MyLabel

Các hoạt động bên lề Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 của Tổng cục Thống kê

1/26/2016

Trong khuôn khổ Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2016 của Tổng cục Thống kê (TCTK) trong hai ngày 12-13/01/2016 tại Hà Nội đã diễn ra nhiều hoạt động bên lề.

Bên cạnh những hoạt động chính, Hội nghị cũng đã tập trung vào một số nội dung như: (1) Triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (2) Triển khai Luật Thống kê (sửa đổi); (3) Triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; (4) Một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ và công tác quản lý tài chính.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo tham luận về: Triển khai rà soát số liệu GRDP tại địa phương – CTK tỉnh Phú Thọ; Công tác xây dựng và tuyên truyền Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) tại địa phương - CTK tỉnh Lâm Đồng; Đánh giá chất lượng số liệu thống kê - Viện Khoa học Thống kê; Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức thống kê và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê - Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê; Công tác tuyên truyền, giám sát và thanh tra thống kê góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống kê tại địa phương - CTK thành phố HảiPhòng.

Hội nghị cũng đã dành thời gian cho các đại biểu thảo luận về các vấn đề và hoạt động của Ngành, đồng thời đóng góp ý kiến để có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu đề ra trong năm 2016.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc và sôi nổi, Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đoàn chủ tịch chỉ đạo Hội nghị
Ông Hà Quang Tuyến, Vụ trưởng Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, trình bày về Triển khai Đề án đổi mới quy trình biên soạn giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Ông Trần Tuấn Hưng, Vụ trưởng Vụ Phương pháp chế độ Thống kê và CNTT, trình bày về Triển khai Luật Thống kê (sửa đổi)
Bà Nguyễn Thị Hương, Vụ trưởng Vụ Thống kê Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản, trình bày về Triển khai Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 
Ông Trần Duy Phú, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, trình bày một số vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ
Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, trình bày một số vấn đề về công tác quản lý tài chính
Ông Nguyễn Văn Đoàn, Viện trưởng Viện Khoa học Thống kê, tham luận về Đánh giá chất lượng số liệu thống kê
Ông Nguyễn Hữu Thỏa, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thanh tra Thống kê, tham luận về Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức thống kê và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nghiệp vụ thống kê góp phần nâng cao chất lượng số liệu thống 
 

Gửi bởi Admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.210.21.70

Thống kê

Lượt truy cập  26539
Đang trực tuyến   18