MyLabel

Tỉnh Hà Tĩnh thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều dân số và nhà ở năm 2019

8/31/2018

Thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019. Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019;

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Trưởng ban, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương về việc ban hành Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 4 năm 2019.

Hà Tĩnh thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2019 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Hà Tĩnh gồm có 14 người , bao gồm các thành phần đơn vị, sở, ban, ngành tham gia đúng quy định trong Phương án Tổng điều tra, cụ thể:  Ông Đặng Quốc Vinh -Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Việt Hùng - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh làm Phó trưởng ban thường trực; Ông Trần Thanh Bình - Phó cục trưởng Cục Thống kê  làm Ủy viên thường trực; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Giám đốc các Sở, Ban, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh, Ngoại vụ, Xây dựng, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin - Truyền thông, Tài chính làm ủy viên.

Tải Quyết định số 2599/QĐ-UBND

Gửi bởi Ngô Hữu Phước    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.214.224.207

Thống kê

Lượt truy cập  46171
Đang trực tuyến   8