MyLabel

Tăng trưởng kinh tế Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 12,78%

6/4/2019


          Tổng cục Thống kê đã biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính 6 tháng đầu năm 2019. Theo kết quả Công bố tại Thông báo số 601/TCTK-TKQG ngày 30/5/2019 của Tổng cục Thống kê thì tốc độ tăng trưởng GRDP tỉnh Hà Tĩnh ước tính 6 tháng đầu năm 2019 đạt 12,78% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,58%, đóng góp 0,4 điểm phần trăm trong tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 26,23%, đóng góp 10,57 điểm phần trăm trong tăng trưởng chung (công nghiệp tăng 30,98%, đóng góp 10,15 điểm phần trăm trong tăng trưởng chung); khu vực dịch vụ tăng 4,84%, đóng góp 1,65 điểm phần trăm trong tăng trưởng chung; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,55%, đóng góp 0,16 điểm phần trăm trong tăng trưởng chung. Mặc dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự phát triển của ngành công nghiệp mà chủ lực là dự án Fomosa Hà Tĩnh nên 6 tháng đầu năm vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng khá. Tuy nhiên, để thực hiện đạt được kế hoạch tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 (tăng từ 11,5%-12%) thì còn rất nhiều khó khăn. Vì vậy, những tháng cuối năm các cấp, các ngành cần phải tiếp tục chỉ đạo và tích cực chủ động triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện; chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt, bám sát cơ sở; phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cùng với sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cần phải có sự đồng thuận và tích cực sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Có như vậy chúng ta mới có thể thực hiện đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019./.

                                                               Hoài Nam - Cục Thống kê Hà Tĩnh

Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên, Quản trị hệ thống    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.231.25.104

Thống kê

Lượt truy cập  19414
Đang trực tuyến   34