MyLabel

Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang tổ chức gặp mặt, giao lưu 73 năm thành lập Ngành Thống kê Việt Nam

5/10/2019

 Võ Văn Thanh

 Chi cục trưởng CCTK huyện Vũ Quang

Chiều ngày 6 tháng 5 năm 2019, tại huyện Vũ Quang, Chi cục Thống kê (CCTK) đã tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân 73 năm ngày thành lập ngành Thống kê (6/5/1946-6/5/2019). Ông Võ Văn Thanh, Chi cục trưởng CCTK chủ trì Lễ gặp mặt. Tham dự buổi Lễ có Đại diện lãnh đạo HĐND-UBND huyện, Đảng ủy cơ quan, đại diện Lãnh đạo một số phòng, ban thuộc Văn phòng UBND; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên cơ quan; toàn thể công chức thuộc CCTK  và Văn phòng – Thống kê 12 xã, thị trấn. Trong diễn văn buổi Lễ, Chi cục trưởng CCTK ông Võ Văn Thanh đã điểm lại những mốc son của Ngành trong suốt 73 năm xây dựng và phát triển của Ngành Thống kê Việt Nam và 19 năm qua của Ngành Thống kê huyện Vũ Quang nói riêng luôn được sự được sự quan tâm, chỉ đạo, động viên và tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước.

Tại Lễ gặp mặt, các nội dung trọng tâm phát triển đơn vị trong thời gian sắp tới được xác định: (1) Chủ động đảm bảo tốt nhất thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Huyện ủy – HĐND – UBND huyện. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin thống kê của các đối tượng sử dụng trong và ngoài huyện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin thống kê. Chú trọng thu thập thông tin thống kê đầu vào phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu phản ánh chất lượng hiệu quả các chỉ tiêu tổng hợp của nền kinh tế, đẩy mạnh phân tích và dự báo; (2) Tiếp tục tạo môi trường pháp lý cho hoạt động thống kê. (3) Đẩy mạnh ứng dụng phương pháp luận thống kê tiên tiến, công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê. (4) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, cơ sở và các quy chế ràng buộc. Xây dựng đơn vị ổn định, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, phát triển. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối hợp tốt giữa các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; khơi dậy lòng tự hào yêu ngành, yêu nghề Thống kê của công chức và người lao động trong đơn vị.

Lịch sử 73 năm của ngành Thống kê được xây dựng và phát triển nên bởi bao thệ hệ cán bộ thống kê qua các thời kỳ, phát huy được những truyền thống tốt đẹp của Ngành, thành tích đã đạt được trong 19 năm qua của CCTK. Từng bước khắc phục hạn chế, hoàn thành tốt vươn lên ngang tầm thống kê các huyện như mục tiêu đặt ra trong chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

  Một số hình ảnh tại Lễ gặp mặt:


Gửi bởi Quản trị hệ thống    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.75.174

Thống kê

Lượt truy cập  2224
Đang trực tuyến   30