MyLabel

Tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2016

1/26/2016

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

          Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp đi vào chiều sâu; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục ưu tiên tập trung phát triển nhanh các sản phẩm chủ lực có lợi thế, tạo sự đồng nhất về giống, công nghệ và chuỗi liên kết sản xuất, tạo đồng nhất sản phẩm với quy mô lớn, tăng giá trị sản xuất; tập trung điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn; tổ chức triển khai có hiệu quả các chính sách của Trung ương, của Tỉnh đã ban hành; tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất; xây dựng khung lịch thời vụ, quy trình kỹ thuật, phát triển các tổ chức liên kết sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, đổi mới công tác khuyến nông; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng cơ giới hóa, đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp; tăng cường công tác quản lý nhà nước, nâng cao năng lực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm, nên đã đạt được kết quả như sau:

          1.1. Nông nghiệp

          - Trồng trọt: Sản xuất nông nghiệp trong tháng 01/2016, tập trung chủ yếu vào chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông và gieo trồng cây vụ Xuân năm 2016.

          + Sản xuất vụ Đông năm 2015-2016: Sản xuất vụ Đông năm nay trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự cố gắng nổ lực của bà con nông dân nên tổng diện tích gieo trồng các loại cây vụ Đông năm 2015-2016 ước đạt 11.412 ha, bằng 115,59%, tăng 1.539 ha so với cùng kỳ năm trước. Một số huyện có diện tích gieo trồng tăng như: Hương Sơn tăng 190 ha, Đức Thọ tăng 234 ha, Hương Khê tăng 347 ha, Thạch Hà tăng 390 ha, Cẩm Xuyên tăng 232 ha...Bên cạnh đó, các huyện có diện tích gieo trồng giảm như: Nghi Xuân giảm 88 ha, Can Lộc giảm 8 ha...Kết quả sản xuất các loại cây trồng vụ Đông cụ thể như sau: Diện tích ngô ước đạt 3.973 ha, bằng 107,70%, tăng 284 ha. Năng suất ngô ước đạt 33,16 tạ/ha, bằng 106,87%, tăng 2,13 tạ/ha với sản lượng ngô ước đạt 13.174 tấn, bằng 115,10%, tăng 1.728 tấn so với cùng kỳ năm trước; diện tích khoai lang ước đạt 2.404 ha, bằng 103,09%, tăng 72 ha. Năng suất khoai lang ước đạt 53,87 tạ/ha, bằng 100,14%, tăng 0,07 tạ/ha với sản lượng khoai lang ước đạt 12.951 tấn, bằng 103,23%, tăng 405 tấn so với cùng kỳ năm trước; diện tích lạc ước đạt 25 ha, bằng 52,08%, giảm 23 ha. Năng suất lạc ước đạt 15,2 tạ/ha, bằng 102,76%, tăng 0,41 tạ/ha với sản lượng lạc ước đạt 38 tấn, bằng 53,52%, giảm 33 tấn so với cùng kỳ năm trước; diện tích rau các loại ước đạt 3.784 ha, bằng 112,99%, tăng 435 ha. Năng suất rau ước đạt 55,68 tạ/ha, bằng 102,02%, tăng 1,1 tạ/ha với sản lượng rau ước đạt 21.069 tấn, bằng 115,27%, tăng 2.791 tấn so với cùng kỳ năm trước.

          + Sản xuất vụ Xuân năm 2016: Để thực hiện sản xuất vụ Xuân năm 2016 đảm bảo lịch thời vụ, hiện nay một số địa phương đã tiến hành gieo cấy lúa. Tiến độ sản xuất vụ Xuân tính đến ngày 15/01/2016, toàn tỉnh đã bắc được 837 ha mạ (trà Xuân trung 198 ha, Xuân muộn 639 ha), bằng 102,95%, tăng 24 ha so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo cấy lúa ước đạt 1.015 ha, bằng 167,22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích chuyển cấy là 785 ha và diện tích gieo thẳng là 230 ha. Hiện nay, các cấp, các ngành và bà con nông dân đang tích cực chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và tiến hành sản xuất theo đúng lịch thời vụ đã quy định.

          - Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trên địa bàn ổn định, tổng đàn chăn nuôi phát triển bình thường và sẽ đáp ứng đảm bảo nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của dân cư trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp tới, trong đó:

          Đàn trâu ước tính có 81.265 con, bằng 101,79%, tăng 1.429 con so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn trâu phát triển ổn định và tăng so với năm trước, một số huyện có đàn trâu tăng so với cùng thời điểm năm trước như: Huyện Nghi Xuân tăng 542 con, huyện Can Lộc tăng 700 con, huyện Cẩm Xuyên tăng 794 con...xu hướng hiện nay người dân đang chuyển dần từ chăn nuôi trâu sang chăn nuôi bò vì hiệu quả kinh tế từ chăn nuôi bò mang lại khá hơn.

          Đàn bò ước tính có 197.634 con, bằng 112,51%, tăng 21.969 con so với cùng kỳ năm trước. Tình hình phát triển đàn bò trong thời gian qua có bước chuyển biến tích cực; UBND tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển đàn bò, các tổ chức kinh tế liên kết để phát triển đàn bò theo hướng hàng hóa sản phẩm thịt chất lượng cao. Ngoài các điều kiện trên thì chăn nuôi bò hiện nay sử dụng chuồng trại bằng hình thức nuôi nhốt, tăng nguồn thức ăn chế biến từ nông sản, khống chế được dịch bệnh nên việc đầu tư phát triển đàn bò trong thời gian qua thuận lợi và được người dân quan tâm đầu tư phát triển tổng đàn như: Thành phố Hà Tĩnh tăng 65 con, huyện Hương Sơn tăng 4.192 con, huyện Đức Thọ tăng 1.704 con, huyện Vũ Quang tăng 1.288 con, huyện Can Lộc tăng 2.600 con, huyện Cẩm Xuyên tăng 4.976 con, huyện Thạch Hà tăng 2.208 con...Đàn bò sữa hiện có 1.975 con được chăn nuôi tại Trang trại bò sữa ở xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn và ở xã Thường Nga, huyện Can Lộc, trong tháng có 480 con bò sữa mới được nhập về và một số bê con ra đời. Đặc biệt, ngày 15/01/2016 đã khánh thành dự án nuôi bò giống, bò thịt chất lượng cao giai đoạn I tại Hà Tĩnh của Công ty cổ phần Bình Hà, đây là dự án trọng điểm, quy mô trên 5.000 ha (tại huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Anh), với tổng vốn đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng và đến nay đã thả nuôi 12.141 con bò.

          Đàn lợn ước tính có 496.960 con, bằng 113,72%, tăng 59.944 con so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gần đây, chăn nuôi lợn có nhiều thuận lợi, giá đầu vào ổn định nên bà con an tâm đầu tư chăn nuôi. Chủ trương chính sách của UBND tỉnh tiếp tục hỗ trỡ vay vốn, liên doanh liên kết các nhà doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, hình thành chuỗi chăn nuôi khép kín từ đầu vào đến đầu ra sản phẩm; xây dựng chuồng trại, cung cấp con giống, thức ăn, kỹ thuật, phòng ngừa dịch bệnh cũng như bao tiêu sản phẩm đã mở ra hướng chăn nuôi lợn theo hướng tập trung; hình thành và phát triển các mô hình chăn nuôi gia trại, trang trại, doanh nghiệp, hợp tác xã. Một số huyện có đàn lợn tăng khá như: Hương Sơn tăng 8.840 con, Hương Khê tăng 14.800 con, Can Lộc tăng 3.000 con, Vũ Quang tăng 3.953 con, Thạch Hà 11.638 con, Cẩm Xuyên tăng 7.260 con, Lộc Hà tăng 4.160 con...

Tổng đàn gia cầm ước tính có 7.102 ngàn con, bằng 105,07%, tăng 343 ngàn con so với cùng kỳ năm trước. Trong đó đàn gà ước tính có 5.577 ngàn con, bằng 112,44%, tăng 617 ngàn con so với cùng kỳ năm trước. Một số huyện có đàn gia cầm tăng như: Hương Sơn tăng 51 ngàn con, Cẩm Xuyên tăng 160 ngàn con, Can Lộc tăng 110 ngàn con, Hương Khê tăng 142 ngàn con...

          - Tình hình dịch bệnh: Theo báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh, từ ngày 15/12/2015 đến ngày 15/01/2016 trên địa bàn toàn tỉnh đã xẩy ra dịch lở mồm long móng đối với đàn gia súc, gồm có 104 con trâu, bò bị mắc bệnh (05 con trâu và 99 con bò) tại thị xã Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Vũ Quang, Lộc Hà và Can Lộc. Khi dịch bệnh xảy ra, các ngành chức năng đã chỉ đạo các địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các biện pháp, bao vây, dập dịch theo đúng quy trình và hiện nay dịch bệnh đã được kiểm soát.

          1.2. Lâm nghiệp

- Trồng, chăm sóc và nuôi dưỡng: Trong tháng tập trung chủ yếu vào trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh rừng và bảo vệ rừng; đồng thời triển khai công tác chuẩn bị cho Tết trồng cây Xuân Bính Thân. Dự ước trong tháng 01/2016 toàn tỉnh trồng được 396 ha rừng tập trung, bằng 220%, tăng 216 ha và 720 ngàn cây phân tán, bằng 103,45% so với cùng kỳ năm trước.

 - Khai thác gỗ và lâm sản: Dự ước khai thác đạt 5.127 m3 gỗ, bằng 82,52%, giảm 1.086 m3 so với cùng kỳ năm trước. Khai thác 44.111 Ste củi bằng 111,62%, tăng 4.592 Ste so với cùng kỳ năm trước. Huyện Hương Khê đã khai thác được 420 m3 gỗ và 3.200 Ste củi; huyện Hương Sơn khai thác được 150 m3 gỗ và 4.000 Ste củi; huyện Vũ Quang khai thác được 320 m3 gỗ và 1.200 Ste củi;  huyện Cẩm  Xuyên khai thác được 2.500 m3 gỗ và 6.500 Ste củi; huyện Kỳ Anh khai thác được 245 m3 gỗ và  8.445 Ste củi,  huyện Thạch Hà khai thác được 920 m3 gỗ và  10.000 Ste củi... Nguyên nhân giảm sản lượng gỗ năm nay là do một số diện tích rừng trồng chưa đến tuổi khai thác nên sản lượng khai thác giảm.

Từ đầu tháng 01/2016 đến nay chưa có thiệt hại về rừng xẩy ra.

          1.3. Thủy sản

Diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh đạt 6.726 ha. Diện tích thả nuôi mới trong tháng 01/2016 ước đạt 82 ha, bằng 106,49% so với cùng kỳ năm trước.

          Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy hải sản tháng 01/2016 ước tính đạt 3.042 tấn, bằng 130,61%, tăng 713 tấn so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng nuôi trồng ước đạt 695 tấn, so cùng kỳ năm trước bằng 112,10%, tăng 75 tấn; sản lượng khai thác ước đạt 2.347 tấn, bằng 137,33%, tăng 638 tấn so với cùng kỳ năm trước. Thời tiết từ đầu tháng đến nay tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho bà con khai thác hiệu quả và hiện nay một số diện tích nuôi trồng cũng đang chuẩn bị được khai thác để phục vụ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết sắp tới. Trong tháng chưa có dịch bệnh xảy ra đối với các sản phẩm thủy sản nuôi trồng.

          2. Sản xuất công nghiệp

          Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2016 bằng 116,72%, tăng 16,72% so với tháng trước và tăng 30,75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Chỉ số sản xuất công nghiệp khai khoáng giảm 6% so với tháng trước và tăng  4,28% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 21,3% so với tháng trước và tăng 23,64% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 11,06% so với tháng trước và tăng 73,94% so với cùng kỳ năm trước; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,38% so với tháng trước và tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước.

          Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh tháng 01/2016 vẫn duy trì ổn định sản xuất. Đặc biệt, ngày 25/12/2015 Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã cho ra lò mẻ sản phẩm thép cuộn cán nóng đầu tiên thành công và dự kiến trong tháng 01/2016 sẽ sản xuất 5.716 tấn thép và 37.290 tấn than cốc. Đây cũng là nguyên nhân làm cho chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 01/2016 tăng hơn so với tháng trước cũng như cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, góp phần vào tốc độ tăng chung có các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động từ những năm trước phát huy công suất, trong đó tốc độ tăng khá là các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành sản xuất sau: Sản xuất thức ăn gia súc dự ước tháng 01/2016 tăng 31,52% so với tháng trước và tăng 16,67% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất bia tăng 8,71% so với tháng trước và tăng 6,02% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất sợi tăng 0,66% so với tháng trước và tăng 51,67% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất các cấu kiện kim loại tăng 32,29% so với tháng trước và tăng 65,18% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đi vào hoạt động cả 2 tổ máy, trong năm 2015 đóng góp cho lưới điện quốc gia 4.115,59 triệu kwh, mặc dù trong tháng 01/2016 dự kiến chỉ có tổ máy số 2 hoạt động, tổ máy số 1 ngừng hoạt động cả tháng để khắc phục sự cố độ rung gối trục tuabin nhưng chỉ số phát triển của ngành điện sản xuất vẫn tăng 22,45% so tháng trước và tăng 76,52% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh một số ngành hoạt động hiệu quả thì vẫn còn một số ngành có tỷ trọng giá trị công nghiệp cao nhưng sản xuất giảm so với cùng kỳ như: Khai thác quặng kim loại; chế biến dăm gỗ; sản xuất hóa chất.

          3. Vốn đầu tư

          Ước tính thực hiện kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 01/2016 đạt 261,08 tỷ đồng, giảm  10,25% so với tháng trước và tăng 11,87% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 175,96 tỷ đồng, chiếm 67,4% tổng vốn và giảm 9,42% so với tháng trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 27,66 tỷ đồng, chiếm 10,59% tổng vốn và giảm 14,05% so với tháng trước; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 57,46 tỷ đồng, chiếm 22,01% tổng vốn và giảm 10,88% so với tháng trước. Tháng 01/2016, chủ yếu tập trung thực hiện các công trình chuyển tiếp từ năm trước để hoàn thành việc giải ngân và thanh quyết toán theo kế hoạch năm 2015, còn các công trình thuộc kế hoạch vốn năm 2016 vẫn chưa được thực hiện do chưa có quyết định phân bổ vốn. Nguồn vốn thực hiện trong tháng chủ yếu từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh và vốn Trung ương hổ trợ đầu tư theo mục tiêu còn nguồn vốn ngân sách huyện và xã chủ yếu đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nhỏ lẻ của cấp huyện và cấp xã.

          Năm 2016, kế hoạch vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý giao 2.840,7 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tập trung là 541,9 tỷ đồng, nguồn thu cấp quyền sử dụng đất là 750 tỷ đồng, nguồn góp xây dựng cơ sở hạ tầng là 118,43 tỷ đồng và nguồn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương là 1.086,37 tỷ đồng, nguồn vốn ODA là 344 tỷ đồng. Thời gian tới khi thực hiện đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 thì nguồn vốn từ ngân sách nhà nước sẽ từng bước được thắt chặt và việc triển khai thực hiện vốn đầu tư cũng phải được quản lý đảm bảo đúng lộ trình cho nên đối với một số công trình dự án sẽ gặp khó khăn về nguồn vốn, nhất là đối với nguồn vốn ngân sách nhà nước.   

          4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

          4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 01/2016 ước đạt 2.752,38 tỷ đồng, tăng 4,05% so tháng trước và tăng 10,33% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 205,41 tỷ đồng, tăng 0,89% so tháng trước, giảm 8,67% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm khối này chủ yếu tập trung vào kinh doanh bán lẻ xăng dầu, do ảnh hưởng thị trường giá xăng dầu tiếp tục giảm đã tác động lớn đến doanh thu; kinh tế tập thể ước đạt 1,27 tỷ đồng, tăng 3,09% so tháng trước và tăng 170,36% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân ước đạt 880,32 tỷ đồng, tăng 4,84% so tháng trước và tăng 14,42% so cùng kỳ; kinh tế cá thể ước đạt 1.665,38 tỷ đồng, tăng 4,05% so tháng trước và tăng 11,03% so với cùng kỳ năm trước.

          Có 6/12 nhóm hàng hóa tổng mức bán lẻ tăng so với tháng trước cao hơn mức tăng bình quân chung, đó là:

          + Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 997,87 tỷ đồng, tăng 4,74% so tháng trước và tăng 13,05% so cùng kỳ năm trước. Đây là tháng giáp Tết Nguyên đán nên nhu cầu mua sắm các loại bánh kẹo, mứt hoa quả cùng với các mặt hàng về nước giải khát như bia, nước ngọt, thực phẩm công nghệ...đều tăng. Ngoài ra, một hương vị đặc trưng không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền là bánh chưng, vì vậy nhu cầu mua lương thực gạo, nếp cũng có xu hướng tăng. Đồng thời để chuẩn bị lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp lễ tết các cửa hàng kinh doanh đã nhập về nhiều loại hàng hóa đa dạng, phong phú để đáp ứng đầy đủ nhu cầu người tiêu dùng.

          + Nhóm hàng may mặc quần áo sẵn ước đạt 184,55 tỷ đồng, tăng 5,79% so tháng trước và tăng 21,43% so với cùng kỳ năm trước. Với truyền thống mua sắm đồ mới chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, nhất là hàng áo quần may mặc sẵn trẻ em và các mặt hàng quần áo may sẵn, áo ấm, giày dép, khăn, mũ len...đều đang có xu hướng tăng cả về số lượng bán ra cũng như giá cả.

          + Nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình ước đạt 434,35 tỷ đồng, tăng 7,95% so tháng trước và tăng 15,63% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tháng nhu cầu mua sắm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng hơn so các tháng khác trong năm. Đặc biệt, một số mặt hàng như: Ti vi, đầu đĩa, dàn nghe nhạc, tủ lạnh, máy giặt...để kích cầu mua sắm nên các nhà bán lẻ đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mại như giảm giá đến 50%, tặng phiếu mua hàng, rút thăm trúng thưởng, hay chương trình mua hàng trả góp với lãi suất 0% nên doanh thu nhóm hàng này tăng cao so với tháng trước...Ngoài ra, nhu cầu mua sắm các mặt hàng nội thất như: Bàn ghế, tủ gỗ...cũng được nhiều gia đình mua sắm nhất là các gia đình mới đưa công trình nhà mới vào sử dụng.

          + Nhóm hàng ô tô các loại ước đạt 52,85 tỷ đồng, tăng 6,21% so với tháng trước và giảm 31,48% so với cùng kỳ năm trước; nhóm phương tiện đi lại ước đạt 169,36 tỷ đồng, tăng 4,87% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng hóa khác ước đạt 206,43 tỷ đồng, tăng 4,47% so tháng trước, tăng 12,55% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do người dân thường mua sắm phương tiện ô tô, xe máy mới để sử dụng trong dịp Tết và nhiều mặt hàng như các loại cây cảnh, hương vàng đồ mã là không thể thiếu trong những dịp lễ tết nên doanh thu bán ra tăng so với tháng trước.

Tuy nhiên, vẫn có một số nhóm hàng có doanh thu giảm so với tháng trước như: Xăng, dầu các loại giảm 0,76% so với tháng trước và giảm 0,81% so với cùng kỳ năm trước; nhiên liệu khác giảm 3,12% so với tháng trước và giảm 11,53% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do ngay từ đầu tháng, giá xăng, dầu đã được điều chỉnh giảm theo diễn biến tình hình xăng dầu thế giới (điều chỉnh ngày 04/01/2016); đồng thời, giá gas trong tháng cũng giảm mạnh (điều chỉnh ngày 03/01/2016), giảm 5,40% so với tháng trước nên làm cho doanh thu của hai nhóm hàng này đều giảm.

Cuối năm, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Đây chính là thời điểm hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại diễn biến phức tạp. Các cơ sở kinh doanh cũng lợi dụng thời điểm này để găm hàng, vi phạm việc niêm yết giá, nhãn mác hàng hóa, hàng hết hạn sử dụng, hàng kém chất lượng…Để kịp thời ngăn chặn những hành vi gian lận thương mại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ người tiêu dùng, cần tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thương mại, chống buôn lậu, gian lận trong cân đong, đo lường, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.

          - Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành: Doanh thu hoạt động dịch vụ l­ưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 01/2016 ước đạt 430,23 tỷ đồng, tăng 4,54% so với tháng trước và tăng 6,12% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 43,87 tỷ đồng, giảm 2,94% so với tháng trước và tăng 7,61% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 385,31 tỷ đồng, tăng 5,46% so với tháng trước và tăng 5,78% so cùng kỳ với năm trước; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,05 tỷ đồng, tăng 7,86% so với tháng trước và tăng 158,11% so với cùng kỳ năm trước.

          Nhìn chung, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 01/2016 vẫn tăng, nhưng với mức tăng nhẹ. Chủ yếu tăng ở hoạt động dịch vụ ăn uống, vì đây là tháng cao điểm của mùa cưới và các ban, ngành tổ chức hội nghị nhiều nên nhu cầu đặt tiệc tại các nhà hàng, khách sạn tăng. Còn lĩnh vực du lịch lữ hành, là tháng trùng kỳ nghỉ Tết Dương lịch nên cũng thu hút được lượt khách tăng đáng kể. Ngoài ra, các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành ngoài phục vụ tour du lịch lữ hành còn khai thác thêm các dịch vụ đại lý vé máy bay nên đạt được hiệu quả kinh doanh cao góp phần làm tăng doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành.

          - Hoạt động dịch vụ khác: Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng 01/2016 ước đạt 142,69 tỷ đồng, tăng 0,82% so với tháng trước và tăng 38,48% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 4,47 tỷ đồng, giảm 7,42% so với tháng trước và tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tập thể ước đạt 0,4 tỷ đồng, tăng 1,78% so với tháng trước và tăng 247,83% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân ước đạt 33,22 tỷ đồng, tăng 1,37% so với tháng trước và tăng 63,74% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế cá thể ước đạt 100,12 tỷ đồng, tăng 5,65% so với tháng trước và tăng 30,73% so với cùng kỳ năm trước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4,49 tỷ đồng, giảm 48,92% so với tháng trước và tăng 140,74% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh thu dịch vụ khác theo các loại hình kinh tế đều tăng, riêng kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài giảm mạnh do nhu cầu kinh doanh bất động sản, số đơn vị thuê văn phòng, nhà xưởng giảm; khối lượng cộng việc phục vụ dự án Khu kinh tế Vũng Áng đang từng bước hoàn thiện công trình, một số hạng mục công trình đã hoàn thành dẫn đến dịch vụ hành chính hỗ trợ cũng giảm dần nên làm doanh thu giảm so với tháng trước.

          Phân theo nhóm hàng: Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản ước đạt 13,51 tỷ đồng, giảm 17,83%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 48,67 tỷ đồng, giảm 0,68%; giáo dục và đào tạo ước đạt 2,11 tỷ đồng, tăng 0,1%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội ước đạt 8,74 tỷ đồng, tăng 3,63%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí ước đạt 18,09 tỷ đồng, tăng 1%; sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình ước đạt 15,26 tỷ đồng, tăng 3,43% và dịch vụ khác ước đạt 36,52 tỷ đồng, tăng 10,36% so với tháng trước. Như vậy, trong các nhóm hàng dịch vụ, tăng nhiều nhất là nhóm hàng dịch vụ khác do tính chất thời vụ nên nhu cầu phục vụ cá nhân như trang điểm, chăm sóc làm đẹp, uốn sấy tóc tăng.

          4.2. Hoạt động xuất nhập khẩu

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2016 ước đạt 10.108,59 nghìn USD (giảm 39,7%) tương ứng giảm 6.656,52 nghìn USD so tháng trước, tăng 14,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 626,59 nghìn USD (giảm 5,90%) hay giảm 39,28 nghìn USD so với tháng trước, so với cùng kỳ tăng 240,88%. Kinh tế tư nhân ước đạt 4.695 nghìn USD (giảm 57,16%) hay giảm 6.264,14 nghìn USD so với tháng trước, so với cùng kỳ giảm 11,86%. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 4.787 nghìn USD (giảm 6,87%) hay giảm 353,1 nghìn USD so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 57,96%. Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu: Tinh bột sắn ước đạt 778 nghìn USD (giảm 47,04%); than đá ước đạt 690 nghìn USD (tăng 51,18%); dăm gỗ ước đạt 4.787 nghìn USD (giảm 6,87%) so với tháng trước.

          Kim ngạch xuất khẩu giảm ở tất cả các thành phần kinh tế, trong đó thành phần kinh tế tư nhân giảm mạnh nhất. Hàng hoá xuất khẩu của các đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ yếu là nguyên liệu, sản phẩm mới qua sơ chế hoặc chế biến thô và xuất sang các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…do tính chất mùa vụ, thời điểm dần về cuối tháng cận Tết Nguyên đán nên cường độ sản xuất và xuất khẩu của các đơn vị dự kiến giảm mạnh. Đặc biệt rơi vào một số mặt hàng như gỗ xẻ, sợi các loại, hàng thuỷ sản đông lạnh. Đến thời điểm này, lượng hàng hoá dựa trên các hợp đồng đã ký kết ở mức hạn chế, giảm mạnh so tháng trước.

          - Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 01/2016 ước đạt 63.064,25 nghìn USD (tăng 10,34%) hay tăng 5.908,2 nghìn USD so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước giảm 80,91%. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: Phân bón các loại ước đạt 956 nghìn USD, tăng 132,07%; gỗ các loại 530 nghìn USD, giảm 74,88%; bông nguyên liệu các loại ước đạt 740 nghìn USD, giảm 25,48%; máy móc thiết bị ước đạt 27.070 nghìn USD, giảm 35,97% so với tháng trước. Nhìn chung kim ngạch nhập khẩu chủ yếu là mặt hàng máy móc thiết bị, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu hàng hoá nhập khẩu. Trong tháng, dự án Formosa Hà Tĩnh giảm lượng máy móc thiết bị nhập khẩu phục vụ thi công xây dựng dẫn tới kim ngạch nhập khẩu hàng hoá giảm mạnh. Trong tháng, Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã nhập khẩu lô nguyên liệu 164 nghìn tấn quặng sắt (trị giá 25.920 nghìn USD) để chạy thử băng tải, đây sẽ là mặt hàng nguyên liệu cho lò cao số 1 vận hành trong thời gian tới.

         Năm 2016, dự kiến trong cơ cấu hàng hoá xuất khẩu tỉnh Hà Tĩnh sẽ có thêm các mặt hàng sắt, thép và các sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất sắt thép. Đây là động lực lớn trong việc thay đổi cán cân thương mại từ nhập siêu trong những năm gần đây sang xuất siêu hàng hoá. Đây cũng sẽ là đòn bẩy cho việc tăng thu ngân sách và tăng trưởng kinh tế - xã hội trong những năm tới. Mặt khác, cuối năm 2015, Việt Nam cùng 11 quốc gia khác đã ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương - TPP, việc tham gia TPP sẽ giúp cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá được hưởng lợi từ nhiều yếu tố, đặc biệt là thuế suất nhập khẩu của các nước tham gia giảm mạnh. Đây vừa là thời cơ nhưng cũng là thách thức cho các doanh nghiệp trong thời gian tới.

          4.3. Hoạt động vận tải

Năm 2016, hoạt động vận tải và các dịch vụ kho bãi hỗ trợ vận tải tỉnh Hà Tĩnh dự báo có nhiều thuận lợi. Giá xăng dầu trong nước chịu ảnh hưởng từ tình hình chung trên thế giới đang tiếp tục được điều chỉnh giảm. Hạ tầng đường bộ được nâng cấp và mở rộng theo hướng hiện đại. Các phương tiện vận tải hành khách và hàng hoá được các đơn vị kinh doanh đầu tư mua sắm, nâng cao tải trọng và năng lực vận chuyển. Khả năng tiếp nhận của hệ thống cảng biển có sự tăng trưởng vượt bậc khi có thêm một số cầu cảng mới đi vào hoạt động và khai thác.

          - Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 01/2016 ước đạt 2.465,5 nghìn.tấn, với khối lượng luân chuyển là 59,59 triệu tấn.km. So với tháng trước giảm 6,29% về khối lượng vận chuyển và giảm 11,42% về khối lượng luân chuyển. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 188,12 tỷ đồng, giảm 12,97% so tháng trước và tăng 11,42% so cùng kỳ năm trước. Mặc dù thời điểm cận Tết Nguyên đán, lượng hàng hoá tiêu dùng thiết yếu cho đời sống như lương thực, thực phẩm…vận chuyển tăng nhưng lượng hàng hoá vật liệu xây dựng lại giảm mạnh nên cũng đã làm cho doanh thu giảm.    

          - Vận chuyển hành khách tháng 01/2016 ước đạt 1.772,08 nghìn hành khách, tăng 1,21% với lượng hành khách luân chuyển ước đạt 308,69 triệu hành khách.km, tăng 1,92% so với tháng trước. Doanh thu vận tải hành khách ước đạt ước đạt 130,82 tỷ đồng, tăng 3,44% so tháng trước và tăng 18,19% so cùng kỳ năm trước. Trong tháng 01/2016, Công ty Cổ phần Vận tải Thọ Lam đã mở thêm một tuyến xe bus mới, lộ trình từ Thành phố Hà Tĩnh đến huyện Hương Sơn đi qua các huyện Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Vũ Quang. Lộ trình tuyến này đi vào khai thác mới, không có sự chồng chéo các tuyến khác, thúc đẩy hoạt động vận tải hành khách của tỉnh phát triển đa dạng và bền vững. Bên cạnh đó, thời điểm cuối tháng lượt người về quê chuẩn bị đón Tết sẽ dần tăng lên. Tính đến thời điểm hiện nay thì giá cước tuyến cố định đường dài như Hà Tĩnh - Hà Nội, Hà Tĩnh - Sài Gòn, Hà Tĩnh - Đăklăk...vẫn ổn định, chưa có biến động tăng, giảm giá cước của các đơn vị kinh doanh vận tải.

- Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 62,3 tỷ đồng, giảm 14,03% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước tăng 12,32%. Trong tháng, Cảng Sơn Dương (Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh) đón chuyến tàu có tải trọng lớn nhất từng cập cảng biển ở Việt Nam. Tàu chở 164 nghìn tấn quặng sắt làm nguyên liệu vận hành thử Nhà máy luyện cán thép Formosa Hà Tĩnh, đánh dấu việc Hà Tĩnh có hạ tầng cảng biển thuộc loại hiện đại, tầm cỡ của đất nước, có khả năng tiếp nhận các tàu có trọng tải lớn. Tuy nhiên, do lượng hàng hoá chung xuất nhập khẩu qua cảng trong tháng giảm, dẫn tới doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm so với tháng trước.

          4.4. Chỉ số giá tiêu dùng

Tháng 01/2016, là tháng cận kề Tết Nguyên Đán, thị trường hàng hóa của tỉnh sôi động và nhộn nhịp hơn so các tháng trước. Lượng hàng hóa đa dạng, phong phú, mẫu mã đẹp, cung ứng thị trường dồi dào. Theo xu thế đây là thời điểm thường tăng giá do yếu tố nhu cầu mua sắm tăng, nhưng nhìn chung đến thời điểm hiện nay thì trên địa bàn tỉnh thị trường hàng hóa đang tương đối ổn định, giá cả các mặt hàng thiết yếu không có nhiều biến động. UBND tỉnh đã ban hành chính sách bình ổn giá, các đơn vị, doanh nghiệp chuẩn bị dự trữ hàng hóa nhằm phục vụ nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân sắp  tới.

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, địa phương tích cực thực hiện công tác bình ổn thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chống gian lận trong kinh doanh thương mại, xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm túc việc niêm yết giá, đảm bảo cho người tiêu dùng an tâm khi mua sắm, các chương trình khuyến mại, giảm giá cũng được các doanh nghiệp, địa phương thực hiện nên giá cả nhiều hàng hóa ổn định, không có biến động lớn. Chỉ số chung giá bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2016 tăng 0,04% so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,06% và khu vực nông thôn tăng 0,03%) và tăng 1,85% so với cùng kỳ năm 2015.

- Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 3 nhóm hàng hóa có chỉ số giá ổn định so với tháng trước đó là: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.

- Có 01/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước đó là: Nhóm giao thông giảm 2,39%. Đây là nhóm hàng giảm nhiều nhất trong 11 nhóm hàng chính, chỉ số giá nhóm này giảm chủ yếu ở mặt hàng xăng dầu (giảm 5,90%). Nguyên nhân do ngày 24/12/2015 và 04/01/2016 Liên Bộ Công Thương - Tài chính có quyết định cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu giảm. Theo đó xăng A95 giá bình quân trong tháng là 17.394 đồng/lít (giảm 3,34%); xăng A92 giá 16.680 đồng/lít (giảm 3,51%); giá dầu diezeel bình quân 12.150 đồng/lít (giảm 10,66%).

          - Còn lại 07/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ đều có chỉ số giá tăng so với tháng trước nhưng với mức tăng nhẹ, cụ thể:

+ Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ số giá tăng 0,47% so tháng trước và giảm 0,36% so với cùng kỳ năm trước, trong đó:

          Nhóm hàng lương thực chỉ số giá tăng 0,43% so với tháng trước và giảm 0,22% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân, do những tháng cuối năm nguồn thóc gạo trong dân không được dồi dào, trong khi đó nhu cầu dự trữ gạo, đặc biệt là gạo nếp dùng để phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán tăng cao nên giá gạo trong tháng đang có xu hướng tăng lên. Tại thời điểm điều tra, thị trường khu vực thành thị giá gạo tẻ thường mức 11.000 - 12.500 đồng/kg (tăng 1,19%), gạo tẻ ngon 15.000 - 16.000 đồng/kg (tăng 0,51%), gạo nếp Thái Lan có giá 28.000 - 30.000 đồng/kg (tăng 0,54%). Đối với khu vực nông thôn giá gạo tẻ thường dao động từ 11.000 - 12.000 đồng/kg, gạo tẻ ngon từ 15.000 - 16.000 đồng/kg, gạo nếp Thái Lan 27.000 - 29.000 đồng/kg.

Nhóm hàng thực phẩm chỉ số giá tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 0,07% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do, hiện nay các hộ chăn nuôi gia súc gia cầm đang chờ gần sát Tết Nguyên đán mới xuất chuồng dẫn đến nguồn cung hạn chế. Bên cạnh đó, các mặt hàng thủy sản nguồn cung cũng hạn chế và giá các mặt hàng thủy sản cũng đang có xu hướng tăng… những điều này đã tác động đến chỉ số chung của nhóm thực phẩm tăng. Giá thịt lợn hơi ở các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Kỳ Anh...từ 45.000 - 46.000 đồng/kg (tăng 1,46%), do giá lợn hơi tăng làm cho giá thịt lợn mông sấn, nạc thăn, sườn ngon tăng nhẹ. Bên cạnh mặt hàng thịt gia súc tươi sống tăng thì mặt hàng thịt gia cầm trong tháng cũng có xu hướng tăng lên (tăng 0,56%). Giá thịt gà mái sống 140.000 - 145.000 đồng/kg (tăng 0,85%), thịt vịt 55.000 - 60.000 đồng/kg (tăng 0,53%). Hàng rau tươi, khô và chế biến tăng 1,04% so tháng trước, do lượng rau xanh trên địa bàn chủ yếu được nhập từ các địa phương khác về với chi phí cao nên giá các loại rau xanh vẫn tăng so với tháng trước.

Ăn uống ngoài gia đình tăng 0,13% so với tháng trước và giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó tăng chủ yếu ở hàng uống ngoài gia đình (tăng 0,92%). Nguyên nhân tăng do lương thực, thực phẩm tăng kéo theo chỉ số giá mặt hàng ăn uống tăng. Bên cạnh đó, tính chất thời vụ nhu cầu tiêu dùng mặt hàng đồ uống ngoài gia đình cũng có phần tăng hơn so các tháng trong năm nên đã phần nào làm ảnh hướng đến giá nhóm này tăng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

+ Nhóm đồ uống và thuốc lá chỉ số giá tăng 0,08% so với tháng trước và tăng 1,54% so với cùng kỳ năm trước. Với lượng hàng hóa đồ uống bia rượu đa dạng, phong phú, giá tiêu dùng mặt hàng này xu hướng chỉ tăng nhẹ ở các sản phẩm bia lon có mẫu mã, bao bì đẹp mắt để phục vụ trong dịp Tết. Hiện nay, trên địa bàn đối với sản phẩm bia, thuốc lá thị trường giá bán lẻ vẫn đang tương đối ổn định. Dự tính mặt hàng bia, rượu sẽ tăng vào những ngày cuối tháng 01 và đầu tháng 02/2016.

+ Nhóm may mặc, giầy dép, mũ nón có chỉ số giá tăng 0,12% so với tháng trước và tăng 4,42% so với cùng kỳ năm trước. Do ảnh hưởng thời tiết nên nhu cầu mua sắm các mặt hàng áo dài tay, quần dài, mũ nón tăng hơn so với các tháng trước. Đây cũng là tháng sát với Tết Nguyên đán nên việc mua sắm đồ mới chuẩn bị đón năm mới cũng tăng hơn đã tác động làm cho chỉ số chung của nhóm hàng này tăng.

+ Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD có chỉ số giá tăng 0,66% so với tháng trước và 3,47% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu do tác động nhóm nhà ở tăng 2,63% và giá gas tăng 1,14%. Mặc dù ngày 03/01/2016 giá gas được điều chỉnh giảm 18.000 đồng/bình 12kg, nhưng do ảnh hưởng giá gas thế giới tăng nên ngày 06/12/2015 giá gas trên địa bàn đã được điều chỉnh tăng. Dự kiến, giá gas sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tới do nhu cầu sử dụng tăng.

+ Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02% so với tháng trước và tăng 1,81% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu do nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết bị và đồ dùng trong nhà như đồ điện nhiều hơn (tăng 0,64%), còn các mặt hàng khác ổn định và không có biến động.

+ Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng nhẹ 0,03% so với tháng trước và tăng 16,13% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu ở nhóm mặt hàng dụng cụ thể dục thể thao tăng 1,16% và đồ chơi trẻ em tăng 0,99%.

+ Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 1,28% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng chủ yếu là nhu cầu chăm sóc, làm đẹp, uốn sấy tóc tăng (tăng 4,28%).

- Chỉ số giá vàng 9999 tăng 0,16% so với tháng trước và giảm 4,55% so với cùng kỳ năm trước. Giá vàng trong nước biến động cùng xu hướng với giá vàng thế giới, không có tình trạng “sốt vàng” gây bất ổn kinh tế - xã hội. Thị trường giá vàng tại Hà Tĩnh (kỳ 1) ngày 27/12/2015 vàng 9999 bán ra  3.070 ngàn đồng/chỉ, (kỳ 2) ngày 08/01/2016 giá bán ra 3.040 ngàn đồng/chỉ và ngày 16/01/2016 giá vàng tiếp tục tăng ở mức giá bán ra là 3.050 ngàn đồng/chỉ. 

          - Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,23% so với tháng trước và tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước. Giá USD trên thị trường tự do tại Hà Tĩnh thời điểm ngày 16/01/2016 bán ra là 2.251 ngàn đồng/100USD (giảm 14 ngàn đồng/100USD so với tháng trước).

Dự kiến chỉ số giá bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tháng 02/2016 sẽ tăng hơn so với tháng 01/2016, nhất là các mặt hàng thực phẩm tươi sống và một số mặt hàng thiết yếu sẽ tăng cao do nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân.

          5. Một số vấn đề xã hội

          5.1. Tình hình thiếu đói

          Trong tháng, thời tiết thuận lợi tạo điều kiện tốt cho người nông dân trong việc sản xuất các loại cây trồng vụ Đông và làm thêm các công việc khác để tăng thu nhập. Mặt khác, dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc gia cầm được kiểm soát,  công tác an sinh xã hội được đảm bảo nên đời sống của người dân ngày càng ổn định. Vì vậy, trong tháng trên địa bàn toàn tỉnh không xẩy ra thiếu đói. Dự kiến trong tháng tới thiếu đói trên địa bàn toàn tỉnh vẫn không xảy ra.

          5.2. Hoạt động y tế

  - Tình hình dịch bệnh: Để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, lỵ trực trùng, lỵ amip, chân-tay-miệng, cúm, tiêu chảy cấp, bệnh do adeno...Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế dự phòng cũng phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các huyện, thị xã, thành phố chủ động phòng chống dịch bệnh, vệ vinh môi trường trong đợt rét; đồng thời, tăng cường công tác giám sát dịch, phát hiện sớm và kịp thời dập tắt nên không có dịch lớn xảy ra. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 02 trường hợp sốt xuất huyết, 50 trường hợp sốt rét (kể cả bệnh nhân sốt rét lâm sàng), 05 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng, 42 trường hợp mắc lỵ trực trùng và lỵ amip, 05 trường hợp mắc bệnh do adeno nhưng không có trường hợp nào tử vong do các dịch bệnh trên.

  - Công tác phòng chống HIV/AIDS: Nhằm hạn chế tỷ lệ lây nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương triển khai nhiều biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn, trung tâm đã tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông thay đổi hành vi. Đây được xem là một trong những hoạt động then chốt, góp phần ngăn chặn kiểm soát tốt và giảm thiểu mức thấp nhất về số người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Công tác truyền thông được phối hợp triển khai đồng bộ và đa dạng hóa trong cộng đồng dân cư, giúp cho người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của bệnh và cách phòng tránh nhiễm bệnh, trong đó tập trung vào nhóm đối tượng nghiện chích ma túy. Nhờ vậy trong tháng 01/2016, Hà Tĩnh chỉ có 04 người nhiễm HIV, 04 người chuyển thành AIDS và không có trường hợp nào chết vì AIDS.

  - Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Để bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Bính Thân, phục vụ nhân dân vui đón Tết được an toàn, bảo đảm sức khỏe, ngăn ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm. Sở Y tế Hà Tĩnh đã triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán. Trong đó tập trung công tác truyền thông cho chính quyền các cấp, người quản lý, chế biến kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng, người nội trợ… Đồng thời, tăng cường công tác thanh, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm, thức ăn đường phố, các cơ sở dịch vụ ăn uống đặc biệt quan tâm cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh các mặt hàng phục vụ ăn uống như: Thịt, sản phẩm từ thịt, bánh mứt kẹo, nước giải khát…là các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết. Qua công tác thanh tra, kiểm soát đã phát hiện bắt gữ 09 vụ vận chuyển hàng gian lận thương mại, không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, hàng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, thu giữ 1300 kg chân trâu bò bốc mùi hôi thối, 1300 kg da động vật, 60 chai rượu Black, 64 thùng dầu xã, 12.600 gói dầu gội Clear giả, 700 kg đường. Vì vậy, trong tháng ở Hà Tĩnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào, chỉ có 178 ca ngộ độc thực phẩm đơn lẻ. Không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thực phẩm.

          5.3. Hoạt động văn hoá, thể thao

  - Hoạt động văn hóa: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được duy trì. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới” gắn với xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực. Đặc biệt, chào mừng năm mới 2016, vào tối 31/12/2015, trường Đại học Hà tĩnh đã tổ chức đêm dạ hội ca nhạc với hơn 15 tiết mục ca múa  nhạc sôi động, đặc sắc, mang hơi thở mùa Xuân do cán bộ, giáo viên cùng đông đảo các em sinh viên của trường thể hiện. Dạ hội là lời chào năm cũ, lời chúc mừng năm mới với quyết tâm và khí thế mới. Trong niềm hân hoan chào xuân, người người trao nhau những lời chúc mừng năm mới, chia sẻ với nhau mong ước, hy vọng và niềm tin vào một năm nhiều may mắn, thắng lợi.

   - Thể thao quần chúng: Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, phong trào thể dục thể thao quần chúng đã phát triển khá toàn diện. Sở giáo dục và đào tạo tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn tỉnh lần thứ XI, thu hút hơn 2.300 vận động viên đến từ 13 huyện, thị xã, thành phố và các trường THPT trong toàn tỉnh tham gia, tranh tài ở 10 bộ môn thể thao cơ bản với hơn 136 nội dung thi đấu dành cho các vận động viên từ bậc tiểu học đến THPT. Đây là ngày hội thể thao học đường nhằm tạo sân chơi bổ ích, khuyến khích phong trào “Rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, không ngừng tăng cường sức khỏe, học tập tốt, lao động tốt, rèn luyện tốt để ngày mai lập thân lập nghiệp và xây dựng kiến thiết nước nhà. Kết quả, phòng Giáo dục huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn và huyện Kỳ Anh xếp loại xuất sắc ở khối huyện, thị xã, thành phố; các trường Lê Quý Đôn (huyện Thạch Hà), Nguyễn Thị Bích Châu (thị xã Kỳ Anh) và THPT Nghèn (Can Lộc) xếp loại xuất sắc nhóm các trường THPT.

5.4. Tình hình an toàn giao thông

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Quỹ ATGT và phát triển cộng đồng (TCF), UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng với sự đồng hành của Tập đoàn Mai Linh tổ chức chương trình “Kết nối cộng đồng - Vì ATGT” nhằm phát động ra quân đảm bảo trật tự ATGT năm 2016. Sau lễ phát động, có hơn 2.500 đoàn viên thanh niên trong tỉnh cùng với các đại biểu, thành viên tham gia chương trình đã tổ chức diễu hành trên các tuyến phố chính nhằm tuyên truyền an toàn giao thông. Đồng thời, các địa phương trên toàn tỉnh phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ Trung ương triển khai các biện pháp bảo vệ, tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ. UBND tỉnh và Ban ATGT tỉnh cũng đã ban hành nhiều công điện, công văn chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan chức năng chấm dứt tình trạng họp chợ sai địa điểm gây mấy ATGT; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng trên các tuyến đường và phải được tiến hành thường xuyên, đảm bảo chất lượng.

Tính từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/01/2016, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 08 người, bị thương 05 người, thiệt hại tài sản 131 triệu đồng (so với tháng trước giảm 06 vụ, giảm 04 người chết và tăng 07 người bị thương). So với cùng kỳ năm trước giảm 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ, giảm 04 người chết và giảm 04 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu là không làm chủ tốc độ, đi sai phần đường và lạng lách đánh võng.

          5.5. Môi trường

          - Tình hình cháy nổ: Trong tháng khu vực dân sự xảy ra 01 vụ cháy xe máy chưa rõ nguyên nhân (giảm 02 vụ so với cùng kỳ năm trước), với tổng giá trị thiệt hại ước tính 30 triệu đồng.

  - Về vi phạm môi trường: Với mục tiêu cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan liên ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra về công tác bảo vệ môi trường và trong tháng không có đơn vị nào vi phạm.


 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.237.34.21

Thống kê

Lượt truy cập  28425
Đang trực tuyến   91