MyLabel

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh hướng dẫn thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thành phố thị xã

9/7/2018

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh đã có công văn số 231/BCĐ-TĐT  hưởng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Tải Công văn số 231/BCĐ-TĐTGửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.236.59.63

Thống kê

Lượt truy cập  8598
Đang trực tuyến   7