MyLabel

Hà Tĩnh hoàn thành công tác lập bảng kê Tổng điều tra Dân số và nhà ở năm 2019

1/23/2019

 

          Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 theo quyết định số 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mục đích của cuộc Tổng điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trong phạm vi cả nước, phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2030. Đây cũng là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới, đó là sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet.

          Cuộc Tổng điều tra được triển khai thực hiện với nhiều nội dung và từng công đoạn tiếp nối nhau. Công tác lập bảng kê hộ là hoạt động thu thập thông tin ban đầu từ các hộ dân cư của Tổng điều tra dân số và nhà ở. Bảng kê hộ được lập trực tiếp từ các địa bàn điều tra, phục vụ cho công tác thu thập thông tin sau này. Bảng kê hộ đóng vai trò quan trọng trong quản lý và thực hiện Tổng điều tra; giúp cho cuộc tổng điều tra diễn ra thuận lợi, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót địa bàn, hộ và các nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ.

         Với tầm quan trọng như vậy nên sau khi kết thúc tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê tại tỉnh, BCĐ Tổng điều tra các huyện, thành phố, thị xã đã tiến hành tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên và triển khai lập bảng kê tại địa bàn điều tra. Tổng số điều tra viên toàn tỉnh được trưng tập 2.324 người để tiến hành lập bảng kê tại 2.687 địa bàn điều tra (trong đó có 152 địa bàn đặc thù). Sau 25 ngày các điều tra viên tiến hành lập bảng kê, BCĐ TĐT tỉnh đã tiến hành nghiệm thu bảng kê của điều tra viên và nhập tin toàn bộ bảng kê đã được nghiệm thu. Kết quả đến ngày 20/01/2019 toàn bộ 2.535 địa bàn điều tra bình thường với 372.681 hộ đã được nghiệm thu, nhập tin và import toàn bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu TĐT 2019 tại trang Web điều hành của BCĐ TĐT Trung ương. Với kết quả trên thì BCĐ TĐT dân số và nhà ở tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành công tác lập bảng kê đảm bảo theo đúng yêu cầu và tiến độ quy định của BCĐ TĐT Trung ương./.

                                                                                            Hoài Nam - Cục Thống kê Hà Tĩnh

 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.214.224.207

Thống kê

Lượt truy cập  46246
Đang trực tuyến   76