MyLabel

Hồng Lĩnh: Đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ở Thị xã Hồng Lĩnh

4/12/2019

Sau lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở  năm 2019 vào sáng 1/4/2019, các điều tra viên trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh đã đồng loạt tiến hành thu thập dữ liệu theo quy định. Theo đánh giá bước đầu, quá trình thu thập thông tin diễn ra tương đối thuận lợi.

Điều tra tại hộ ở xã Thuận Lộc 

Sau 10 ngày đầu ra quân toàn thị đã phỏng vấn 9.061 hộ/11.786 hộ bằng 76,88 % kế hoạch. Trong đó, Phường Bắc Hồng đạt 80,16%; Phường Nam Hồng đạt 72,51%; Phường Trung Lương đạt 83,51 %; Phường Đức Thuận đạt 72,99%; Phường Đậu Liêu đạt 78,71% và xã Thuận Lộc 74,11%.

Điều tra tại hộ ở phường Đức Thuận

Công tác chuẩn bị Tổng điều tra thực hiện rất bài bản, đúng phương án đề ra, từ việc thành lập BCĐ các cấp đến xác định địa bàn, vẽ sơ đồ nền xã/phường và phân chia địa bàn điều tra; tuyển chọn tổ trưởng, Điều tra viên; lập bảng kê hộ; tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin…đặc biệt công tác tuyên truyền được thực hiện rất sáng tạo và chủ động, ngoài việc lên kế hoạch chi tiết, đầy đủ, tỉnh còn hỗ trợ một phần kinh phí cho công tác tuyên truyền. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, do đó Điều tra viên gặp rất nhiều thuận lợi khi thu thập thông tin tại hộ.

Điều tra tại hộ ở phường Trung Lương

 Xác định công tác Tổng điều tra dân số và nhà ở là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể và chính quyền địa phương các cấp rất quan tâm chỉ đạo, chủ động vào cuộc ngay từ đầu; Công tác tuyên truyền được chú trọng trên tất cả mọi thông tin đại chúng đến tận thôn, Tổ dân phố và đối tượng điều tra; Ban chỉ đạo các cấp, tổ trưởng chủ động bám sát nhiệm vụ, kế hoạch, phương án Tổng điều tra. Hầu hết điều tra viên đều có năng lực, nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, thêm vào đó là  địa bàn Hồng Lĩnh nhỏ gọn, an ninh chính trị ổn định, giao thông thuận lợi.

Điều tra tại hộ ở phường Đậu Liêu

Tuy nhiên qua quá trình thu thập thông tin tại hộ ở thị xã Hồng Lĩnh cũng gặp một số khó khăn đó là từ Ban chỉ đạo đến Tổ trưởng, điều tra viên hầu hết là cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc. TĐT lại diễn ra trong thời gian 25 ngày liên tục trùng lặp nhiều nhiệm vụ chính trị hệ trong tại địa phương; Một số hộ dân và cá nhân chưa tích cực hợp tác, tự giác cung cấp thông tin; Hệ thống công nghệ thông tin điều hành tác nghiệp TĐT bị trục trặc, gián đoạn nhiều lần nên ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ TĐT.

Điều tra tại hộ giáo dân ở Nam Hồng 

Theo cơ quan thống kê thị xã Hồng Lĩnh, những thông tin cá nhân mà người dân cung cấp, ĐTV phải sử dụng phần mềm tổng điều tra dân số và nhà ở  năm 2019.Thông tin thống kê chỉ được sử dụng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu, quản lý và điều hành chính sách chung; không sử dụng thông tin chi tiết của từng cá nhân cho các mục đích khác.

Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở họp các điều tra viên để rút kinh nghiệm 

Cùng với đó, một số yêu cầu cụ thể về việc bảo mật dữ liệu Tổng điều tra cũng đã được quy định cụ thể đối với từng ĐTV thống kê, giám sát viên và các cấp quản lý. Dữ liệu Tổng điều tra được quản lý tập trung và sử dụng phân quyền cho từng cấp; dữ liệu đã được thu thập và gửi về máy chủ của Tổng điều tra và sử dụng cho công tác kiểm tra, không chuyển ngược dữ liệu từ máy chủ về các thiết bị cá nhân. Do vậy, dữ liệu tổng thể của Tổng điều tra sẽ bảo đảm được bảo mật./.

Thu Hằng

Nguồn: http://honglinh.gov.vn/chi-tiet-bai-viet?articleId=294755

Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.226.122.122

Thống kê

Lượt truy cập  7308
Đang trực tuyến   49