MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh tháng 7 năm 2019

7/29/2019

          1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

          1.1. Nông nghiệp

          - Trồng trọt: Sản xuất trồng trọt trong tháng 7/2019 chủ yếu tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và chuẩn bị làm đất để gieo cấy lúa vụ Mùa.           Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiều vùng đất cao thiếu nước nhưng kết quả gieo cấy lúa vụ Hè Thu vẫn đạt xấp xỉ kế hoạch đặt ra và tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Các huyện có diện tích gieo cấy lúa vụ Hè Thu giảm so với kế hoạch như: Đức Thọ giảm 294 ha, Hương Khê giảm 115 ha, Hương Sơn giảm 75 ha, thành phố Hà Tĩnh giảm 60 ha và Lộc Hà giảm 9 ha. Bên cạnh đó, cũng có một số huyện có diện tích gieo cấy tăng nhẹ so với kế hoạch như: Huyện Kỳ Anh tăng 60 ha, thị xã Hồng Lĩnh tăng 37 ha,...Lúa vụ Hè Thu năm 2019 đang được bà con nông dân tích cực chăm bón và đang sinh trưởng, phát triển khá. Hiện nay, lúa đang bước vào thời kỳ phân hóa đòng.

Các loại cây trồng khác cũng đã được gieo trỉa: Diện tích ngô gieo trồng ước đạt 1.655 ha, so với kế hoạch bằng 64,1%; diện tích khoai lang ước đạt 77 ha, so với kế hoạch bằng 10,3%; diện tích lạc ước đạt 98 ha, so với kế hoạch bằng 15,5%; diện tích rau các loại ước đạt 2.003 ha, so với kế hoạch bằng 83,4%; diện tích đậu ước đạt 3.213 ha, so với kế hoạch bằng 49,2%. Như vậy, do điều kiện thời tiết đầu vụ nắng nóng nên tiến độ gieo trỉa các loại cây trồng vụ Hè Thu vẫn còn chậm, kết quả đang đạt thấp so với kế hoạch.

          Với những diễn biến khắc nghiệt của điều kiện thời tiết đã ảnh hưởng đến lúa vụ Hè Thu. Đợt nắng nóng gay gắt diễn ra trong thời gian dài đã làm cho khoảng 853,6 ha lúa bị hạn cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển: Hương Khê 500 ha, huyện Kỳ Anh 172,1 ha, thị xã Kỳ Anh 60 ha, Thạch Hà 55 ha, Thành phố Hà Tĩnh 37 ha, Can Lộc 20 ha, Hương Sơn 5 ha, Vũ Quang 4,5 ha. Cùng với cây lúa thì có 1.343 ha cây trồng cạn và 916,5 ha cây ăn quả cũng bị hạn hán, chủ yếu tập trung ở Hương Khê, Hương Sơn, Can Lộc và huyện Kỳ Anh. Yếu tố khó lường nhất đối với sản xuất vụ Hè Thu chính là diễn biến bất thường của thời tiết.

Sâu bệnh cũng đã xuất hiện gây hại đối với các loại cây trồng. Trên cây lúa ốc bươu vàng phát sinh gây hại ở vùng sâu trũng, mật độ trung bình 3-5 con/m2, nơi cao 7-10 con/m2, cục bộ 20-30 con/m2, diện tích nhiễm 13 ha, phân bố chủ yếu tại Cẩm Xuyên, Lộc Hà,…Chuột gây hại tỷ lệ trung bình 2-3%, nơi cao 4-6%, cục bộ 15-20%, diện tích gây hại 151 ha, phân bố hầu hết các địa phương trong tỉnh. Một số diện tích ở Thạch Hà, Đức Thọ có biểu hiện vàng lá sinh lý do thời tiết nắng nóng, đất bị chua phèn, tỷ lệ trung bình 5-7%, nơi cao 10-15%, diện tích 17 ha. Bệnh đốm nâu phát sinh gây hại trên những diện tích lúa nghèo dinh dưỡng, bón phân không cân đối ở Đức Thọ, tỷ lệ trung bình 7-10%, nơi cao 15-30%, diện tích 20 ha. Trên cây ngô thì sâu keo mùa thu phát sinh gây hại trên trà ngô 3-5 lá ở Hương Khê, mật độ trung bình 1-3 con/m2, nơi cao 7-10con/m2, sâu tuổi 2, tuổi 3, tuổi 4, diện tích 20 ha. Trên cây ăn quả có múi thì bệnh chảy gôm gây hại tỷ lệ trung bình 1-3%, nơi cao 5-7%, diện tích 25 ha tập trung ở Hương Khê, Vũ quang. Bệnh greening phát sinh gây hại ở Hương Sơn, diện tích 1 ha. Bọ xít xanh phát sinh gây hại ở Hương Khê, Hương Sơn, diện tích 26 ha. Nhện xuất hiện và gây hại trên các vườn cây ăn quả Hương Khê, Hương Sơn,Vũ Quang, diện tích 28 ha.

          - Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn trong tháng 7/2019 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, số lượng đàn gia súc giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi vẫn đang phát sinh trên địa bàn gây khó khăn cho cả hoạt động chăn nuôi cũng như tiêu thụ sản phẩm thịt lợn. Cùng với đó các dự án chăn nuôi bò gặp nhiều khó khăn, quy mô đàn bò tiếp tục giảm mạnh. Khi dịch tả lợn Châu Phi chưa được dập tắt, các loại dịch bệnh khác luôn tiềm ẩn đối với đàn vật nuôi thì hoạt động chăn nuôi trên địa bàn trong thời gian tới vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể và vẫn gặp khó khăn  

Tình hình dịch bệnh: Từ ngày 15/5/2019 đến nay trên địa bàn tỉnh thì dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 26 hộ/25 thôn/23 xã, phường, thị trấn của 7 huyện, thành phố (Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Hương Sơn, Hương Khê, Thạch Hà, Can Lộc). Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy trong đợt dịch là 989 con với trọng lượng 46.170 kg (trong đó có kết quả dương tính là 320 con với trọng lượng 15.649 kg).

          1.2. Lâm nghiệp

  Trong tháng 7/2019, do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt nên kết quả hoạt động sản xuất lâm nghiệp giảm mạnh cả về diện tích trồng rừng cũng như sản lượng lâm sản khai thác. Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng diện tích rừng trồng ước đạt 1.951 ha, bằng 42,47% (giảm 2.643 ha) so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 152.315 m3, so với cùng kỳ năm trước bằng 72,04% (giảm 59.130 m3) và 243.050 Ste củi, so với cùng kỳ bằng 61,23% (giảm 153.893 Ste).

  Hiện nay đang là mùa nắng nóng, khô hạn rất dễ xẩy ra cháy rừng. Vì vậy, các cấp các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các phương án để phòng chống cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết quá nắng nóng, khô hạn cùng với việc thiếu ý thức của người dân nên trên địa bàn toàn tỉnh từ đầu năm đến nay đã xẩy ra 17 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 166,39 ha rừng, trong đó: Tháng 4/2019 xẩy ra 1 vụ (Hương Sơn), tháng 6/2019 xẩy ra 13 vụ (Hương Sơn 4 vụ, Đức Thọ 1 vụ, Vũ Quang 1 vụ, Nghi Xuân 1 vụ, huyện Cẩm Xuyên 1 vụ, huyện Kỳ Anh 2 vụ, Can Lộc 1 vụ, Thị xã Kỳ Anh 1 vụ và huyện Lộc Hà 1 vụ) và tháng 7/2019 xẩy ra 3 vụ (Can Lộc 1 vụ và Hương Sơn 2 vụ).

          1.3. Thuỷ sản

Hoạt động sản xuất thủy sản tháng 7/2019 nhìn chung vẫn ổn định và tiếp tục có bước phát triển hơn so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh hoạt động khai thác với những chuyến biển của ngư dân ra khơi khá thuận lợi và được mùa thì hoạt động nuôi trồng đang thu hoạch vụ tôm Xuân Hè năm 2019 nên tổng sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng đạt khá hơn so với tháng trước.

Sản xuất giống thủy sản ước đạt 15 triệu con, trong đó có 11 triệu con giống tôm thẻ, giảm 19 triệu con so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm là do một số đơn vị sản xuất giống nay đã chuyển sang hoạt động nuôi trồng.

Trên địa bàn các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, bệnh gan tụy, đốm trắng đã xuất hiện làm cho 32,74 ha tôm bị nhiểm bệnh. Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và các hộ nuôi trồng nên dịch bệnh cơ bản đã được khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại. Hiện nay đang còn 5,2 ha diện tích nuôi tôm bị bệnh đốm trắng tại huyện Cẩm Xuyên, Thị xã Kỳ Anh chưa qua 15 ngày.

Bên cạnh hoạt động sản xuất thủy sản, các địa phương ven biển đã thực hiện tuyên truyền các nội dung quy định về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tổ chức hướng dẫn cho ngư dân thực hiện ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình theo quy định và tổ chức cho ngư dân ký cam kết không khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU (đến nay, Hà Tĩnh đã có 6/6 huyện, thị xã đã tổ chức cho toàn bộ chủ tàu cá trên địa bàn ký cam kết).

          2. Sản xuất công nghiệp và vốn đầu tư

          - Hoạt động sản xuất công nghiệp: Sau kỳ sụt giảm trong tháng 6/2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 7/2019 ước tính tăng so với tháng trước cũng như với cùng kỳ năm trước, với mức tăng tương ứng là 10,04% và 25,65%. Tháng 7/2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng ở cả 4 ngành công nghiệp cấp I, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất, phân phối điện là những nhân tố có sự ảnh hưởng lớn đến chỉ số chung. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,54% so với tháng trước và tăng 20,45% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính trong tăng trưởng của nhóm ngành này là hoạt động sản xuất đồ uống (chủ yếu là bia) và hoạt động sản xuất kim loại vẫn duy trì được mức tăng khá. Ngành sản xuất, phân phối điện tăng 19,37% so với tháng trước và tăng 27,91% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh nguyên nhân từ việc ổn định sản xuất thép của Fomosa thì do điều kiện nắng nóng nên nhu cầu tiêu thụ bia, điện cũng tăng cho nên thúc đẩy sản xuất và phân phối tăng.

          Tính chung 7 tháng năm 2019, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp vẫn duy trì được mức tăng khá cao và ổn định (tăng 31,16%) so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, ảnh hưởng lớn đến chỉ số chung của toàn ngành công nghiệp vẫn là từ ngành sản xuất kim loại của dự án Fomosa. Nếu loại trừ yếu tố ảnh hưởng từ dự án Formosa, chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn 7 tháng đầu năm 2019 chỉ tăng 11,4% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 38,06%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,46%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,39%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,5 lần. Ngành khai thác và cung cấp nước tăng đột biến do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vũng Áng (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn) từ tháng 3/2019 đã ký kết hợp đồng cung cấp nước cho Công ty Hưng nghiệp Fomosa Hà Tĩnh phục vụ hoạt động luyện cán thép, với sản lượng bình quân từ 300 ngàn m­/tháng tăng lên 3.400 ngàn m­/tháng.

          Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng đầu năm 2019 có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đó là: Đá xây dựng tăng 66,4%; thức ăn cho gia súc tăng 55%; than cốc và bán cốc luyện từ than non hay than bùn tăng 26,2%; thép không rỉ ở dạng bán thành phẩm tăng 37,5%; nước tăng 9,15 lần...Bên cạnh đó, một số sản phẩm giảm: Vỏ bào, dăm gỗ giảm 31,9%; dược phẩm giảm 25,7%; gạch xây dựng giảm 41,4%; bê tông trộn sẵn giảm 17,1%...

- Thực hiện vốn đầu tư: Với sự bố trí kịp thời về nguồn vốn, các công trình dự án được đẩy nhanh tiến nên dự ước vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 7/2019 tăng hơn so với tháng trước nhưng với mức tăng không cao (tăng 3,09%). Trong tháng 7/2019, các công trình dự án có giá trị thực hiện vốn đầu tư lớn như: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các đơn vị ngành Y tế; Dự án sống chung với lũ ở huyện Vũ Quang; Dự án cải thiện môi trường đô thị miền Trung và các dự án sửa chữa đường, trường, trạm.

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển là rất lớn nhưng nguồn thu ngân sách và cân đối vốn cho đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước đang gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với cấp xã. Tính chung 7 tháng, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý dự ước chỉ tăng nhẹ với mức tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước tăng 18,88%; cấp huyện ước tăng 1,82%; cấp xã ước giảm 46,49%.

3. Thương mại, dịch vụ

   

            - Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 7/2019 chỉ tăng nhẹ so với tháng trước (tăng 2,22%), tăng xấp xỉ so với mức tăng tháng trước (tháng 6 tăng 2,02%) và tăng đều ở các khu vực kinh tế. Hầu hết các nhóm hàng hóa và dịch vụ đều có doanh thu tăng so với tháng trước, chỉ có nhóm nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) giảm 2,52%, do giá gas bình quân trong tháng giảm 20 nghìn đồng/bình.

Tính chung 7 tháng năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước tăng 9,78% so cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng tăng cao hơn mức tăng chung như: Nhóm lương thực, thực phẩm tăng 11,62%; hàng may mặc tăng 11,36%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 16,35%; ô tô (dưới 9 chỗ ngồi) tăng 28,03%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 14,92%. Nhìn chung, thị trường cung cầu hàng hóa trên địa bàn những tháng đầu năm vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ năm trước. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện nên thúc đẩy nhu cầu sử dụng các loại hàng hoá, dịch vụ tăng. 

- Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành: Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành trong tháng diễn ra khá sôi động, lượng khách đến tham quan, nghỉ mát tại các khu du lịch biển và sinh thái tăng mạnh. Bên cạnh đó, là tháng trùng với kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ, dự kiến lượt khách đến dâng hương tại các khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Trần Phú, Hà Huy Tập sẽ tăng lên. Vì vậy, ước tính doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 7/2019 tăng 4,11% so với tháng trước và tăng 6,31% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2019, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 3.135,85 tỷ đồng, tăng khá so với cùng kỳ năm trước (tăng 8,73%) và tăng đều ở cả 3 ngành dịch vụ: Lưu trú tăng 4,89%; ăn uống tăng 8,98% và du lịch tăng 14,14%.

          - Hoạt động dịch vụ khác: Tháng 7/2019, doanh thu hoạt động dịch vụ khác chỉ đạt mức tăng nhẹ 1,71% so với tháng trước và tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính tác động làm tăng doanh thu dịch vụ khác là: Hoạt động xây dựng các công trình trên địa bàn đang vào thời kỳ cao điểm nên tác động đến doanh thu dịch vụ hỗ trợ hành chính, dịch vụ thuê máy móc công trình; nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh của một số cơ sở kinh doanh cá thể tăng dẫn đến dịch vụ kinh doanh bất động sản tăng; các khu du lịch biển, sinh thái vẫn thu hút được khách đến tham quan, nghỉ mát nên đã làm cho doanh thu dịch vụ vui chơi, giải trí tăng. Cùng với đó là do điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị điện tử, điện lạnh vẫn tăng mạnh.

          Tính chung 7 tháng năm 2019, doanh thu hoạt động dịch vụ khác ước đạt 923,88 tỷ đồng, tăng 4,69% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu tăng ở nhóm ngành dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí (tăng 9,12%); y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 12,91%); dịch vụ khác (tăng 6,27%). Dự kiến sang tháng 8/2019 doanh thu dịch vụ khác vẫn tăng, do các dịch vụ giáo dục, Y tế, vui chơi giải trí tiếp tục có xu hướng tăng.

          - Vận tải hành khách: Khối lượng hành khách vận chuyển tháng 7/2019 ước đạt 2,16 triệu lượt hành khách, tăng 0,25%, khối lượng luân chuyển đạt 386,45 triệu lượt hành khách.km, tăng 0,46 so với tháng trước; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 168,98 tỷ đồng, tăng 0,42% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 14,82 triệu lượt hành khách với khối lượng luân chuyển là 2.599,97 triệu lượt hành khách.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,3% về lượt hành khách vận chuyển và tăng 9,75% về lượt hành khách luân chuyển; doanh thu ước đạt 1.141,39 tỷ đồng, tăng 11,35% so với cùng kỳ năm trước. Do nắng nóng kéo dài, nên nhu cầu sử dụng phương tiện vận tải công cộng của người dân vẫn tiếp tục tăng. Cùng với đó là du lịch biển, sinh thái vẫn thu hút được nhiều du khách đến tham quan, đặc biệt là đến dâng hương tại các khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Trần Phú, Hà Huy Tập nên đã làm cho vận tải hành khách tăng lên.

          - Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 7/2019 ước đạt 2,92 triệu tấn, tăng 0,73% so với tháng trước, với khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 76,26 triệu tấn.km, tăng 1,36%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 262,88 tỷ đồng, tăng 1,09% so với tháng trước. Tính chung 7 tháng, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 20,66 triệu tấn với khối lượng luân chuyển là 518,85 triệu tấn.km, so với cùng kỳ năm trước tăng 9,41% về khối lượng vận chuyển và tăng 10,42% về khối lượng luân chuyển; doanh thu ước đạt 1.775,36 tỷ đồng, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay các công trình xây dựng đang được tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công nên nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng tiếp tục tăng. Cùng với đó, là nhu cầu vận chuyển hàng hóa như nguyên liệu sản xuất dăm gỗ, các mặt hàng thực phẩm phục vụ cho ngành kinh doanh lưu trú, ăn uống cũng tăng đã làm cho kết quả hoạt động vận tải hàng hóa tăng.

          - Hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải: Doanh thu tháng 7/2019 ước đạt 40,74 tỷ đồng, tăng 3,98% so tháng trước và giảm 44,14% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, doanh thu ước đạt 298,13 tỷ đồng, giảm 38,53 so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải tháng 7/2019 tăng so với tháng trước, tăng chủ yếu ở ngành đường biển, do lượng hàng hóa thông qua cảng Sơn Dương và Vũng Áng tăng.

          4. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

    

          CPI tháng 7 năm 2019 tăng 0,43% so tháng trước, tăng 1,54% so cùng tháng năm trước và tăng 0,96% so với tháng 12 năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị tăng 0,45% và khu vực nông thôn tăng 0,42%.

Một số nguyên nhân chính tác động làm tăng CPI tháng 7/2019, đó là: (1) Giá xăng dầu bình quân tăng so với tháng trước sau hai kỳ điều chỉnh trong tháng (ngày 02/7/2019 và ngày 17/7/2019 điều chỉnh tăng); (2) Giá các loại đồng phục học sinh, hàng dệt may và văn phòng phẩm tăng giá do mua sắm để chuẩn bị bước vào năm học mới; (3) Lương cơ bản được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng lên 1.490.000 tác động đến thu nhập của người dân và các mặt hàng dịch vụ như phí bảo hiểm xã hội; (4) Giá thực phẩm thịt lợn tăng nhẹ trở lại sau thời gian dài ở mức thấp do tình hình dịch bệnh; (5) Giá thóc tăng đã làm cho giá gạo tăng lên.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2019 tăng 3,76% so tháng trước, so cùng tháng năm trước tăng 9,98% và tăng 8,65% so với tháng 12 năm trước. Giá vàng tăng mạnh, đạt mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, có thời điểm giá vàng vượt mốc 40 triệu đồng/lượng. Nguyên nhân do tình hình thế giới giá USD được Mỹ điều chỉnh chính sách, khiến đồng USD yếu hơn. Nhà đầu tư thế giới kỳ vọng và chuyển hướng sang dự trữ vàng nên đã tác động đến thị trường vàng trong nước. Giá vàng trên thị trường Hà Tĩnh, ngày 21/7/2019 khu vực thành thị 4 triệu đồng/chỉ và ở khu vực nông thôn 3,946 triệu đồng/chỉ.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2019 giảm 0,63% so với tháng trước, so cùng tháng năm trước tăng 0,29% và giảm 0,63% so với tháng 12 năm trước. Giá USD bình quân thị trường Hà Tĩnh ngày 21/7/2019 mức giá bán ra 2.322 nghìn đồng/100USD.

CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2019 tăng 1,43 so với bình quân cùng kỳ năm trước và tăng thấp hơn 2,39 điểm % so với mức tăng bình quân 7 tháng năm 2018, trong đó khu vực thành thị tăng 1,1% và khu vực nông thôn tăng 1,66%. Như vậy, CPI bình quân 7 tháng năm 2019 đạt thấp trong giai đoạn 5 năm trở lại đây (chỉ cao hơn 7 tháng năm 2015). Một số nhóm hàng có CPI bình quân tăng cao là: Nhóm hàng may mặc, mũ nón và dày dép tăng 4,92%; nhà ở, điện, nước, chất đốt tăng 2,13%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 5,57%.

Chỉ số CPI tháng 8/2019 dự kiến tiếp tục tăng. Giá thịt lợn đang tăng trở lại và dự tiếp tiếp tục tăng trong tháng tới. Giá đồ dùng học tập, văn phòng phẩm, hàng may mặc tăng do chuẩn bị bước vào năm học mới...sẽ tác động làm cho chỉ số giá tăng.

          5. Các vấn đề xã hội

          5.1. Tình hình đời sống dân cư

          Nhìn chung tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn thời gian qua vẫn ổn định. Trong tháng 7/2019, trên địa bàn toàn tỉnh không phát sinh hộ thiếu đói. Dự kiến thời gian tới tình hình thiếu đói vẫn không xảy ra.

          5.3. Giáo dục phổ thông

          Hiện nay các bậc học đang trong thời gian nghỉ hè. Trong tháng qua, ngành Giáo dục đã tập trung thực hiện tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm học 2018-2019. Theo kết sơ bộ thì năm 2019, tỷ lệ đạt tốt nghiệp THPT Quốc gia của Hà Tĩnh đạt 96,87%, thấp hơn 2% so với năm 2018. Trong đó, tỷ lệ tốt nghiệp giáo dục THPT là 97,68%; giáo dục thường xuyên là 87,49%. Điểm bình quân chung các môn thi của thí sinh Hà Tĩnh tăng hơn so với năm trước. Cụ thể, điểm bình quân tốt nghiệp của Hà Tĩnh năm nay là 5,53 (tăng 0,5 điểm so với năm 2018).

          Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2019, Hà Tĩnh có 31 bài thi đạt điểm 10 (tăng 21 bài thi đạt điểm 10 so với năm 2018), trong đó, các môn Ngữ văn, Vật lý, Hóa học nằm trong top 10 tỉnh thành có điểm trung bình cao nhất cả nước. Nổi bật nhất là môn Hóa học xếp thứ 2 cả nước. Điểm bình quân theo khối năm nay, Hà Tĩnh cũng cao hơn mức bình quân của cả nước. Khối A có 88,8% học sinh Hà Tĩnh có điểm số từ 15 điểm trở lên, trong đó điểm bình quân là 19,6 điểm (cả nước là 17,3). Khối B có 86,3% học sinh có điểm số từ 15 điểm trở lên, điểm bình quân là 18,15 (cả nước là 16,65). Khối C có 82,05% thí sinh có điểm bình quân từ 15 điểm trở lên và điểm bình quân là 18,88 (cả nước là 15,64). Khối D có 74,56% thí sinh có điểm bình quân từ 15 điểm trở lên, điểm bình quân là 17,63 (cả nước là 15,78). Khối A1 có 90,88% thí sinh có điểm từ 15 điểm trở lên, trong đó điểm bình quân là 17,38. Nhìn chung, với công tác chuẩn bị chu đáo và sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị, lực lượng liên quan, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, những nghĩa cử của người dân góp phần tiếp sức cho thí sinh đã làm nên một kỳ thi nghiêm túc, hiệu quả và thành công.

          5.3. Hoạt động Y tế

          - Tình hình dịch bệnh: Công tác y tế và vệ sinh phòng chống dịch bệnh được thực hiện thường xuyên. Hiện nay, Bộ Y tế khuyến cáo bệnh sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng tăng và có diễn biến phức tạp trong thời gian tới do ảnh hưởng của thời tiết. Vì vậy, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân về công tác phòng chống dịch bằng các biện pháp như mắc màn khi đi ngủ và tốt nhất là màn có tẩm hóa chất diệt muỗi, bôi thuốc chống muỗi đốt lên những nơi da hở; phun hóa chất diệt muỗi lên tường, vách nhà ở; vệ sinh nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp, để phòng tránh muỗi trú đậu trong nhà, phát quang bụi rậm quanh nhà ở, lấp các vũng nước đọng, khơi thông cống rãnh, di rời chuồng gia súc ra xa nhà. Trong tháng, trên địa bàn Hà Tĩnh có 14 trường hợp sốt xuất huyết; 43 trường hợp sốt rét; 26 trường hợp mắc lỵ trực trùng; 31 trường hợp mắc lỵ a míp; 1 trường hợp mắc bệnh sởi và không có trường hợp nào bị tử vong do các dịch bệnh trên.

          - Công tác phòng chống HIV/AIDS: Nhằm hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS. Trong tháng 7/2019, Hà Tĩnh có 2 trường hợp nhiễm HIV (giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước), 2 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS (giảm 2 trường hợp) và 1 trường hợp chết vì AIDS (không thay đổi so với cùng kỳ năm trước).

          - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Thời gian này, là cao điểm của đợt nắng nóng nên dễ phát sinh nhiều dịch bệnh như tiêu chảy, sốt vi rút, các bệnh lý về đường hô hấp…kèm theo đó là nỗi lo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Vì vậy, Đoàn thanh tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, xử lý nghiêm hàng trăm cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở dùng thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Trong tháng đã xảy ra 168 ca ngộ độc thực phẩm đơn lẻ (tăng 18,31% so với cùng kỳ năm trước) nhưng không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm.   

          5.5. Hoạt động văn hóa - thể thao

          - Hoạt động văn hóa: Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc), Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 51 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2019), tưởng niệm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc. Đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc – Những đóa hoa bất tử”, chương trình đã tái hiện lại những năm tháng hào hùng nơi tuyến lửa Đồng Lộc, tô đậm thêm những huyền thoại trên vùng đất Hà Tĩnh cũng như lòng biết ơn, sự tri ân của thế hệ trẻ đối với những hy sinh của cha ông; khẳng định niềm tự hào và quyết tâm giành những thắng lợi mới trong thời đại mới. Đã tham gia Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em do Cục Văn hóa cơ sở phối hợp Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức, đoàn Hà Tĩnh đã giành được 1 giải nhì với tác phẩm “Em cần bảo vệ, hãy bảo vệ trẻ em - ngay khi còn có thể".

          - Công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa: Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, du lịch. Trong tháng, đã kiểm tra 34 cơ sở kinh doanh về dịch vụ thể dục thể thao, đặc biệt là các cơ sở hoạt động bơi lội, lập biên bản nhắc nhở 25 cơ sở, đình chỉ 9 cơ sở không đảm bảo công tác an toàn trong hoạt động. Cùng với đó đã tiến hành cấp 43 giấy phép, trong đó 8 giấy phép thuộc lĩnh vực du lịch, 2 giấy phép thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, 31 giấy phép thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở, 2 giấy phép thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao.

          - Hoạt động thể thao: Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam và kỷ niệm 18 năm ngày gia đình Việt Nam nhiều hoạt động thể dục thể thao trong toàn tỉnh đã diễn ra như: Giải chạy Việt dã ở thành phố Hà Tĩnh; Giải bóng chuyền nam, giải bóng đá thiếu niên nhi đồng ở thị xã Hồng Lĩnh và huyện Lộc Hà; Giải bóng chuyền hơi nữ ở huyện Nghi Xuân...

          Thể thao thành tích cao: Đã tham gia và giành 14 huy chương (3 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ) tại giải vô địch Karatedo; 9 huy chương (6 HCV, 3 HCB) tại gải đua thuyền vô địch và vô địch trẻ Đông Nam Á 2019; 4 huy chương đồng tại giải vô địch vovinam toàn quốc.

          5.6. Tình hình an toàn giao thông

          Tính từ ngày 15/6/2019 đến ngày 14/7/2019, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 1 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 12 người, bị thương 3 người. So với tháng trước tăng 2 vụ tai nạn đường bộ, tăng 1 vụ tai nạn đường sắt, tăng 4 người chết và giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước tăng 2 vụ tai nạn đường bộ, tăng 1 vụ tai nạn đường sắt, tăng 4 người chết và giảm 4 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là không làm chủ tốc độ, uống rượu bia khi tham gia giao thông, đi sai phần đường và lạng lách đánh võng.

          Như vậy, tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 14/7/2019, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 74 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 2 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 70 người và bị thương 39 người. So với cùng kỳ năm 2018 giảm 2 vụ tai nạn đường bộ, tăng 2 vụ tai nạn đường sắt, giảm 5 người chết và tăng 2 người bị thương.

          5.7. Môi trường

          - Tình hình cháy, nổ: Tính từ ngày 15/6/2019 đến ngày 15/7/2019, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 19 vụ cháy (trong đó có 16 vụ cháy rừng và 3 vụ cháy khác), ước tính giá trị thiệt hại 4.064 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ cháy. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết nắng nóng và bất cẩn trong sử dụng lửa. Tính chung 7 tháng năm 2019, đã xảy ra 61 vụ cháy và 5 vụ nổ (tăng 6 vụ cháy và 3 vụ nổ so với cùng kỳ năm 2018), làm 2 người chết và 8 người bị thương, thiệt hại ước tính 29,33 tỷ đồng.

          - Công tác bảo vệ môi trường: Với mục tiêu cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường, trong tháng phát hiện và xử lý 6 vụ vi phạm môi trường, với số tiền 58 triệu đồng, đặc biệt là vụ vi phạm về xử lý nước thải không đúng quy định của Công ty Cổ phần Gỗ Mdf Thanh Thành Đạt ở huyện Vũ Quang bị phạt 50 triệu đồng. Tính chung 7 tháng, đã kiểm tra phát hiện 53 cơ sở vi phạm môi trường, xử lý 41 cơ sở với số tiền 166,5 triệu đồng.

           


 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.239.40.250

Thống kê

Lượt truy cập  71266
Đang trực tuyến   37