MyLabel

UBND huyện Vũ Quang tổng kết công tác thống kê năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác thống kê năm 2018

1/8/2018

    UBND HUYỆN VŨ QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT

CÔNG TÁC THỐNG KÊ NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2018

 

           Chiều ngày 08/01/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thống kê năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có các đồng chí Trần Thanh Bình, Phó cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh; Nguyễn Thiều Quang, Phó chủ tịch HĐND huyện. Các đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện; Võ Văn Thanh, Chi cục trưởng chi cục Thống kê huyện chủ trì hội nghị.

 

       Năm 2017, Chi cục Thống kê huyện đã thực hiện tốt việc thu nhập, tổng hợp thông tin, phổ biến thông tin thống kê về tình hình phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn, phản ánh trung thực các hiện tượng phát sinh, phục vụ kịp thời cho các kỳ họp, để có kế hoạch, cơ chế chính sách trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội huyện nhà.

       Trong đó đã tổ chức được 25 cuộc điều tra định kỳ theo kế hoạch, tham mưu triển khai các cuộc điều tra theo Chương trình điều tra thống kê quốc gia nhất là Tổng điều tra kinh tế năm 2017. Chi cục Thống kê cũng đã chú trọng việc tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của thông tin thống kê, quyền và nghĩa vụ của nhóm cung cấp thông tin, tăng cường phối hợp giám sát, kiểm tra và tuyên truyền Nghị định 95/NĐ – CP của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê để nâng cao chất lượng thông tin đầu vào.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị ngành Thống kê huyện nhà cũng đã chỉ ra những tồn tại hạn chế và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2018.

  

Đồng chí Trần Thanh Bình, Phó cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Bình, Phó cục trưởng Cục Thống kê tỉnh và đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương  kết quả công tác thống kê năm 2017. Đồng thời yêu cầu công tác Thống kê huyện cần tiếp tục nâng cao chất lượng số liệu thống kê, bảo đảm tốt thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và chính quyền, chú trọng công tác phân tích và dự báo, nắm bắt tình hình thực tế, bảo đảm thông tin kinh tế - xã hội công khai, minh bạch, chính xác, đầy đủ, kịp thời; nâng cao chất lượng các cuộc điều tra thống kê; đẩy mạnh thực hiện các nội dung của Đề án đổi mới đồng bộ các hệ thống chỉ tiêu thống kê, đồng thời rà soát, thu thập thông tin các chỉ tiêu niên giám thống kê để nguồn số liệu đầy đủ, chính xác và có hệ thống; nâng cao chất lượng số liệu về độ tin cậy và sự thống nhất giữa các đơn vị; thực hiện có hiệu quả hoạt động thống kê, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các đối tượng.      


Lãnh đạo tỉnh và huyện Vũ Quang trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

       Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh và UBND huyện đã khen thưởng cho 4 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác thống kê năm 2017./.

                                                                                            Quốc Lập – Văn Tịnh

                                                                                      Đài TT-TH Huyện Vũ Quang

 

Gửi bởi Admin    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.236.190.216

Thống kê

Lượt truy cập  31983
Đang trực tuyến   15