MyLabel

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

6/29/2020

         1. Tăng trưởng kinh tế

         Tốc độ tăng trưởng GDRP 6 tháng đầu năm 2020 của Hà Tĩnh ước tính đạt mức tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2019.

         Trong mức tăng chung thì khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước tính tăng 1,5% so với cùng kỳ, đóng góp 0,2 điểm phần trăm (nông nghiệp tăng 0,8% so với cùng kỳ, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; lâm nghiệp tăng 2,7% so với cùng kỳ, đóng góp 0,02 điểm phần trăm và thủy sản tăng 7,2% so với cùng kỳ, đóng góp 0,1 điểm phần trăm); khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính tăng 2,6% so với cùng kỳ, đóng góp 1,1 điểm phần trăm (công nghiệp tăng 2% so với cùng kỳ, đóng góp 0,7 điểm phần trăm và xây dựng tăng 4,9% so với cùng kỳ, đóng góp 0,4 điểm phần trăm); khu vực thương mại, dịch vụ ước giảm 3,6% so với cùng kỳ, đóng góp -1,2 điểm phần trăm và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 0,3% so với cùng kỳ, đóng góp 0,03 điểm phần trăm. GRDP 6 tháng đầu năm 2020 có tốc độ tăng trưởng thấp chủ yếu là do ngành công nghiệp tăng thấp và khu vực thương mại, dịch vụ giảm mạnh.

         Cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2020: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 40,08%; khu vực thương mại, dịch vụ chiếm 33,59% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,27%. Cơ cấu kinh tế nhìn chung ổn định và không có sự dịch chuyển nhiều giữa các khu vực so với cùng kỳ năm 2019

          2. Tài chính, ngân hàng

         -  Thu - chi ngân sách Nhà nước: Kết quả thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 nên nhiều hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn bị đình trệ, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn đã ảnh đến nguồn thu ngân sách. Trong tình hình hiện nay, để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong năm 2020 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước tính đến ngày 15/6/2020 đạt 3.620 tỷ đồng, bằng 56,9% so với cùng kỳ năm 2019.

         Mặc dù thu ngân sách gặp khó khăn nhưng việc điều hành và thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương cơ bản đảm bảo triển khai kịp thời các nhiệm vụ phát sinh cũng như các nhiệm vụ bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương. Tổng chi NSNN trên địa bàn ước tính đến ngày 15/6/2020 là 8.712,2 tỷ đồng, bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong cơ cấu nguồn chi thì chi đầu tư phát triển chiếm 43,2% tổng chi, tăng 7,8% so với cùng kỳ; chi thường xuyên chiếm 56,7% tổng chi, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2019.

         - Hoạt động ngân hàng: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Tĩnh đã triển khai nghiêm túc và chỉ đạo thực hiện kịp thời các chủ trương, cơ chế chính sách mới của Nhà nước và của ngành đến các tổ chức tín dụng tại địa bàn nhằm đảm bảo an toàn hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Ước đến 30/6/2020, nguồn vốn huy động đạt khoảng 61.486 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm và tổng dư nợ cho vay ước đạt 55.607 tỷ đồng, tăng 7,1% so với đầu năm.

         3. Giá cả, lạm phát

          CPI 6 tháng đầu năm 2020 tăng 4,25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực thành thị tăng 4,72% và khu vực nông thôn tăng 3,93%. Phân theo nhóm ngành hàng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với mức tăng 8,95% (trong đó thực phẩm tăng 11,94%); đồ uống và thuốc lá tăng 3%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 4,69%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,71; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,81%; giao thông giảm 9,06%; bưu chính viễn thông giảm 1,48%; giáo dục tăng 0,59%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 1,92%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2,43 so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tính trong vòng 5 năm trở lại đây thì chỉ số giá bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng ở mức cao nhất (Chỉ số giá bình quân 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước: năm 2016 tăng 2,56%; năm 2017 tăng 4,05%; năm 2018 tăng 3,63%, năm 2019 tăng 1,41%). Nguyên nhân, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 và dịch tả lợn Châu Phi, cùng với việc điều chỉnh các chính sách về giá đối với một số mặt hàng nên đã tác động đến chỉ số giá chung.

         4. Vốn đầu tư phát triển

         Tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 11.758 tỷ đồng, bằng 93,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: Vốn Nhà nước ước đạt 3.021 tỷ đồng, bằng 108,5%, chiếm tỷ trọng 25,7% tổng vốn; vốn ngoài Nhà nước ước đạt 7.154 tỷ đồng, bằng 101,3%, chiếm tỷ trọng 60,8% tổng vốn; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1.583 tỷ đồng, bằng 58,4%, chiếm tỷ trọng 13,5% tổng vốn. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện giai đoạn 2015-2020 liên tục giảm mạnh qua các năm. Kết quả thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội ước tính 6 tháng đầu năm 2020 giảm so với cùng kỳ năm 2019. Sở dĩ vốn đầu tư toàn xã hội đang có xu hướng giảm mạnh là do những năm qua nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn đầu tư, nhưng nay nguồn vốn khu vực này giảm mạnh.

         5. Tình hình biến động của doanh nghiệp

          6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 339 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 21,5% so với cùng kỳ năm 2019. Giai đoạn 2015-2020 thì đây là năm đầu tiên 6 tháng đầu năm có số doanh nghiệp thành lập mới sụt giảm so với cùng kỳ. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2020 là 2.517 tỷ đồng, giảm 66,6% so với cùng kỳ năm 2019. Có 214 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 8,1% so với cùng kỳ 2019, trong đó có 180 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 14,6% so với cùng kỳ 2019.

          6. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

          6.1. Sản xuất nông nghiệp

          - Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2019-2020 ước đạt 97.190 ha, bằng 98,4% (giảm 1.622 ha), trong đó: Diện tích gieo cấy lúa ước đạt 59.327 ha, bằng 99,8% (giảm 133 ha); diện tích ngô ước đạt 8.712 ha, bằng 94,4% (giảm 516 ha); diện tích khoai lang ước đạt 2.909 ha, bằng 89,9% (giảm 328 ha); diện tích lạc ước đạt 10.738 ha, bằng 90,9% (giảm 1.082 ha) và diện tích rau các loại ước đạt 10.461 ha, bằng 103,6% (tăng 363 ha). Như vậy, diện tích cây lương thực có hạt ước đạt 68.039 ha, bằng 99,1% (giảm 649 ha) so với cùng kỳ.

          Năng suất lúa vụ Xuân sơ bộ đạt 55,64 tạ/ha, bằng 99,9% (giảm 0,05 tạ/ha) và sản lượng lúa ước đạt 330.115 tấn, bằng 99,7% (giảm 1.046 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Do cả diện tích và năng suất đều giảm nên đã làm cho sản lượng lúa sơ bộ giảm. Diện tích gieo trồng lúa giảm 133 ha đã làm cho sản lượng lúa giảm 742 tấn và do sâu bệnh và thời tiết bất lợi làm cho năng suất lúa ước tính giảm 0,05 tạ/ha đã làm cho sản lượng lúa giảm 304 tấn so với cùng kỳ năm trước.

          Sơ bộ năng suất và sản lượng các loại cây trồng khác so với cùng kỳ năm 2019 cụ thể như sau: Năng suất ngô đạt 48,27 tạ/ha, bằng 113,7% (tăng 5,82 tạ/ha), với sản lượng ngô đạt 41.470 tấn, bằng 105,9% (tăng 2.300 tấn); năng suất khoai lang đạt 72,93 tạ/ha, bằng 101,6% (tăng 1,12 tạ/ha), với sản lượng khoai lang đạt 21.219 tấn, bằng 91,3% (giảm 2.027 tấn); năng suất lạc đạt 24,8 tạ/ha, bằng 94,7% (giảm 1,4 tạ/ha), với sản lượng lạc đạt 26.630 tấn, bằng 86% (giảm 4.336 tấn); năng suất rau các loại đạt 64,71 tạ/ha, bằng 100,6% (tăng 0,41 tạ/ha), với sản lượng rau các loại đạt 67.698 tấn, bằng 104,3% (tăng 2.764 tấn).

         Tiến độ sản xuất vụ Hè Thu 2020: tính đến ngày 16/6/2020, ước tính diện tích gieo cấy lúa toàn tỉnh 44.428 ha, đạt 99,8% kế hoạch (diện tích lúa gieo thẳng 42.903 ha và diện tích lúa cấy là 1.525 ha); diện tích ngô 1.618 ha, đạt 81,2% kế hoạch; diện tích đậu các loại 2.493 ha, đạt 51,2% kế hoạch; diện tích rau các loại 1.252 ha, đạt 48,7% kế hoạch; diện tích vừng 213 ha, đạt 52,6% kế hoạch; diện tích lạc 85 ha, đạt 15,6% kế hoạch; diện tích khoai lang 46 ha, đạt 6,7% kế hoạch. Các loại cây trồng cạn vụ Hè Thu 2020 đang tiếp tục được gieo trỉa.

          - Chăn nuôi: Kết quả sản xuất chăn nuôi 6 tháng đầu năm 2020 đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm trước cả về số lượng cũng như sản lượng các loại thịt hơi xuất chuồng của đàn vật nuôi (chỉ có kết quả chăn nuôi gia cầm cơ bản ổn định). Ước tính số lượng đàn vật nuôi hiện có so với cùng kỳ năm trước như sau: Đàn trâu 66.348 con, bằng 93% (giảm 5.014 con); đàn bò 167.596 con, bằng 101,2% (tăng 1.926 con); đàn lợn 363.480 con, bằng 77,5% (giảm 105.707 con); đàn gia cầm 8.829 ngàn con, bằng 100,8% (tăng 66 ngàn con).

          Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 50.280 tấn, bằng 92,6% (giảm 4.011 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước đạt 1.880 tấn, bằng 97,7% (giảm 45 tấn); sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng ước đạt 5.352 tấn, bằng 102,9% (tăng 152 tấn); sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 31.312 tấn, bằng 87,06% (giảm 4.656 tấn); sản lượng thịt gia cầm hơi giết, bán ước đạt 11.049 tấn, bằng 104,6% (tăng 489 tấn).

          6.2. Lâm nghiệp 

          6 tháng đầu năm 2020, sản lượng gỗ khai thác ước đạt 146.342 m3 gỗ, bằng 117,7% (tăng 21.964 m3) so với cùng kỳ năm trước. Diện tích rừng trồng tập trung, trồng mới và trồng bổ sung ước đạt 2.239 ha, bằng 114,9% (tăng 291 ha); diện tích rừng khoanh nuôi 5.151 ha, bằng 97,52% (giảm 131 ha); diện tích rừng chăm sóc 17.620 ha, bằng 86,87% (giảm 2.663 ha); diện tích rừng được giao khoán bảo vệ 74.500 ha, bằng 101,64% (tăng 1.200 ha).

          Thời tiết quá nắng nóng nên đầu tháng 6/2020 đã xẩy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ) và xã Hồng Lộc (huyện Lộc Hà), diện tích rừng bị thiệt hại không có khả năng phục hồi ước tính khoảng 1,5 ha.

          6.3. Thủy sản

          Hoạt động sản xuất thủy sản vẫn duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định, nhất là hoạt động khai thác biển. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy hải sản 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 24.269 tấn, bằng 108,2% (tăng 1.834 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng ước đạt 5.841 tấn, bằng 104,30% (tăng 241 tấn). Sản lượng khai thác ước đạt 18.428 tấn, bằng 109,46% (tăng 1.593 tấn) so với cùng kỳ năm trước.

          7. Sản xuất công nghiệp

          Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong những tháng đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, biến động giá thép, phôi, thị trường xuất khẩu. Ước tính chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 bằng 92,74% (giảm 7,26%) so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp khai khoáng giảm 8,76% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,14% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 35,46% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,11% so với cùng kỳ năm trước.

          8. Thương mại và dịch vụ

          Nhìn chung, hoạt động thương mại và dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19.

          - Tổng mức bán lẻ hàng hóa: 6 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 18.895 tỷ đồng, tăng 0,14% so với cùng kỳ năm 2019. Trong tổng mức bán lẻ hàng hóa thì nhóm hàng lương thực và thực phẩm ước đạt 8.647 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất 45,76%, tăng 16,25%; tiếp đến là nhóm đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình ước đạt 2.118 tỷ đồng, chiếm 11,21%, giảm 10,6% và nhóm ô tô các loại ước đạt 1.955 tỷ đồng, chiếm 10,35%, tăng 66,18% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, hoạt động bán lẻ vẫn chủ yếu là phục vụ các mặt hàng đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu trong đời sống hàng ngày của người dân (chiếm 69,7%).

          - Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác: 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ khác ước đạt 2.525,5 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 100 tỷ đồng, giảm 37,85%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.772 tỷ đồng, giảm 28,35%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 5 tỷ đồng, giảm 62,86% và doanh thu hoạt động dịch vụ khác ước đạt 648,5 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

          - Vận tải hàng hóa: 6 tháng đầu năm 2020, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 11.284 nghìn tấn, giảm 36,4% với khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 330.060 nghìn tấn.km, giảm 24,9% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động vận tải hàng hóa ước đạt 1.107 tỷ đồng, giảm 26,8% so với cùng kỳ năm trước.

- Vận tải hành khách: 6 tháng đầu năm 2020, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 6.025 nghìn hành khách, giảm 52,4% so với cùng kỳ với khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 1.258.510 nghìn hành khách.km, giảm 43,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt 602 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ.

          9. Các vấn đề xã hội

          9.1. Tình hình lao động và giải quyêt việc làm

          Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình về lao động và giải quyết việc làm cho người lao động gặp nhiều khó khăn. Trong khoảng thời gian chịu sự tác động nặng nề của dịch Covid-19, trên địa bàn tỉnh đã có trên 26.000 lao động làm việc tại các doanh nghiệp, HTX phải nghỉ việc không hưởng lương và 45.600 lao động làm việc tự do ở lĩnh vực phi nông nghiệp bị mất việc làm.

          Ước tính 6 tháng đầu năm 2020, đã giải quyết việc làm cho 5.500 lao động, giảm 6.343 lao động so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh là 1.003 người, giảm 4.335 người; xuất khẩu lao động là 3.077 người, giảm 751 người và lao động đi làm việc ngoại tỉnh là 1.420 người, giảm 1.257 người.

          9.2. Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội                  

          Do ảnh hưởng của dịch bệnh đã làm cho đời sống dân cư 6 tháng đầu năm 2020 có phần giảm sút so với cùng kỳ năm trướcính đến 15/6/2020, Hà Tĩnh đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ cho 171.557 đối tượng với kinh phí 196,68 tỷ đồng (đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo) và giải quyết chính sách trợ cấp thất nghiệp cho 2.785 lao động với số tiền 38,74 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến ngày 15/6/2020 trên địa bàn Hà Tĩnh không xảy ra thiếu đói và dự kiến trong tháng tới tình hình thiếu đói cũng không xảy ra.

         6 tháng đầu năm 2020, đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng 329.805 suất quà với tổng kinh phí 100,96 tỷ đồng, bao gồm 34,31 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ cho các đối tượng chính sách; 34,35 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ nghèo và 32,33 tỷ đồng cho cứu trợ xã hội khác. Đồng thời, trao tặng 3 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình chính sách với tổng trị giá 16 triệu đồng; xây mới 138 nhà tình nghĩa trị giá 7,71 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã cấp 24.366 thẻ BHYT cho hộ nghèo, 42.228 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, 106.999 thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 44.901 thẻ BHYT cho người có công.

          9.3. Tình hình thiên tai

          6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra 3 đợt lốc xoáy kèm theo mưa lớn và sét đánh (đợt 1 vào ngày 11/5/2020; đợt 2 vào ngày 17/5/2020; đợt 3 vào ngày 13/6/2020). Lốc xoáy làm 8 người bị thương; 380 nhà ở (trong đó có 13 nhà bị thiệt hại trên 50%), 1 trường học và 1 nhà văn hóa bị tốc mái; 1 con bò bị chết; 53,2 ha lúa, 610,5 ha mạ lúa lai, 38,8 ha hoa màu, 3 ha cây lâu năm, 2 ha diện tích rừng và một số cột điện, cây cối bị đổ, gãy, hư hỏng. Ước tính tổng thiệt hại 10,31 tỷ đồng. Sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ tổ chức khắc phục kịp thời các thiệt hại để đảm bảo cuộc sống và sinh hoạt của người dân.

          9.4. Hoạt động giáo dục đào tạo

          - Giáo dục phổ thông: Năm học 2019-2020, ngành Giáo dục Hà Tĩnh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đã có 89/100 học sinh đạt giải (gồm 4 giải nhất, 19 giải nhì, 31 giải ba và 35 giải khuyến khích). Đặc biệt, có 8 em đạt thành tích xuất sắc nhất được gọi vào tham gia chọn đội dự tuyển dự thi quốc tế (môn Toán có 4 em, Vật lý có 2 em, Sinh học có 2 em). Hà Tĩnh xếp thứ nhất toàn quốc về tỷ lệ học sinh tham gia thi đạt giải và xếp thứ 2 toàn quốc về số lượng học sinh đạt giải (sau Hà Nội). Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên Hà Tĩnh đã quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học bắt đầu từ 04/02/2020 đến 04/5/2020. Thực hiện Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT ngày 13/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định lùi thời gian kết thúc năm học 2019-2020, dự kiến học sinh kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020.

         - Giáo dục đào tạo: Năm học 2019-2020, Hà Tĩnh có 1 trường đại học với 2.123 sinh viên, gồm 2.067 sinh viên hệ đại học và 56 sinh viên hệ cao đẳng. 6 tháng đầu năm 2020, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức dạy nghề cho 1.743 người, giảm 7,83% (giảm 148 người) so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: trình độ trung cấp nghề 106 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng 1.637 người.

          9.5. Hoạt động Y tế

          - Tình hình dịch bệnh: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở nước ta cơ bản được kiểm soát, hơn 2 tháng Hà Tĩnh cũng như cả nước không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tính đến ngày 15/6/2020, ở Hà Tĩnh không có bệnh nhân bị nhiễm Covid-19, mà chỉ còn 367 trường hợp được cách ly tập trung tại khu ký túc xá Mitraco - thị xã Kỳ Anh. Tất cả các trường hợp trên đều có sức khỏe ổn định.

          Ngoài dịch bệnh Covid-19, 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Hà Tĩnh có 4 trường hợp sốt xuất huyết, 208 trường hợp sốt rét, 163 trường hợp mắc lỵ trực trùng, 158 trường hợp mắc lỵ a míp, 48 trường hợp mắc quai bị, 208 trường hợp mắc thủy đậu, 12 trường hợp mắc bệnh sởi và 10 trường hợp mắc bệnh do virut adeno. Tất cả đều là ca mắc đơn lẻ, không tạo thành dịch và không có trường hợp nào tử vong.    

          - Công tác phòng chống HIV/AIDS: 6 tháng đầu năm 2020, Hà Tĩnh có 36 trường hợp nhiễm HIV, giảm 18,18%; có 29 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS, giảm 34,09%; có 2 trường hợp chết vì AIDS, không thay đổi so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành mục tiêu 100% người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm và được chi trả các dịch vụ chăm sóc, điều trị theo quy định của pháp luật. 

          - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: 6 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ có 537 ca ngộ độc thực phẩm đơn lẻ, giảm 34,51% so với cùng kỳ năm 2019 và không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm.

          9.6. Hoạt động văn hóa - thể thao

         - Hoạt động văn hóa: Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều vui chơi, giải trí hoạt động du lịch, hướng dẫn du lịch trên địa bànhoạt động văn hóa 6 tháng đầu năm 2020 trầm lắng         Hà Tĩnh đã công nhận di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh cho nhà thờ Trần Quỳ ở huyện Can Lộc, đền Đông Hải Đại Vương và nhà thờ Phan Thái ở huyện Nghi Xuân; tổ chức lễ tổng kết, trao thưởng vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” (gồm 1 giải đặc biệt, 26 giải nhất, 52 giải khuyến khích) và chọn 20 bài thi xuất sắc gửi tham dự vòng chung kết toàn quốc.

         - Công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa: 6 tháng đầu năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 4 cuộc thanh, kiểm tra tại 75 cơ sở kinh doanh hoạt động văn hóa và du lịch. Qua kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở 30 cơ sở không đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định; xử phạt vi phạm hành chính 2 tổ chức, 4 cá nhân với số tiền 36 triệu đồng; tịch thu chờ tiêu hủy 5.000 tờ rơi, từ gấp quảng cáo các loại phát hành trái quy định. Ngoài ra, đã cấp 55 giấy phép, trong đó: có 15 giấy phép thuộc lĩnh vực du lịch; 1 giấy phép thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; 38 giấy phép thuộc lĩnh vực Văn hóa cơ sở; 1 giấy phép thuộc lĩnh vực thể dục thể thao.

          - Hoạt động thể thao: Đầu năm, các hoạt động thể thao diễn ra sôi nỗi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo hạn chế tổ chức các hoạt động thể thao có quy mô lớn, chỉ tăng cường các hoạt động nâng cao sức khỏe, thể lực          Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số lượng giải đấu thể thao thành tích cao giảm. Kết quả 6 tháng đầu năm 2020, giành được 14 huy chương các loại (gồm 10 HCV, 3 HCB và 1 HCĐ) ở các giải đấu trong nước.

          9.7. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội

          Tính từ ngày 15/5/2020 đến ngày 14/6/2020, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 5 người. So với tháng trước tăng 3 vụ tai nạn đường bộ, tăng 1 người chết và giảm 1 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ và tăng 3 người chết. Nguyên nhân chủ yếu là không làm chủ tốc độ và đi sai phần đường do sử dụng rượu bia quá nồng độ cho phép khi tham gia giao thông.

          Như vây, tính từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/6/2020, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 67 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 61 người và bị thương 25 người. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 3 vụ tai nạn đường bộ, giảm 1 vụ tai nạn đường sắt, tăng 3 người chết và giảm 11 người bị thương.

          9.8. Môi trường

          - Tình hình cháy, nổ: Trong tháng 6/2020 xảy ra 11 vụ cháy (tăng 5 vụ so với cùng kỳ năm 2019), làm 1 người chết và 3 người bị thương, với tổng giá trị thiệt hại ước tính 41 triệu đồng. Tính chung 6 tháng, xẩy ra 24 vụ cháy (trong đó có 2 vụ cháy rừng), làm 3 người chết và 3 người bị thương, với tổng giá trị thiệt hại ước tính 4,28 tỷ đồng; so với cùng kỳ năm 2019 giảm 18 vụ cháy và 5 vụ nổ, tăng 1 người chết và giảm 5 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu do chập điện và bất cẩn khi sử dụng lửa.

          - Công tác bảo vệ môi trường: Trong tháng 6/2020, đã phát hiện 5 vụ và xử lý 4 vụ vi phạm môi trường (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2019), với số tiền xử phạt là 12 triệu đồng. Tính chung 6 tháng, đã phát hiện 21 vụ và xử lý 20 vụ vi phạm môi trường (giảm 26 vụ so với cùng kỳ năm 2019), với số tiền 108 triệu đồng. Các vụ vi phạm chủ yếu là hoạt động khai thác đất, cát trái phép.

 

        


Gửi bởi CỤC THỐNG KÊ HÀ TĨNH    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.239.157.140

Thống kê

Lượt truy cập  581
Đang trực tuyến   58