MyLabel

Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

7/2/2020

Trần Hoài Nam, Trưởng phòng Thống kê Tổng hợp, Cục Thống kê Hà Tĩnh

Nhm đy mnh hot đng ph biến thông tin thng kê trên đa bàn. Chiu ngày 29/6/2020, Cc Thng kế Hà Tĩnh t chc Hp báo công b s liu thng kê kinh tế - xã hi tnh Hà Tĩnh 6 tháng đu năm 2020. Ông Nguyn Vit Hùng, Cc trưởng Cc Thng kê ch trì bui Hp báo. Tham d có lãnh đo Cc Thng kê; lãnh đo và chuyên viên các phòng nghip v Văn phòng Cc; đi biu đi din Văn phòng Tnh y, Ban Tuyên giáo Tnh y, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tnh; đi biu các S, ban ngành cp tnh; đi din các cơ quan thông tn báo chí trên đa bàn Hà Tĩnh.

Tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê đã thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh. Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức và cũng là tình hình chung của cả nước. Trước những khó khăn đó, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ giữ mức ổn định so với cùng kỳ năm trước với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 0,1%. Như vậy, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 5 năm 2016-2020 là rất nặng nề, đòi hỏi các ngành, các cấp, các địa phương và doanh nghiệp phải tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế cùng với phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và đại biểu tham gia Họp báo đã đặt ra các câu hỏi về số liệu thống kê cũng như những đánh giá của Cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm. Các câu hỏi đều được Cục trưởng Cục Thống kê và các Trưởng phòng nghiệp vụ Cục giải đáp thỏa đáng./.

Một số hình ảnh tại buổi Họp báo:

 
Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên, Quản trị hệ thống    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.192.25.113

Thống kê

Lượt truy cập  5688
Đang trực tuyến   5