MyLabel

Hà Tĩnh gieo cấy 58.947 ha lúa vụ Xuân 2019, đạt 100,16% kế hoạch

2/19/2019

Tổng diện tích gieo, cấy lúa toàn tỉnh là 58.947/58.853 ha đạt 100,16% KH (diện tích gieo thẳng 43.084 ha, chiếm 73,09% so với kế hoạch và đạt 100,36% so với cùng kỳ năm trước; diện tích cấy 15.863 ha, chiếm 26,91 so với kế hoạch và đạt 105,21% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các địa phương cơ bản đã hoàn thành kế hoạch gieo cấy. Hiện nay điều kiện thời tiết khá thuận lợi cho cây trồng vụ Xuân sinh trưởng, phát triển. Thời tiết bước vào tiết Lập Xuân – Vũ Thủy với hình thái ấm ẩm, có sương mù, ánh sáng yếu đồng thời là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dịch hại như chuột, sâu bệnh phát sinh gây hại. 

Hiện nay các trà lúa đang giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển tốt, người dân bắt đầu tỉa dặm và bón thúc. Các địa phương đang khẩn trương điều tiết, cung cấp nước cho những vùng đang thiếu nước, duy trì mực nước thích hợp, không để ruộng khô hoặc ngập úng. Tiếp tục chăm sóc tỉa dặm để đảm bảo mật độ, đặc biệt là trên các chân ruộng gieo dày cần tập trung tỉa thưa để hạn chế sự tích luỹ sâu bệnh. Tiến hành bón thúc sớm, cân đối tạo điều kiện cho lúa đẻ nhánh khỏe, sinh trưởng phát triển tốt./.

                                            Ngô Thị Thập - Trưởng phòng Thống kê Nông nghiệp Cục Thống kê Hà Tĩnh

Gửi bởi Admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.171.183.163

Thống kê

Lượt truy cập  28867
Đang trực tuyến   1