MyLabel

Kế hoạch Tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

2/25/2021

Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.214.224.207

Thống kê

Lượt truy cập  46237
Đang trực tuyến   73