MyLabel

Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

9/14/2020

Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh triển khai cuộc điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

        Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 và Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Từ ngày 10/9/2020 đến ngày 20/9/2020 Cục Thống kê Hà Tĩnh thực hiện khảo sát thu thập thông tin đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời đánh giá hiệu quả của các chính sách hỗ trợ của Chính phủ theo Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT ngày 07/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


         Theo Phương án khảo sát, đối tượng, đơn vị khảo sát là các doanh nghiệp được thành lập và chịu sự điều tiết của Luật Doanh nghiệp và đang hoạt động tại thời điểm 10/9/2020 trên phạm vi cả nước.

         Cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng và tham gia cuộc khảo sát bằng cách cung cấp thông tin nhanh, kịp thời theo bảng hỏi được đăng tải trên địa chỉ http://thongkedoanhnghiep.gso.gov.vn.

Cách thức đăng nhập: Dòng “Tài khoản” nhập 42 + Mã số thuế của DN, dòng “Mật khẩu” nhập Mã số thuế của doanh nghiệp.


Ví dụ doanh nghiệp có mã thuế là 3000158682 thì tài khoản đăng nhập là: 423000158682 mật khẩu 3000158682

          Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình kê khai thông tin Ông/Bà vui lòng liên hệ số điện thoại: 3 691 336 để được hỗ trợ.

Gửi bởi Phòng Thống kê Công nghiệp Xây dựng    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.237.34.21

Thống kê

Lượt truy cập  28398
Đang trực tuyến   97