MyLabel

Công văn số 99 chỉ đạo thực hiện thu thập thông tin thực địa và sử dụng CAPI trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

4/4/2019

Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.214.224.207

Thống kê

Lượt truy cập  46179
Đang trực tuyến   16