MyLabel

Tỉnh Hà Tĩnh thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều dân số và nhà ở năm 2019

9/7/2018

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Ngày 07/9/2018 Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh ra Quyết định số 64/QĐ-BCĐ về việc thành lập Văn Phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh, với số lượng 21 người, thành phần: Bà Phan Thị Hạnh - Trưởng phòng, Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Cục Thống kê  tỉnh làm Chánh Văn phòng; Phó Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận tổ Quốc tỉnh; Phó trưởng phòng (hoặc Chuyên viên) các Sở, Ban, Ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ngoại vu, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên - Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng phòng các Phòng nghiệp vụ Cục Thống kê, Thống kê viên Phòng Thống kê Dân số - Văn xã, Kế toán Cục Thống kê làm thành viên.

Tải Quyết định số 64/QĐ-BCĐ


Gửi bởi Ngô Hữu Phước    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.236.59.63

Thống kê

Lượt truy cập  8604
Đang trực tuyến   13