MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh tháng 01 năm 2019

1/29/2019

            1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

            1.1. Nông nghiệp

            - Trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp trong tháng 01/2019, chủ yếu tập trung chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông 2018 và gieo trồng cây vụ Xuân năm 2019.

+ Sản xuất vụ Đông năm 2018: Sản xuất vụ Đông năm 2018 trong điều kiện thời tiết đầu vụ tương đối thuận lợi cho triển khai gieo trồng. Nhưng từ trung tuần tháng 11/2018 đến hết tháng 12/2018 do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh nên nền nhiệt độ thấp (biến động 140C-220C), ẩm độ không khí cao (biến động 70-98%) và xen kẻ các đợt rét đã ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành, cùng với các chính sách hổ trợ hạt giống ngô, rau của tỉnh (gồm 12,82 tấn hạt giống ngô và 6,384 tấn hạt giống rau) và sự nổ lực của bà con nông dân nên nhìn chung diện tích gieo trồng các loại cây chủ lực vụ Đông đã đạt và vượt kế hoạch đặt ra, với kết quả cụ thể như sau: Diện tích ngô ước đạt 4.434 ha, đạt 120,78% kế hoạch, bằng 114,57% (tăng 564 ha) so với cùng kỳ năm trước; diện tích khoai lang ước đạt 1.723 ha, đạt 75,87% kế hoạch, bằng 110,14%  (tăng 158 ha) so với cùng kỳ năm trước; diện tích rau các loại ước đạt 4.788 ha, đạt 112,45% kế hoạch, bằng 104,88% (tăng 223 ha) so với cùng kỳ năm trước. Vụ Đông năm nay đã liên kết với Viện Sinh học Việt Nam triển khai mô hình sản xuất khoai tây ở huyện Can Lộc (Yên Lộc, Trường Lộc) và huyện Cẩm Xuyên (Cẩm Hòa, Cẩm Dương, Thị trấn Thiên Cầm) với tổng diện tích là 17 ha, hiện nay cây khoai tây đang trong giai đoạn hình thành củ. Cùng với đó, Thành phố Hà Tĩnh và huyện Cẩm Xuyên cũng đã liên kết với công ty của tỉnh Thanh Hóa thực hiện mô hình trồng ớt với diện tích 9,5 ha. Do trung tuần tháng 12/2018 có mưa lớn kéo dài nên đã gây ngập úng và thiệt hại toàn bộ diện tích mô hình trồng ớt.

            + Sản xuất vụ Xuân năm 2019: Để chủ động nguồn giống sản xuất vụ Xuân, UBND tỉnh đã phân bổ 367,55 tấn giống lúa từ nguồn hỗ trợ của Công ty Giống cây trồng Trung ương và 400 tấn giống lúa, 50 tấn giống ngô, 5 tấn hạt giống rau từ nguồn Dự trữ Quốc gia để hỗ trợ sản xuất vụ Xuân 2019. Cùng với đó, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh cũng đã cung ứng khoảng 1.837,55 tấn giống lúa, 70 tấn giống ngô và 5 tấn hạt giống rau để phục vụ sản xuất vụ Xuân 2019. Nhằm thực hiện sản xuất vụ Xuân năm 2019 đảm bảo lịch thời vụ, hiện nay các địa phương đang tích cực tiến hành gieo cấy lúa. Tiến độ sản xuất vụ Xuân tính đến ngày 16/01/2019, toàn tỉnh đã gieo cấy được 6.681 ha, đạt 11,35% kế hoạch, trong đó diện tích gieo thẳng ước đạt 4.323 ha và diện tích lúa cấy là 2.358 ha.  

            + Tình hình sâu bệnh: Hiện nay đối với mạ đã bắc bệnh đạo ôn phát sinh gây hại trên giống IR1820, XT28, Xi23, NX30 tỷ lệ bệnh trung bình 3-5%, nơi cao 7-10%, cục bộ 20-30%, diện tích nhiễm 0,1ha phân bố ở huyện Nghi Xuân.

Trên cây ngô: Bệnh đốm lá gây hại với tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 7-10%, diện tích nhiễm 7,5 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ; sâu đục thân gây hại rãi rác trên trà 7-9 lá, tỷ lệ trung bình 2-3%, nơi cao 7-10%, diện tích nhiễm 5ha ở huyện Đức Thọ. Các đối tượng sâu hại như: Sâu xám, sâu cuốn lá, sâu khoang phát sinh gây hại rãi rác.

 Cây rau: Nhóm sâu ăn lá (sâu xanh, sâu tơ), sâu xám, bọ nhảy gây hại trên rau họ hoa thập tự, mật độ trung bình 1-3con/m2, nơi cao 5-7con/m2, tập trung ở Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh,...

Trên cây ăn quả có múi: Sâu vẽ bùa, sâu nhớt gây hại với tỷ lệ 3-5%, nơi cao 7-10%, diện tích nhiểm bệnh là 55ha; bệnh nứt thân xì mủ phát sinh gây hại tỷ lệ bệnh trung bình 1-3%, nơi cao 5-7%, diện tích nhiễm bệnh là 69 ha, trong đó 3 ha nhiễm nặng, diện tích phòng trừ 100 ha, tập trung chủ yếu ở Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê; bệnh vàng lá thối rễ gây hại với tỷ lệ 1-3%, nơi cao 4-6%, diện tích nhiểm bệnh là 1 ha; bệnh loét, ghẻ gây hại rãi rác các vườn cây ăn quả, tỷ lệ hại trung bình 3-5%, nơi cao 10-12%, diện tích nhiễm 55 ha; bệnh muội đen gây hại với tỷ lệ bệnh trung bình 5-10%, nơi cao 15-20%, diện tích nhiễm bệnh là 1 ha (Vũ Quang, Hương Sơn); ruồi đục quả gây hại với tỷ lệ trung bình 1-2%, nơi cao 5-7%, diện tích nhiễm bệnh là 34,5 ha, tập trung chủ yếu Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang; bọ xít xanh gây hại với tỷ lệ trung bình 3-5%, nơi cao 7-10%, diện tích nhiểm bệnh là 4 ha ở Hương Khê, Vũ Quang...

            - Chăn nuôi:

            Tình hình chăn nuôi trong tháng gặp khó khăn do dịch lở mồm long móng xẩy ra đối với đàn vật nuôi. Tính đến ngày 15/01/2019 dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày đang xẩy ra tại 4 huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê và Thạch Hà. Tổng số gia súc toàn tỉnh bị bệnh là 2.847 con (9 con trâu, 22 con bò và 2.816 con lợn), trong đó có 2.053 con lợn phải tiêu hủy. Tại huyện Can Lộc dịch xẩy ra trên địa bàn 6 xã (Thiên Lộc, Thượng Lộc, Thị trấn Nghèn, Vượng Lộc, Đồng Lộc, Sơn Lộc), có 9 thôn với 20 hộ chăn nuôi có dịch, tổng số gia súc bị bệnh là 63 con (8 con trâu, 19 con bò, 36 con lợn), đã tiêu hủy 36 con lợn; huyện Cẩm Xuyên có 12 xã, 44 thôn với 217 hộ chăn nuôi có dịch, tổng số lợn bị bệnh là 2.137 con, đã tiêu hủy 1.669 con; huyện Hương Khê có 1 xã, 2 thôn với 2 hộ chăn nuôi có dịch, tổng số lợn bị bệnh là 23con và bị tiêu hủy hết; huyện Thạch Hà có 4 xã, 12 thôn với 60 hộ chăn nuôi có dịch, tổng số gia súc bị bệnh là 610 con (1 con trâu, 3 con bò và 606 con lợn), số bị tiêu hủy là 311 con lợn. Trước diễn biến của dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã huy động lực lượng để dập dịch, lập 33 chốt kiểm dịch, lập 224 bản cam kết với hộ chăn nuôi, đánh dấu 35 đầu con trâu bò mắc bệnh để quản lý. Sử dụng 77,85 tấn vôi bột và 1.799 lít hóa chất để khử trùng, tiêm phòng bao vây 31.770 con gia súc. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao trong khi dịch bệnh xẩy ra sẽ gây ra những khó khăn và thiệt hại cho người chăn nuôi.

            1.2. Lâm nghiệp

- Trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng: Trong tháng tập trung chủ yếu vào trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và bảo vệ rừng. Tính đến ngày 15/01/2019 toàn tỉnh trồng được 463 ha rừng tập trung, bằng 76,28% (giảm 144 ha) và 310 ngàn cây phân tán, bằng 64,99% (giảm 167 ngàn cây) so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay tỉnh đang triển khai công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi.

 - Khai thác gỗ và lâm sản: Dự ước trong tháng 01/2019 khai thác đạt 13.607 m3 gỗ, bằng 95,24% (giảm 680 m3) so với cùng kỳ năm trước. Khai thác 24.270 Ste củi bằng 61,76% (giảm 15.029 Ste) so với cùng kỳ năm trước. Gỗ khai thác chủ yếu ở huyện Hương Khê do có một số diện tích rừng trồng đã đến tuổi khai thác, còn các địa phương khác có sản lượng khai thác giảm do rừng mới được trồng lại sau cơn bão tháng 10/2017 chưa đến tuổi khai thác.

Từ đầu tháng 01/2019 đến nay chưa có thiệt hại về rừng xẩy ra.

            1.3. Thủy sản

Kết quả sản xuất thủy sản trong tháng 01/2019 nhìn chung ổn định. Do thời tiết tương đối thuận lợi cho các tàu thuyền ra khơi đánh bắt, cũng như nuôi trồng thủy sản nên đã làm cho sản lượng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng dự kiến sẽ thu hoạch trong tháng 02/2019 để phục vụ nhu cầu dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.  

Trong tháng chưa có dịch bệnh xảy ra đối với các sản phẩm thủy sản nuôi trồng.

            2. Sản xuất công nghiệp

            Sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh trong tháng 01/2019 vẫn tiếp tục duy trì phát triển sản xuất, giữ mức tăng trưởng nhẹ so với tháng trước nhưng đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước và tăng đều ở cả 4 ngành công nghiệp cấp I. Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất kim loại (chủ yếu sản xuất thép) tăng 65,27%; than cốc tăng 76,65%; khai khoáng khác (chủ yếu khai thác cát, sỏi, đá) tăng 58,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 122,52%; may trang phục tăng 50,06%; dệt tăng 40,93%. Bên cạnh đó, cũng có một số ngành giảm mạnh như: Khai thác quặng giảm 56,36%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ giảm 30,05%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 25,15%.

            Trong tháng 01/2019, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Thép tăng 65,27%; thức ăn gia súc tăng 78,5%; than cốc tăng 76,7%; đá xây dựng tăng 60,9%; mực đông lạnh tăng 57,1%. Một số sản phẩm giảm mạnh: Quặng zincon giảm 61,9%; bê tông tươi giảm 70,1%; vỏ bào và dăm gỗ giảm 36,6%.

            Do tính chất thời vụ là tháng cận Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nên chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2019 tăng 16,5% so với tháng trước và tăng 41,84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất trang phục tăng 88,5%; chế biến thực phẩm tăng 73,21%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 68,18%; sản xuất kim loại tăng 49,35%. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh: Than cốc giảm 97,88%; sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 44,32%.

            Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2019 tăng 34,86% so với tháng trước và tăng 121,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất giấy tăng 149,85%; than cốc tăng 4,79 lần; sản xuất kim loại tăng 2,23 lần; ngành dệt tăng 154,26%.

            Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01/2019 giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 1,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, tổng số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01/2019 biến động không lớn nhưng lại có sự dịch chuyển giữa các khu vực với xu thế lao động khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đang dần tăng lên trong khi các khu vực khác lại giảm xuống.

            3. Vốn đầu tư

            Ước tính thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2019 đạt 222,52 tỷ đồng, giảm  5,3% so với tháng trước và tăng 12,08% so với cùng kỳ năm trước.

 

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước

do địa phương quản lý tháng 01/2019

 

Thực hiện tháng 12/2018

(Tỷ đồng)

Ước tính  tháng 01/2019    (Tỷ đồng)

Tỷ lệ so sánh         (%)

Tổng số

234,99

222,52

94,70

- Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh

203,25

135,92

66,87

- Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện

12,13

58,80

484,86

- Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã

19,61

27,80

141,79

 

 

 

 

 

Như vậy, tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2019 giảm so với tháng trước và chủ yếu giảm ở nguồn vốn cấp tỉnh. Trong tháng 01/2019, chủ yếu thi công các dự án chuyển tiếp từ năm 2018, hoàn thành việc giải ngân và thanh quyết toán theo kế hoạch năm 2018, còn các công trình thuộc kế hoạch năm 2019 vẫn chưa có quyết định phân bổ vốn.

Năm 2019, kế hoạch vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý giao 3.582.062 triệu đồng, tăng 8,83% so với năm 2018, trong đó: Vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã là 2.151.488 triệu đồng (trong đó thu từ quỹ sử dụng đất là 1.369.600 triệu đồng); nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 740.860 triệu đồng; nguồn vốn ODA là 421.400 triệu đồng. Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện cấp tỉnh được giao 2.452.241 triệu đồng, tăng 6,12% so với năm trước, trong đó: Vốn cân đối ngân sách tỉnh tăng 36,7%; vốn Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu giảm 29,77%. Kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện được giao 759.320 triệu đồng, tăng 37,06%. Kế hoạch vốn ngân sách cấp xã được giao là 370.501 triệu đồng, tăng 13,17%, nguồn vốn chủ yếu thu từ quỹ sử dụng đất.

            4. Thương mại, dịch vụ và giá cả  

            4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 01/2019 đạt 3.548,97 tỷ đồng, tăng 8,03% so với tháng trước và tăng 19,48% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 162,61 tỷ đồng, tăng 3,53%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 3.386,34 tỷ đồng, tăng 20,45%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 98,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, hoạt động bán lẻ hàng hóa tiếp tục có xu hướng tăng so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm trước và chủ yếu tăng ở khu vực ngoài nhà nước, trong đó tăng mạnh nhất là kinh tế tư nhân (tăng 26,13%).

Xét theo nhóm ngành hàng, trong tháng 01/2019, một số nhóm ngành có doanh thu tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Nhóm ngành ô tô các loại ước đạt 290,99 tỷ đồng, tăng 103,03%; vật phẩm văn hóa, giáo dục ước đạt 50,34 tỷ đồng, tăng 100,97%; gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 222,67 tỷ đồng, tăng 33,54%. Trong các nhóm hàng, chỉ có hàng hóa khác doanh thu ước đạt 225,13 tỷ đồng, giảm 7,22% so với cùng kỳ năm trước.

Để đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường phục vụ Tết, UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 7201/UBND-NL ngày 15/11/2018 về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp chủ động đảm bảo nguồn hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để xẩy ra tình trạng thiếu hàng hóa trên thị trường và phân phối hàng hóa bán lẻ thiết yếu rộng rãi; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh. Ước tính lượng hàng hóa dữ trữ đáp ứng được khoảng 5% nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Kỷ Hợi.

- Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành: Doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 01/2019 ước đạt 405,83 tỷ đồng, tăng 6,21% so với tháng trước và tăng 45,77% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: So với tháng trước, doanh thu dịch vụ l­ưu trú ước đạt 26,49 tỷ đồng, giảm 4,75%; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 377,34 tỷ đồng, tăng 7,11%; doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch ước đạt 2 tỷ đồng, tăng  0,44%. Như vậy, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 01/2019 tiếp tục tăng so với tháng trước, nhưng chỉ tăng nhẹ và tăng chủ yếu ở dịch vụ ăn uống. Trong tháng, chỉ có hoạt đông dịch vụ lưu trú giảm so với tháng trước, do thời tiết mưa lạnh nên nhu cầu nghỉ dưỡng ít, lượt khách nghỉ giảm, nhất là khu vực kinh tế Nhà nước giảm 5,68% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm 29,32% so với tháng trước.

Dự kiến tháng 02/2019 hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành xu hương tiếp tục tăng nhẹ so tháng 01/2019 ở nhóm ngành kinh doanh ăn uống và du lịch lữ hành. Do đầu xuân năm mới nhu cầu đi du lịch lễ hội, tham quan vãn cảnh các điểm văn hóa, tâm linh sẽ tăng.

            - Hoạt động dịch vụ khác: Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng 01/2019 ước đạt 116,83 tỷ đồng, tăng 3,27% so với tháng trước và tăng 5,86% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 9,79%; ngoài nhà nước ước đạt 109,49 tỷ đồng, tăng 7,07%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 0,84 tỷ đồng, giảm 6,28% so với cùng kỳ năm trước. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu dịch vụ khác tháng 01/2019 có tăng, nhưng chỉ tăng nhẹ và chủ yếu tăng ở khu vực kinh tế cá thể (tăng 7,37%), kinh tế tư nhân (tăng 5,97%).

Dự kiến sang tháng 02/2019 là tháng lễ Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi nên nhu cầu sử dụng một số ngành dịch vụ tăng cao, dẫn đến doanh thu tăng. Tăng chủ yếu ở nhóm dịch vụ y tế, dịch vụ nghệ thuật vui chơi giải trí, dịch vụ sữa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình và tăng ở nhóm dịch vụ khác.

            4.2. Hoạt động vận tải

Vận tải hành khách: Số lượng hành khách vận chuyển tháng 01/2019 ước đạt 2,03 triệu lượt hành khách với khối lượng luân chuyển là 337,1 triệu lượt hành khách.km. So với tháng trước tăng 8,65% về lượt hành khách vận chuyển và tăng 3,33% về lượt hành khách.km luân chuyển. Doanh thu vận tải hành khách tháng 01/2019 ước đạt 153,7 tỷ đồng, tăng 6,26% so với tháng trước.

            Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 01/2019 ước đạt 3,43 triệu tấn với khối lượng luân chuyển là 84,16 triệu tấn.km hàng hóa. So với tháng trước tăng 1,13% về khối lượng vận chuyển và tăng 0,13% về khối lượng luân chuyển. Doanh thu hoạt động vận tải hàng hóa tháng 01/2019 ước đạt 260,86 tỷ đồng, tăng 1,41% so với tháng trước.

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh vận tải tháng 01/2019 tăng hơn so với tháng trước. Đối với vận tải hành khách là tháng gần dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nhu cầu đi lại tăng, nên các đơn vị, doanh nghiệp dự kiến tăng chuyến vận tải hành khách; dự kiến giá cước xe biến động tăng bình quân từ 20-30% đồng/lượt khách tuyến xe Hà Nội - Hà Tĩnh (giá vé tạm bán những ngày giáp tết 300 ngàn đồng/vé). Còn vận tải hàng hóa tăng do nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết, cũng như vận chuyển hàng hóa vật liệu xây dựng tăng.

4.3. Chỉ số giá tiêu dùng

            CPI tháng 01 năm 2019, giảm 0,44% so tháng trước, tăng 1,53% so với cùng kỳ năm trước. So với tháng trước khu vực thành thị giảm 0,49% và khu vực nông thôn giảm 0,4%.

Nguyên nhân chính làm cho CPI tháng 01/2019 giảm nhẹ so với tháng trước đó là: (1) Giá thực phẩm giảm 1,12% do giá lợn, bò hơi giảm mạnh bởi ảnh hưởng của dịch bệnh long móng lở mồm trên đàn gia súc xẩy ra trên địa bàn trong thời gian qua đã làm cho giá thịt thành phẩm và các sản phẩm chế biến từ thịt giảm mạnh với mức giảm lên đến từ 10.000-20.000 đồng/kg; (2) Giá nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,27%, hoạt động xây dựng cơ bản giảm xuống trong tháng đầu năm cùng với giá nhiên liệu giảm mạnh trong thời gian qua đã làm cho giá các loại vật liệu sắt thép giảm so tháng trước; (3) Nhóm giao thông giảm 2,84% do tác động bởi hai kỳ điều chỉnh giảm giá xăng dầu vào các ngày 01/01 và 16/01/2019. Cùng với đó, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh với tư cách đơn vị quản lý giá cước vận tải cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải giảm giá cước xe buýt và tắc xi (giá vé xe buýt toàn tuyến giảm 2.000 đồng/tuyến và giá cước taxi giảm 500 đồng/km); (4) Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,20%, do trong dịp này nhiều hãng bán lẻ, cửa hàng điện thoại đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu doanh số, giảm tồn kho các mẫu mã cũ, làm mức giá thực tế của một số model điện thoại giảm giá so với tháng trước; (5) Cùng với sự giảm giá của 4 nhóm hàng hóa nói trên, để góp phần làm cho chỉ số giá tháng 01/2019 giảm chính là sự ổn định không biến động về giá của 2 nhóm hàng hóa (nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục).

Cùng với đó, tác động đến sự biến động của chỉ số giá tháng 01/2019 là sự tăng giá so với tháng trước của 5 nhóm hàng hóa, dịch vụ gồm: Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,21%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,4%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,59%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,13%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,28%. Như vậy, chỉ có nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng cao còn lại 4 nhóm chỉ có mức giá tăng nhẹ so với tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu là do yếu tố mùa vụ cũng như nhu cầu về mang mặc, làm đẹp của người dân đang có xu hướng tăng lên, nhất là vào dịp giáp Tết Nguyên đán.

Chỉ số giá vàng tháng 01/2019 tăng 1,41% so tháng trước, tăng 0,82% so cùng kỳ năm trước. Giá vàng trong tháng 01/2019 tiếp tục tăng. Xu hướng càng về cuối năm âm lịch thì giá vàng càng tăng, với mức giá tại thời điểm ngày 21/01/2019 là 3.675 ngàn đồng/chỉ tại thị trường thành phố Hà Tĩnh. Bình quân giá vàng trong tháng là 3.699 ngàn đồng/chỉ.

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2019 giảm 0,54% so với tháng trước, tăng 2,38% so với cùng kỳ năm trước. Giá USD bình quân thị trường Hà Tĩnh ngày 21/01/2019 mức giá bán ra 2.324 ngàn đồng/100USD.

Dự kiến CPI tháng 2/2019 sẽ tăng so với tháng trước. Nguyên nhân do Tết Nguyên đán Kỷ Hợi rơi vào thời điểm nửa đầu tháng, nhu cầu tiêu dùng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số nhóm hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng, nhất là các nhóm hàng phục vụ đời sống thiết yếu của người dân. Dự báo giá các mặt hàng sẽ tăng mạnh vào thời điểm đầu tháng và giảm dần về cuối tháng.

            5. Một số vấn đề xã hội

            5.1. Tình hình thiếu đói

            Trong tháng, với việc chăm sóc, thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và làm thêm các công việc khác để tăng thu nhập. Cùng với đó công tác an sinh xã hội được đảm bảo nên đời sống của người dân vẫn ổn định. Vì vậy, trong tháng trên địa bàn toàn tỉnh không xẩy ra thiếu đói. Dự kiến trong tháng tới thiếu đói trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra.

            Nhân dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi, UBND tỉnh đã trích ngân sách 6.329 triệu đồng để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi (theo Quyết định 106/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh); cùng với đó UBND cũng đã trích ngân sách 1.486,75 triệu đồng để tặng quà  cho 5.947 người là đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức quà tặng bằng tiền mặt là 250.000 đồng/1 người (theo Quyết định 193/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh).

            Với tinh thần nhân ái, "lá lành đùm lá rách", các cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp các nhà hảo tâm và nhân dân đã tích cực hưởng ứng chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Kỷ Hợi 2019". Đến nay đã và đang phân bổ 3.805 suất quà với tổng trị giá là 2.103 triệu đồng để trao cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.

            Hằng năm, UBND tỉnh vẫn thực hiện hỗ trợ gạo cho các huyện, thị xã, thành phố trong dịp Tết nguyên đán, tuy nhiên năm nay do nhu cầu ít nên các huyện, thị xã, thành phố tự thực hiện cân đối.

            5.2. Hoạt động y tế

   - Tình hình dịch bệnh: Trong tháng, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch như: Sốt xuất huyết, lỵ trực trùng, lỵ a mip, chân tay miệng, cúm, tiêu chảy cấp và bệnh do adeno, tổ chức kiểm tra và giám sát VSAT thực phẩm. Mặt khác, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các phòng Y tế, trung tâm Y tế dự phòng huyện, thị xã, thành phố chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường trong đợt rét; tăng cường công tác giám sát dịch, phát hiện sớm và kịp thời dập tắt dịch bệnh. Trong tháng, toàn tỉnh chỉ xảy ra 89 trường hợp mắc thủy đậu (đây chỉ là những trường hợp đơn lẻ, không tạo thành dịch) và không có trường hợp nào tử vong.

   - Công tác phòng chống HIV/AIDS: Nhằm hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư, các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh về công tác truyền thông thay đổi hành vi; giám sát, tiếp cận bệnh nhân để vận động họ tham gia điều trị ARV và chương trình điều trị Methadone; đồng thời tích cực tham mưu cho UBND các cấp thực hiện kế hoạch bảo đảm tài chính cho công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới. Trong tháng, Hà Tĩnh chỉ có 1 người nhiễm HIV (giảm 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2018), 3 người chuyển thành AIDS và có 1 người chết vì AIDS.

   - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Hiện nay, an toàn thực phẩm là vấn đề diễn ra phức tạp ở tất cả các khâu của chuỗi thực phẩm, dịch vụ ăn uống và tất cả các địa phương, đặc biệt là dịp Tết Nguyên đán. Do vậy, ngành y tế Hà Tĩnh đã khẩn trương tập trung vào công tác quản lý, chỉ đạo; thông tin tuyên truyền giáo dục; thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm; giám sát phát hiện sớm ca ngộ độc thực phẩm trong cộng đồng; điều tra, xử lý khắc phục vụ ngộ độc thực phẩm; bảo đảm vật tư, hóa chất, phương tiện phòng chống ngộ độc thực phẩm. Trong tháng 01/2019, trên địa bàn Hà Tĩnh chỉ có 144 ca ngộ độc thực phẩm đơn lẻ, tăng 54,84% so với cùng kỳ năm 2018. Không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm.

            5.3. Hoạt động văn hoá, thể thao

   - Hoạt động văn hóa: Tại thành phố Hà Tĩnh diễn ra chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2019”, thu hút đông đảo khán giả trên địa bàn đến xem. Chương trình gồm nhiều tiết mục nghệ thuật ca múa nhạc, dân ca ví - giặm đặc sắc, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, vẻ đẹp quê hương, đất nước và sự phát triển vượt bậc của thành phố trẻ.

            Cũng trong thời gian này, Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Tĩnh đã tổ chức đêm chung kết Liên hoan Tiếng hát truyền hình Hà Tĩnh - Giải Sao Mai năm 2019. Đây là nơi phát hiện những tài năng trong lĩnh vực âm nhạc, những giọng ca thực sự thuyết phục về chuyên môn nghệ thuật với 3 dòng biểu diễn âm nhạc phổ biến ở Việt Nam, đó là: Thính phòng cổ điển, dân gian và nhạc nhẹ.

            - Thể thao quần chúng: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào thể dục thể thao quần chúng đã phát triển khá toàn diện, như: Giải Karatedo thanh- thiếu nhi võ đường Hùng Quân mở rộng, đây là dịp để VĐV của các câu lạc bộ, các võ đường giao lưu học hỏi kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng thi đấu để tạo nguồn cho thể thao thành tích cao của tỉnh, đồng thời thắt chặt tinh thần đoàn kết xây dựng nền võ thuật ngày càng phát triển.

            Vào ngày 12/01/2019, tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh phối hợp với Ban thể thao VTV3, các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh.

5.4. Tình hình an toàn giao thông

   Đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Do đó, ngay từ tháng đầu tiên của năm 2019, Công an Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trọng tâm là các hành vi như: Chạy quá tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt sai quy định; chở quá tải, quá số người quy định; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới; đón, trả khách không đúng nơi quy định; vi phạm về đội mũ bảo hiểm; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông; không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe không hợp lệ; xe hết niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm...

Tính từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/01/2019, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 8 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản 40 triệu đồng (so với tháng trước tăng 1 vụ, tăng 2 người chết). So cùng kỳ năm trước giảm 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 3 người chết và tăng 3 người bị thương.

            5.5. Môi trường

            - Tình hình cháy nổ: Trong tháng 01/2019, khu vực dân sự chỉ xảy ra 1 vụ cháy đường dây điện, nhưng thiệt hại không đáng kể.

   - Về vi phạm môi trường: Với mục tiêu cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường. Trong tháng đã phát hiện 4 cơ sở vi phạm do khai thác đất trái phép và xử lý, đổ chất thải không đúng nơi quy định; đã xử lý 3 cơ sở với số tiền 14 triệu đồng.

           

 

 

 

 

 


 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.236.190.216

Thống kê

Lượt truy cập  31996
Đang trực tuyến   28