MyLabel

Can Lộc: LỄ RA QUÂN TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ NHÀ Ở

4/3/2019

Đúng 7h30, ngày 01 tháng 4 năm 2019, xã Mỹ Lộc tổ chức lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Dự và chỉ đạo Lễ ra quân có đại diện Ban chỉ đạo của Tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Hạnh chi cục trưởng thống kê, phó trưởng ban chi đạo tổng điều tra huyện Can Lộc, toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức, nhân viên của xã, bí thư, thôn trưởng các thôn.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban chỉ đạo xã, ông Trần Đình Mọn đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, công bố danh sách các điều tra viên và phân công nhiệm vụ cho các điều tra viên, quán triệt nhiệm vụ của các bộ phận liên quan và cấp ủy cấp thôn nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các điều tra viên và Ban chỉ đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục thống kê huyện Can Lộc trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra dân số nhà ở năm 2019 xã Mỹ Lộc và đại diện Ban chỉ đạo tỉnh đã phát biểu quán triệt những nội dung cơ bản theo yêu cầu của Trung ương là:

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

Nội dung điều tra, bao gồm: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

Thời gian thu thập thông tin của cuộc Tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1-4-2019. Kết quả sơ bộ được công bố vào tháng 7-2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV-2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II năm 2020. Các báo cáo phân tích chuyên đề công bố vào quý IV năm 2020.

Công tác điều tra lần này ngoài thực hiện những phương pháp điều tra truyền thống còn áp dụng các phương tiện hiện đại như máy tính bảng, điện thoại thông minh smatphone được định vị danh tính các hộ trên hệ thống vệ tinh, các cá nhân đều có mã định danh để làm tiền đề cho nhiều tác dụng về việc cải cách công tác quản lí dân số và đời sống dân sinh trong tương lai.

Sau lễ ra quân, Ban chỉ đạo Tỉnh, Huyện và xã đã tiến hành giám sát điều tra mẫu tại thôn Đô Hành.

Quốc Hiệp

Gửi bởi Quản trị hệ thống    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.231.25.104

Thống kê

Lượt truy cập  19389
Đang trực tuyến   9