MyLabel

Tập huấn nghiệp vụ quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số 2019

11/27/2018

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06/12/2017 và Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Ngày 26/11/2018, Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Thành phần tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh; các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh; Trưởng, phó Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở cấp huyện, giảng viên cấp huyện; cơ quan Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh cùng tham dự và đưa tin.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đã nhấn mạnh đến mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc Hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan đến người dân và các chính sách phát triển đất nước.

 

Ông Nguyễn Việt Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh, Phó Trưởng ban thường trực

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn giúp các thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh; Văn phòng Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh; Trưởng, phó Ban chỉ đạo cấp huyện, giảng viên cấp huyện nắm vững, bổ sung cập nhật các yêu cầu nghiệp vụ mới nhất trong công tác quản lý và lập bảng kê Tổng điều tra. Đồng thời phổ biến, quán triệt phương pháp thu thập thông tin qua hai phương pháp là phỏng vấn trực tiếp và hộ tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Tổng điều tra.

Là cuộc Tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẫn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Sử dụng hai hình thức thu thập thông tin, đó là: sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân cư tự cung cấp thông tin thông qua sử dụng internet.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Bà Phan Thị Hạnh, Trưởng phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Chánh Văn phòng BCĐ TĐT,

giảng viên hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác quản lý và lập bảng kê

Ông Ngô Hữu Phước, Thống kê viên, phòng Thống kê Dân số - Văn xã, 

giảng viên hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác quản lý và lập bảng kê

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn công tác quản lý, lập bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh

Gửi bởi Nguyễn Trung Kiên, Phòng Thanh tra Thống kê, Cục Thống kê Hà Tĩnh    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.236.59.63

Thống kê

Lượt truy cập  8597
Đang trực tuyến   6