MyLabel

Vũ Quang: Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019 huyện Vũ Quang bổ cứu nghiệp vụ Tổng điều tra

4/11/2019

Thực hiện chỉ đạo của của Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh tại công văn số 99/BCĐ-TĐT ngày 04/4/2019 về việc chỉ đạo thực hiện thu thập thông tin thực địa và sử dụng CAPI trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ban chỉ đạo Tổng điều tra huyện từ ngày 9 – 10/4 tổ chức họp bổ cứu nghiệp vụ điều tra và công tác giám sát, kiểm tra Tổng điều tra tại các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng thu thập thông tin và đảm bảo qui trình điều tra, qui định nghiệp vụ. Thành phần giao ban nghiệp vụ gồm các đồng chí Phó ban trực BCĐ Tổng điều tra huyện và các thành viên Văn phòng BCĐ huyện, BCĐ xã, Tổ trưởng và các điều tra viên.

 
Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.237.34.21

Thống kê

Lượt truy cập  28434
Đang trực tuyến   91