào vào tốp đầu toàn quốc về tỷ lệ học sinh tham gia đoạt giải và xếp thứ 3 toàn quốc về số lượng học sinh đoạt giải.

Giáo dục đào tạo: Tuyển sinh năm học 2021-2022, trường Đại học Hà Tĩnh có 1.630 chỉ tiêu hệ chính quy, trong đó: Đại học 1.580 chỉ tiêu, Cao đẳng 50 chỉ tiêu; theo 2 phương thức là xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT và xét

 tuyển học bạ lớp 11 hoặc lớp 12 THPT. Đăng ký xét tuyển làm 2 đợt, đợt 1 từ

 ngày 01/4/2021 đến ngày 30/7/2021 và đợt 2 từ ngày 01/8/2021 - 31/12/2021. Bên cạnh đó, giáo dục nghề nghiệp cũng được chú trọng, chất lượng ngày càng nâng cao hơn. Các cơ sở đào tạo luôn quan tâm chú trọng các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề trọng điểm, liên kết đào tạo, phân luồng học sinh học nghề; tập trung công tác tư vấn, giải quyết việc làm, cập nhật thông tin thị trường lao động; với những nỗ lực đó, 6 tháng đầu năm 2021 các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã duy trì tổ chức đào tạo nghề cho khoảng 5.938 người. Trong đó: trình độ cao đẳng nghề khoảng 204 người; trình độ trung cấp nghề khoảng 2.383 người; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng khoảng 3.351 người.

9.5. Hoạt động Y tế

Tính từ ngày 04/6/2021 đến ngày 16/6/2021, Hà Tĩnh đã ghi nhận 69 ca mắc dịch covid-19, thuộc 06 địa phương gồm: Thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Hương Sơn, Lộc Hà, Nghi Xuân và TX Hồng Lĩnh. Tổng số F1 đã cách ly tập trung là 1.926 người; F2 15.090 người đã cách ly tại nhà. Tất cả F1, F2 được lấy mẫu xét nghiệm kịp thời theo đúng qui định; đồng thời lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ dân trong vùng cách ly, xét nghiệm diện rộng theo hộ gia đình.

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Số người tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2 là 1.317 người, trong đó: Tiêm mũi 1: 552 người, tiêm mũi 2: 765 người. Lũy kê cả hai đợt có 10.559 người được tiêm vắc xin.

Tính chung, 6 tháng đầu năm có 3 ca sốt xuất huyết; 1 ca sốt rét (giảm 99,51%); 93 ca viên não do vi rút (năm trước không có), 21 ca quai bị (giảm 56,25%), 69 ca lỵ trực trùng (giảm 57,67%), 99 ca lỵ a míp (giảm 37,34%), 622 ca thủy đậu (tăng 50,24%), cúm 10.535 ca (giảm 42,99%), 11 ca chân tay  miệng, các ca bệnh khác không có. Tất cả các bệnh dịch trên đều không tạo thành ổ dịch và không có trường hợp nào tử vong.

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 (từ 16/12/2020-15/6/2021), toàn tỉnh đã xẩy ra 3 vụ ngộ độc tập thể, làm 53 người bị ngộ độc tập thể, không có người chết vì ngộ độc tập thể, ngoài ra còn 563 ca ngộ độc đơn lẻ. So với cùng kỳ năm trước, tăng 3 vụ ngộc độc, tăng 41 người ngộ độc tập thể; số ca ngộ độc đơn lẻ tăng 26 ca (tăng 4,84%).

9.6. Hoạt động văn hóa - thể thao

- Hoạt động văn hóa: Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động văn hóa có phần trầm lắng. Trước thời gian bùng phát dịch, nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức như: Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa (toàn tỉnh thành lập được 165 câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh); Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước: Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch), ngày Giải phóng Miền Nam (ngày 30 tháng 4), ngày Quốc tế lao động (ngày 01 tháng 5); tuyên truyền, xây dựng tin bài, phóng sự về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

- Hoạt động thể thao:

+ Thế thao quần chúng: 6 tháng đầu năm 2021, các phong trào thể dục thể thao quần chúng vẫn diễn ra như: phong trào tập luyện thể dục thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các phong trào được triển khai đảm bảo các biện pháp an toàn về công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

+ Thể thao thành tích cao: Tính chung 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh tham gia 12 giải thành tích cao đạt được 65 huy chương các loại (25 huy chương vàng (HCV), 13 huy chương bạc (HCB), 27 huy chương đồng (HCĐ), trong đó: Môn Điền kinh đạt 23 huy chương (9HCV-4HCB-10HCĐ); môn Pencak Silat đạt 2 huy chương (1HCV-1HCĐ); Môn Karate đạt 28 Huy chương (11HCV-5HCB- 12HCĐ), Giải vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên xếp thứ nhì toàn đoàn; Môn Đua thuyền đạt 6 huy chương (3HCV-2HCB-1HCĐ); Môn Muay đạt 4 huy chương(1HCV-1HCB-2HCĐ); Vovinam đạt 2 huy chương (1HCB-1HCĐ); Bóng chuyền thi đấu vòng I Giải vô địch quốc gia xếp thứ 2 bảng A (xếp thứ 4 vòng I) được tham gia Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cup Hùng Vương năm 2021.

9.7 Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/6/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 51 vụ tai nạn đường bộ, làm chết 39 người, bị thương 19 người, thiệt hại tài sản 363 triệu. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ, giảm 10 người chết, số người bị thương không đổi. Nguyên nhân xẩy ra tai nạn chủ yếu là do không làm chủ tốc độ và đi sai phần đường, do sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép khi tham gia giao thông.

9.8 Môi trường

Tình hình cháy, nổ: Từ ngày 15/5/2021 đến ngày 14/6/2021 đã xảy ra 4 vụ cháy, nổ không có người chết, không có người bị thương, tổng thiệt hại ước tính là 22 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ, người chết giảm 1 người và bị thương giảm 3 người. Tính chung 6 tháng đầu năm 2021 (từ ngày 15/12/2020-14/6/2021) đã xẩy ra 17 vụ cháy, nổ làm 2 người chết, 2 người bị thương, tổng thiệt hại 2,31 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước giảm 7 vụ, giảm  1 người chết, giảm 1 người bị thương.

Công tác bảo vệ môi trường: Các hoạt động bảo vệ môi trường ngày càng được quan tâm từ các cấp, các ngành cùng toàn thể người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ với tinh thần “Tuổi trẻ Hà Tĩnh tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”, Tuy nhiên, trong tháng qua (từ ngày 15/12/2020-14/6/2021), Hà Tĩnh đã phát hiện 75 vụ vi phạm môi trường, đã xử lý 52 vụ, tổng số tiền thu được là 847,05 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2020: số vụ đã phát hiện tăng 53 vụ (tăng 240,90%), số vụ đã xử lý tăng 31 vụ (tăng 147,62%), số tiền xử phạt tăng 739,05 triệu đồng.

III. Đề xuất, giải pháp trong thời gian tới

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu KT-XH năm 2021, đòi hỏi các cấp, các ngành, địa phương cần phải thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng thời cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục nhằm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân.

Tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công cho những tháng cuối năm; huy động tốt nguồn vốn tư nhân cho đầu tư phát triển.

Chủ động bám sát diễn biến thời tiết, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực dập dịch tả lợn châu Phi, dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu bò. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu năm 2021; khôi phục sản xuất chăn nuôi sau dịch tả lợn Châu Phi, chú trọng phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ. Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và ngành công nghiệp sau thép, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu. Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển dịch vụ logictics.

Quan tâm phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; xây dựng và thực hiện kế hoạch kích cầu tiêu dùng, chương trình khuyến mại tập trung năm 2021.

Tóm lại, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn, kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của Hà Tĩnh. Để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2021 cần phải có sự chỉ đạo sát sao hơn nữa của cấp ủy chính quyền các cấp và sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội trong 6 tháng cuối năm./.

 

                                                                                                                                                                                                                 CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH

Gửi bởi Nguyễn Thị Loan    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.214.224.207

Thống kê

Lượt truy cập  46265
Đang trực tuyến   82