MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2021

4/27/2021

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản    

          1.1. Nông nghiệp 

          -  Trồng trọt:

          Sản xuất trồng trọt trong tháng Tư tập trung chủ yếu vào chăm sóc cây trồng vụ Xuân. Ngoài cây lạc thì diện tích các loại cây trồng chủ lực vụ Xuân năm nay đều đạt và vượt kế hoạch. Vụ Xuân 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi cho các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, đặc biệt là cây lúa. Tính đến ngày 15/4/2021, đã có khoảng 8.900 ha lúa trổ bông tập trung tại các huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc,...Dự kiến lúa trỗ đại trà từ 20-25/4/2021. Thời gian này thời tiết diễn biến bất thường, nền nhiệt thấp là điều kiện để sâu bệnh phát sinh gây hại. Cùng với cây lúa thì các loại cây trồng vụ Xuân khác cũng đang được chăm sóc và đang sinh trưởng, phát triển tốt. Cây lạc đang trong giai đoạn đâm tỉa, phát triển củ.

          Tình hình sâu bệnh, thiệt hại: Trên cây lúa, bệnh đạo ôn phát sinh gây trên giống Thiên ưu 8, Khang dân 18, BT09, Bắc Hương 9, ADI168, Thái xuyên 111, tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 10-15%, cục bộ một số diện tích ở Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà tỷ lệ 30-40%, diện tích nhiễm bệnh là 192 ha. Đến nay, bệnh đạo ôn lá đã cơ bản được khống chế, mặc dù vậy vết bệnh vẫn tồn tại trên cổ lá công năng và là nguồn bệnh phát sinh gây hại trên cổ bông. Đến ngày 15/4/2021, diện tích phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông lần 1 đạt 6.008,5 ha; Chuột gây hại trên lúa gieo thẳng với diện tích 129 ha, trong đó 3 ha gây hại nặng phân bố hầu hết các địa phương trong tỉnh; Bệnh bạc lá phát sinh gây hại ở Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Thạch Hà, Can Lộc, Lộc Hà với tỷ lệ trung bình 5-10%, nơi cao 20-25%, diện tích nhiễm bệnh 155,5 ha, tập trung trên giống Xuân mai 12, Thái xuyên 111, BT7, BT9, NA2, Nếp 97; Bệnh khô vằn phát sinh gây hại ở những diện tích gieo cấy dày, bón thừa đạm, tỷ lệ trung bình 7-10%, nơi cao 10-20%, diện tích nhiễm bệnh 1.650 ha, phân bố hầu hết các địa phương trong tỉnh; Bệnh đốm nâu gây hại với tỷ lệ trung bình 10-15%, nơi cao 20-25%, diện tích nhiễm bệnh 20 ha, tập trung trên những diện tích thâm canh kém, đất xấu. Trên cây lạc, bệnh nấm mốc gốc đen, lở cổ rễ gây hại tỷ lệ trung bình 1-3%, nơi cao 3-7%, phân bố ở Hương Khê, Vũ Quang, Thạch Hà, diện tích nhiễm bệnh 24 ha; Nhóm sâu ăn lá (sâu khoang, sâu cắn lá) mật độ trung bình 1-2 con/m2, nơi cao 3-4 con/m2, diện tích gây hại 32 ha, tập trung ở Hương Khê, Thạch Hà, Đức Thọ. Trên cây ngô, sâu cắn lá, sâu keo mùa thu với mật độ trung bình 1-3 con/m2, nơi cao 3-5 con/m2, diện tích 50 ha, phân bố ở Cẩm Xuyên, Vũ Quang; Bệnh đốm lá gây hại với tỷ lệ trung bình 7-10%, nơi cao 10-15%, diện tích nhiễm bệnh 12,5 ha, tập trung ở Cẩm Xuyên, Đức Thọ, Hương Sơn. Trên cây sắn, bệnh khảm lá sắn phát sinh gây hại ở huyện Kỳ Anh, tỷ lệ trung bình 7-10%, nơi cao 20-30%, cục bộ 40%, diện tích nhiễm bệnh là 3 ha. Trên cây ăn quả có múi, bệnh chảy gôm gây hại tỷ lệ trung bình 1-3%, nơi cao 5-7%, diện tích 30 ha tập trung ở Hương Khê, Vũ quang; Sâu róm với mật độ trung bình 0,5-1 con/cành, nơi cao 2 con/cành, diện tích gây hại 100 ha tập trung ở Hương Khê; Châu chấu phát sinh gây hại ở Hương Khê, mật độ trung bình 1-2 con/cành, diện tích 120 ha.

Hiện nay cây lúa đang thời kỳ trổ bông, các loại dịch bệnh luôn tiềm ẩn nên trong thời gian này các ngành chức năng cần phải tập trung chỉ đạo bà con nông dân tích cực thường xuyên thăm đồng để kịp thời phát hiện và phòng trừ sâu bệnh phát sinh gây hại, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra đối với các loại cây trồng.

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn trong tháng 4/2021 vẫn khó khăn, chưa có gì khởi sắc. Nhìn chung số lượng đàn đại gia súc giảm nhẹ, đàn lợn và đàn gia cầm tuy có tăng hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng với mức tăng không lớn và vẫn còn thiếu ổn định. Riêng đối với hoạt động chăn nuôi lợn, sau khi thực hiện tái đàn trở lại thì dịch tả lợn Châu Phi lại tiếp tục bùng phát ở nhiều địa phương trong tỉnh gây thiệt hại cho người chăn nuôi và khó khăn trong việc thực hiện tái đàn. Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh đối với đàn gia súc như hiện nay thì hoạt động chăn nuôi trong thời gian tới vẫn tiếp tục gặp khó khăn.

          Tình hình dịch bệnh, thiệt hại: Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, tính đến ngày 15/4/2021, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện và chưa qua 21 ngày trên địa bàn 11 huyện, thành phố, thị xã. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số lợn mắc bệnh, chết là 7.972 con, trọng lượng 561.870 kg /2.187 hộ/415 thôn/90 xã/11 huyện, thành phố, thị xã (trừ thị xã Hồng Linh và Nghi Xuân); Dịch bệnh viêm da, nổi cục xuất hiện trên địa bàn ở tất cả 13 huyện, thành phố, thị xã. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng số gia súc mắc bệnh chưa qua 21 ngày là 7.393 con /5.736 hộ/1.010 thôn/191 xã/13 huyện, thành phố, thị xã. Tổng số gia súc được tiêm phòng dịch bệnh viêm da, nổi cục là 112.355 con. Hiện nay, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan cao và gây thiệt hại cho người chăn nuôi là rất lớn. Vì vậy, các ngành chức năng và người chăn nuôi phải luôn chủ động, tăng cường công tác phòng bệnh cho đàn vật nuôi và có phương án chủ động đối phó khi dịch bệnh xẩy ra để hạn chế thiệt hại do dich bệnh gây ra.

          1.2. Lâm nghiệp

Trong tháng 4/2021, nền nhiệt thấp, có mưa nên người dân vẫn tiếp tục trồng rừng sản xuất. Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 4/2021 ước tính tăng 121% (tăng 368 ha) so với tháng trước. Cùng với đó, tranh thủ thời gian nông nhàn người dân đã tiến hành khai thác các diện tích rừng sản xuất đã đến kỳ thu hoạch nên sản lượng gỗ khai thác tăng 13,33% (tăng 3.230 ha) so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 1.809 ha, tăng 3,97% (tăng 69 ha); Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 82.314 ­m3, tăng 13,89% (tăng 10.041­ m3); Sản lượng củi khai thác ước đạt 90.650 Ste, giảm 1,41% (giảm 1.298 Ste); Số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 1.748 ngàn cây, tăng 4,73% (tăng 79 ngàn cây) so với cùng kỳ năm trước. Do nhu cầu ngày càng giảm nên sản lượng củi khai thác tiếp tục giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp 4 tháng đầu năm 2021 chủ yếu tập trung ở các địa phương như: Huyện Hương Sơn trồng mới 623 ha rừng và khai thác 21.150 m3 gỗ; huyện Vũ Quang trồng mới 412 ha rừng và khai thác 23.517 m3 gỗ; huyện Kỳ Anh trồng mới 243 ha rừng và khai thác 5.600 m3 gỗ; huyện Hương Khê trồng mới 231 ha rừng và khai thác 16.300 m3 gỗ; huyện Cẩm Xuyên trồng mới 100 ha rừng và khai thác 5.175 m3 gỗ...

 

           

          Tính từ ngày 15/3 đến ngày 15/4/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh không xẩy ra thiệt hại về rừng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/4/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh không xẩy ra cháy rừng nhưng đã xẩy ra 5 vụ phá rừng (giảm 4 vụ), với diện tích rừng bị phá là 1,52 ha (giảm 1,84 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa nắng nóng nên các cơ quan chức năng cần phải tăng cường tuần tra kiểm soát và người dân khi vào rừng cần phải nâng cao ý thức để phòng chống cháy rừng.

          1.3. Thủy sản

Kết quả sản xuất thủy sản trong tháng 4/2021 vẫn tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phát triển hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với tháng trước giảm cả về sản lượng khai thác cũng như nuôi trồng. Trong khi sản lượng nuôi trồng giảm do sản phẩm chưa đến kỳ thu hoạch thì những chuyến biển của ngư dân ra khơi khá thuận lợi và được mùa nên ngư dân vươn khơi bám biển. Tổng sản lượng thủy hải sản tháng 4/2021 ước tính tăng 6,54% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 19,9% so với tháng trước, trong đó: Sản lượng khai thác ước tính tăng 8,86% so với cùng kỳ năm trước, giảm 7,3% so với tháng trước; Sản lượng nuôi trồng ước tính giảm 5,31% so với cùng kỳ năm trước, giảm 55,4% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng thủy hải sản ước tính đạt 16.170 tấn, tăng 3,51% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 12.521 tấn, tăng 5,06% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng nuôi trồng ước đạt 3.649 tấn, giảm 1,48% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay các hồ, ao nuôi thủy sản nhỏ lẻ trong dân ngày càng giảm do hiệu quả thấp. Bước sang tháng 4/2021, các hộ nuôi trồng đã tập trung xuống giống thả nuôi vụ tôm Xuân Hè năm 2021.

Trong tháng 4/2021, dịch đốm trắng xuất hiện gây hại trên tôm với diện tích nhiễm bệnh 7,2 ha. Như vậy, tính chung từ đầu năm đến nay diện tích tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng là 8,9 ha (thành phố Hà Tĩnh 2,8 ha, huyện Kỳ Anh 5,35 ha, Lộc Hà 0,15 ha và Nghi Xuân 0,6 ha). Hiện nay, các ngành chức năng và các hộ nuôi trồng thủy sản đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, trừ dịch bệnh không để lây lan gây hại.

          2. Sản xuất công nghiệp và vốn đầu tư

          - Hoạt động sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 04/2021 ước tính giảm 1,16% so với tháng trước và tăng 32,86% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước do tháng 4 năm 2020 là thời gian giãn cách toàn xã hội do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn quốc đã tác động tiêu cực tới kinh tế xã hội, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động xuất khẩu bị đình trệ, doanh nghiệp thiếu nguyên liệu sản xuất...Hiện nay, các doanh nghiệp đã dần đi vào ổn định, hoạt động sản xuất công nghiệp thuận lợi hơn. Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 10,69% so với tháng trước và tăng 28,27% so với cùng kỳ năm trước; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 0,84% so với tháng trước, tuy nhiên so với cùng kỳ năm trước chỉ số sản xuất của ngành này tăng đến 44,73%; Ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,09% so với tháng trước và tăng 1,5% so cùng kỳ năm trước; Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 0,47% so với tháng trước và tăng 3,01% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng, các doanh nghiệp nhìn chung hoạt động ổn định, sản xuất hiệu quả hơn so với năm 2020. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cộng dồn 4 tháng đầu năm 2021 ước tính tăng 21,51% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 12,57%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm; Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,21%, đóng góp 21,61 điểm phần trăm; Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,38%, đóng góp 0,08 điểm phần trăm; Ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 9,26%, làm giảm 0,29 điểm phần trăm vào mức tăng chung toàn ngành. Như vậy, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung toàn ngành công nghiệp.

-  Vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 4/2021 ước đạt 456,62 tỷ đồng, tăng 19,53% so với tháng trước. trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 347,77 tỷ đồng, tăng 24,89% (tăng 69,31 tỷ đồng) so với tháng trước; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 62,67 tỷ đồng, tăng 7,62% (tăng 4,4 tỷ đồng) so với tháng trước; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 46,18 tỷ đồng, tăng 1,90% (tăng 0,86 tỷ đồng) so với tháng trước.

  3

 Nguyên nhân tăng là do: Các nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh, huyện, xã, cộng với các nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu đã phân bổ theo kế hoạch vốn đề ra của các công trình. Hồ sơ, thủ tục triển khai nhanh chóng, công tác giải ngân kịp thời đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn của các công trình nên tiến độ thi công được đảm bảo. Bên cạnh đó, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai rộng khắp toàn tỉnh, việc đầu tư cơ sở hạ tầng ở các xã tiếp tục phát triển mạnh, ngoài nguồn vốn Trung ương hỗ trợ còn có nguồn vốn cân đối ngân sách huyện, cân đối ngân sách xã và nguồn đóng góp của Nhân dân

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1474,53 tỷ đồng, tăng 36,16% so với cùng kỳ. trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 1062,77 tỷ đồng, tăng 69,34%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 238,92 tỷ đồng, tăng 79%; Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 172,84 tỷ đồng, tăng 13,01%. Việc nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước từ các cấp đều tăng thể hiện sự chủ động trong việc phân bổ kịp thời các dự án, xử lý hoàn tất các thủ tục đầu tư sẽ có nhiều công trình mới khởi công, đặc biệt là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, dự án ODA, chương trình 135, chương trình 106...là các chương trình trọng điểm, thiết yếu nên nguồn vốn được đáp ứng kịp thời. Bên cạnh đó việc chỉ đạo các cấp, các ngành để đẩy nhanh tiến độ dự án được thực hiện quyết liệt, cộng với tình hình thời tiết thuận lợi nên các công trình đã được triển khai thi cộng thuận lợi.

3. Thương mại, dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 4/2021:

Dự ước tăng 2,76% so với tháng trước và tăng 67,87% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 11/12 nhóm ngành hàng có chỉ số tăng so với tháng trước như: Hàng may mặc ước tăng 5,43%; nhóm đồ dùng, dụng cụ gia đình ước tăng 4,98%; vật phẩm văn hóa giáo dục ước tăng 0,87%; gỗ và vật liệu xây dựng ước tăng 3,89%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) ước tăng 13,34%; phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phương tiện) ước tăng 4,03%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy ước tăng 6,64%; xăng dầu các loại tăng 1,21%; nhiên liệu khác tăng 14,14%; đá quý, kim loại quý tăng 1,62%; hàng hóa khác tăng 5,95%. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng bởi yếu tố mùa vụ, thời tiết chuyển mùa, nhu cầu và giá cả các mặt hàng đồ uống, hàng may mặc, rau củ quả, thiết bị điện lạnh dự kiến tăng. Ngoài ra cùng thời điểm năm trước, tỉnh bắt đầu thực hiện cách ly xã hội trong thời gian dài, khiến mức tiêu dùng hàng hóa dịch vụ trong thời gian đó đạt thấp. Tuy nhiên, bên cạnh những nhóm mặt hàng tăng thì nhóm hàng lương thực, thực phẩm giảm 1,37% so với cùng kỳ do dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến giá cả và nhu cầu tiêu dùng hai loại thực phẩm chủ yếu là thịt lợn và thịt bò. Mặc dù người dân đã chủ động thay thế bằng các loại thực phẩm khác nhưng nhìn chung mức tiêu thụ vẫn giảm mạnh, nhất là nhu cầu từ các cơ sở kinh doanh ăn uống ngoài gia đình.

 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 15.042,6 tỷ đồng, tăng 21,08% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, hoạt động bán lẻ hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2021 tăng cao so cùng kỳ năm trước. Một phần do giá cả nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ tăng cao trong thời gian qua. Mặt khác, do tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt hơn, mức tiêu dùng hàng hóa bán lẻ đạt mức cao hơn.

- Dịch vụ l­ưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác: Doanh thu dịch vụ l­ưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 4/2021  dự ước tăng 5,21% so với tháng trước và tăng 44,11% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác dự ước tăng 4,6% so với tháng trước và tăng 229,73% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, hoạt động dịch vụ tháng 4/2021 có xu hướng tăng hơn so với các tháng đầu năm. Cùng với thời tiết chuyển mùa nắng ấm thuận lợi cho các hoạt động dịch vụ phát triển, các thành phần kinh tế cũng tập trung ổn định, mở rộng quy mô sản xuất, thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, ngành du lịch Hà Tĩnh tập trung khởi động du lịch hè 2021 với việc triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các điểm du lịch tập trung chỉnh trang cơ sở vật chất để phục vụ du khách trong và ngoài nước. Với nhiều lợi thế về du lịch biển, dự tính những tháng tiếp theo sẽ là thời điểm vàng để Hà Tĩnh thu hút lượng khách lớn nhất trong năm. Đây chính là tiền đề góp phần làm cho doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành trong thời gian tới tăng lên.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021 doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước tăng 46,15% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ khác ước tăng 39,53%. Nhìn chung, hoạt động dịch vụ 4 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ tăng trưởng cao.

- Hoạt động vận tải:

 

Doanh thu vận tải, kho bãi tháng 4/2021 ước đạt tăng 2,59% so tháng trước và tăng 61,12% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu vận tải hành khách ước tăng 3,06% so với tháng trước và tăng 184,99% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu vận tải hàng hóa ước tăng 2,58% so với tháng trước và tăng 35,53% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tăng 1,82% so với tháng trước và tăng 38,72% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh vận tải, kho bãi tháng 4/2021 khởi sắc hơn so với tháng trước, chủ yếu do những nguyên nhân sau: Đối với vận tải hành khách, do tính chất thời vụ, thời tiết chuyển sang nắng nóng nên nhu cầu sử dụng các phương tiện vận tải hành khách công cộng xe buýt và taxi tăng. Bên cạnh đó, thời điểm trong  tháng rơi vào dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch và dịp lễ 30/4 - 01/5 lượng người du lịch, về thăm quê ở mức cao hơn so với thông thường. Đối với vận tải hàng hóa, sang tháng bắt đầu là thời điểm nhu cầu tiêu dùng hàng hóa đồ dùng gia đình tăng cao như: điện tử, điện lạnh, nước giải khát, hàng may mặc...đã khiến cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng. Hơn nữa đây là thời điểm hầu hết các công trình xây dựng đi vào hoạt động mạnh, nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng tăng; Doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải trong tháng tăng do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và xuất khẩu hàng hóa thông qua 2 cảng Sơn Dương và Vũng Áng của Công ty TNHH Hưng nghiệp Gang thép Formosa và Công ty Cổ phần Cảng Vũng Áng Lào - Việt tăng làm cho doanh thu kho bãi, hỗ trợ vận tải tăng.

Nhìn chung, kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 4 tháng đầu năm 2021 đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước (tăng 19,4%), do năm 2020 bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, các tháng đầu năm 2021 các đơn vị kinh doanh vận tải chấp hành đầy đủ các quy định, chất lượng dịch vụ được nâng lên. Sản xuất kinh doanh, bán buôn bán lẻ, xuất nhập khẩu hàng hóa ổn định trở lại dẫn đến làm tăng nhu cầu vận chuyển. Bên cạnh đó, cùng với hoạt động sản xuất ổn định của nhà máy Gang thép Formosa là một trong những động lực và là điều kiện lớn thúc đẩy sự phát triển cho dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải, hệ thống cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương trở thành đầu mối trung chuyển hàng hóa và dịch vụ vận tải, kho bãi của tỉnh Hà Tĩnh.

4. Chỉ số giá tiêu dùng

Chỉ số giá CPI tháng 4 năm 2021 tăng 0,04% so tháng trước, tăng 2,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực thành thị giảm 0,04% so tháng trước, tăng 3,74% so với cùng kỳ năm trước; khu vực nông thôn tăng 0,07% so tháng trước, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có: 03 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước (nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,58%; giao thông tăng 0,67%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%); 06 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước (hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,82%; đồ uống và thuốc lá giảm 0,53%; may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,09%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,03%); 04 nhóm không có biến động về chỉ số so với tháng trước gồm (nhóm thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục; bưu chính viễn thông; hàng hóa và dịch vụ khác).

CPI tháng 4 năm 2021 tăng so với tháng trước do các nguyên nhân chủ yếu: (1) Thời tiết chuyển dần nắng nóng, nhu cầu về điện, nước sinh hoạt, đồ dùng gia đình, dịch vụ sửa chữa đồ dùng gia đình, thực phẩm tăng. (2) Giá nhiên liệu xăng dầu tuy được điều chỉnh giảm, nhưng mức giảm thấp khiến giá bình quân trong tháng vẫn đang tiếp tục đà tăng từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng đến chỉ số nhóm giao thông và chi phí trung gian các nhóm hàng hóa khác, tác động vào giá bán lẻ chung trên thị trường hàng hóa. (3) Giá vật liệu xây dựng tiếp tục tăng cao, bao gồm cả sắt thép lẫn xi măng phục vụ xây dựng.

Chỉ số giá vàng tháng 4/2021 giảm 1,0% so với tháng trước, tăng 13,01% so với cùng tháng năm trước; Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 0,73% so với tháng trước, tăng 0,72% so với cùng tháng năm trước. Thị trường giá vàng 9999 trong tháng không ổn định, giảm mạnh vào đầu tháng và tăng mạnh từ giữa và cuối tháng. Mức giá trong tháng thời điểm thấp nhất là 5 triệu đồng/chỉ, cao nhất đạt 5 triệu 350 nghìn đồng/chỉ. Giá USD giảm nhẹ, mức giá USD tại thời điểm ngày 21/4 đạt 23.710 đồng/USD.     

CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2021 tăng 1,04% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực thành thị tăng 1,85%, khu vực nông thôn tăng 0,68%.

Chỉ số giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 5/2021 dự kiến tăng mạnh so tháng 4/2021. Các hoạt động du lịch bước vào mùa cao điểm khiến nhu cầu về dịch vụ lưu trú lữ hành, ăn uống ngoài gia đình tăng. Bước vào thời điểm đầu mùa nắng nóng; nhu cầu đối với các mặt hàng điện lạnh, dịch vụ bảo dưỡng thiết bị điện lạnh, hàng may mặc, đồ uống, điện và nước sinh hoạt cũng dự kiến tiếp tục tăng.

5. Một số vấn đề xã hội

5.1. Tình hình đời sống dân cư

Tuy ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự nổ lực phấn đấu của Nhân dân trong phòng chống dịch nên đời sống của nhân dân ổn định. Tính đến ngày 15/4/2021, trên địa bàn Hà Tĩnh không xẩy ra thiếu đói. Dự kiến trong thời gian tới tình trạng thiếu đói không xẩy ra.

5.2. Hoạt động y tế

Trong tháng, công tác y tế và vệ sinh phòng dịch tiếp tục được thực hiện, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19, và các dịch bệnh phát sinh trong thời tiết giao mùa nắng, ẩm bất thường.

- Tình hình dịch bệnh:

+ Tình hình dịch COVID-19: Tính đến ngày 15/4/2021, toàn tỉnh có 12.932 mẫu đã xét nghiệm. Tổng số hiện đang cách ly 401 người (268 người tại Khu ký túc xá Mitraco; 133 người tại Khu nhà F, công ty FHS). Cộng dồn cách ly tập trung: 3.326 người. Hiện nay không có trường hợp cách ly, theo dõi tại cơ sở y tế. Số trường hợp cách ly tại nhà 02 người, theo dõi tại nhà 130 người. Cộng dồn theo dõi, cách ly tại nhà 71.563 người.

+ Tình hình dịch bệnh khác: Trong tháng, có 1 ca sốt xuất huyết, 93 ca viêm não do vi rút, 5 ca quai bị, 11 ca lỵ trực trùng, 13 ca lỵ amíp, 22 ca thủy đậu, 1.753 ca mắc bệnh cúm, 3 ca chân tay miệng, các ca bệnh khác không có. Tất cả các bệnh dịch trên đều không tạo thành ổ dịch và không có trường hợp nào tử vong. So với cùng kỳ năm trước: Sốt xuất huyết tăng 1 ca, quai bị giảm 16 ca, lỵ trực trùng giảm 60 ca, lỵ amip giảm 53 ca, thủy đậu giảm 75 ca, cúm giảm 6.805 ca.

- Công tác phòng chống HIV/AIDS: Để hạn chế số người mắc bệnh HIV/AIDS, ngành y tế Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào phòng chống các bệnh tệ nạn xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách phòng chống cũng như tác hại của HIV/AIDS đối với cá nhân và cộng đồng bằng nhiều hình thức như qua phương tiện thông tin đại chúng: truyền thanh, truyền hình, báo... Trong tháng, Hà Tĩnh chỉ có 10 người nhiễm mới HIV (tăng 4 người so với cùng kỳ năm 2020), 9 người chuyển thành AIDS (tăng 5 người) và  không có người chết vì AIDS. Tính chung 4 tháng, có 24 người nhiễm HIV, 19 người chuyển thành AIDS và không có người chết vì AIDS.

- Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Thời gian qua, công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại Hà Tĩnh đã được chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Trong tháng, trên địa bàn Hà Tĩnh không xẩy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể, chỉ có 139 người bị ngộ độc thực phẩm đơn lẻ và không có trường hợp nào tử vong. So với cùng kỳ năm trước, số vụ ngộ độc và số người tử vong không thay đổi, số người ngộ độc thực phẩm đơn lẻ tăng 54 ca (tăng 63,53%). Tính chung 4 tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc tập thể làm 12 người bị ngộ độc và 461 ca ngộ độc thực phẩm đơn lẻ.

5.3. Hoạt động văn hoá, thể thao

- Hoạt động văn hóa: Việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Toàn tỉnh hiện nay đã thành lập được 165 câu lạc bộ dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân; chú trọng công tác trùng tu, nâng cấp các công trình văn hóa ở các huyện, thị, nhiều nhà thờ đủ điều kiện đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

- Công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa: Công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa được thực hiện thường xuyên. Trong tháng, tổ chức 02 cuộc thanh, kiểm tra, trong đó, 01 cuộc phối hợp với đội kiểm tra liên ngành VHXH tỉnh kiểm tra tại 115 cơ sở kinh doanh dịch vụ do ngành quản lý. Qua kiểm tra đã xử phạt vi phạm hành chính 01 tổ chức, 03 cá nhân với số tiền 17 triệu đồng. 01 cuộc kiểm tra công tác quản lý, tổ chức các hoạt động lễ hội và công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid -19 tại các điểm di tích trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra cơ bản các di tich chấp hành nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

- Hoạt động thể thao:

+ Thể thao quần chúng: Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trong nước và Hà Tĩnh được kiểm soát tốt, nên hoạt động phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn toàn tỉnh đã sôi động trở lại. Trong tháng diễn ra nhiều hoạt động như: Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XIII năm 2021 diễn ra từ ngày 29-31/3 với gần 2.000 lượt vận động viên đã tham gia thi đấu 6 nội dung; Giải Việt dã toàn tỉnh năm 2021 tổ chức tại quảng trường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, thu hút 150 vận động viên tham gia đến từ 13 huyện, thị, thành và Công an tỉnh. Hay nhiều nơi tổ chức đại hội thể dục thể thao (TDTT) như Đại hội TDTT xã Đức Liên (Vũ Quang - Hà Tĩnh) lần thứ V nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của luyện tập TDTT.

+ Thể thao thành tích cao: Từ ngày 16/3-15/4, Hà Tĩnh tham gia các giải như: Giải vô địch Pencak Silat quốc gia diễn ra tại Đà Nẵng từ 18-31/3 đạt 2 huy chương (1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng); giải vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên diễn ra tại Nghệ An từ ngày 22-31/3 đạt 27 huy chương (11 huy chương vàng, 5 huy chương bạc,11 huy chương đồng); giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài giải Báo Tiền phong diễn ra tại Gia Lai từ ngày  23-30/3 giành 3 huy chương (1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng).

5.4. Tai nạn giao thông

Tính từ 15/3/2021 đến 14/4/2021 đã xẩy ra 10 vụ tai nạn giao thông, 6 người chết, 3 người bị thương, ước tính thiệt hại khoảng 55 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước: Tăng 2 vụ, giảm 2 người chết, tăng 3 người bị thương. Tất cả đều là các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Nguyên nhân xảy ra tai nạn là không làm chủ tốc độ và đi sai phần đường do lái xe sử dụng rượu bia quá mức quy định.

Như vậy, tính từ 15/12/2020 đến 15/4/2021, Hà Tĩnh xảy ra 34 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 24 người và bị thương 14 người. So cùng kỳ năm 2020 giảm 6 vụ, giảm 12 người chết và tăng 2 người bị thương.

5.5. Môi trường

- Tình hình cháy, nổ: Từ ngày 15/3 đến 14/4/2021 không xảy ra cháy. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ cháy, giảm 2 người chết, bị thương không đổi; trong tháng không xẩy ra vụ nổ so với cùng kỳ năm trước không thay đổi.

 Tính chung 4 tháng, xẩy ra 8 vụ cháy, 1 vụ nổ, làm 2 người chết, 1 người bị thương, với tổng giá trị thiệt hại ước tính 2,25 tỷ đồng,  so với cùng kỳ năm 2020 giảm 3 vụ cháy, tăng 1 vụ nổ, số người chết không thay đổi và tăng 1 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do chập điện và bất cẩn khi sử dụng lửa.

- Công tác bảo vệ môi trường: Từ ngày 15/3 đến ngày 14/4/2021, Hà Tĩnh đã phát hiện 8 vụ vi phạm môi trường trong đó đã xử lý 7 vụ, với tổng số tiền xử phạt 40,5 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước tăng 6 vụ vi phạm. Các hình thức vi phạm: 03 vụ khai thác, vận chuyển đá, cát trái phép; 01 vụ sử dụng kích điện đánh bắt thủy hải sản trái phép; 01 vụ lấn chiếm đất đai; 01 vụ xả nước thải từ hồ nuôi tôm vượt quá mức cho phép; 01 vụ vận chuyển, chôn lấp, đổ chất thải rắn, chất thải không đúng quy định; 01 vụ về vận chuyển gia súc bị dịch. Hình thức phạt chủ yếu là xử phạt phạt hành chính. Tính chung 4 tháng đầu năm đã phát hiện 42 vụ vi phạm môi trường (tăng 34 vụ so với cùng kỳ năm 2020), với số tiền 188,45 triệu đồng.

Trên đây là một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./.

 Số liệu kinh tế-xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2021

Gửi bởi Nguyễn Thị Loan    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.214.224.207

Thống kê

Lượt truy cập  46236
Đang trực tuyến   73