MyLabel

SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, GƯƠNG MẪU TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN ”

11/10/2017
     Ngày 10/11/2017, Công đoàn cơ sở Cục Thống kê Hà Tĩnh đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017. Buổi sinh hoạt đánh giá tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của vai trò tổ chức Công đoàn; Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Phát động phong trào thi đua nhằm thực hiện xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xếp thứ bậc thi đua năm 2018 thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
     Với phong trào “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”; người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến, viết tin, bài”; Xây dựng cơ quan danh hiệu “Văn hóa công sở”, “Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phòng trào “Lao động vệ sinh cơ quan hàng tuần”, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. 
     Mỗi đoàn viên công đoàn cơ quan luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của người cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, khắc phục khó khăn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
     Chủ tịch Công đoàn, chủ trì buổi sinh hoạt tóm tắt Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2017; kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Tổng cục Thống kê đánh giá xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, giữ nguyên thứ bậc so năm trước, đây cũng đã thể hiện vượt khó của đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, đoàn viên Công đoàn còn phải thực hiện nhiệm vụ của Cục trưởng; Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Nữ công. Các nhiệm vụ đều đánh giá mặt mạnh, yếu và vai trò trách nhiệm, gương mẫu của mỗi đoàn viên công đoàn; trước hết vai trò trách nhiệm, gương mẫu của đảng viên, lãnh đạo, trưởng phòng, người cao tuổi và tính xung kích của tuổi trẻ.
     Buổi sinh hoạt có 20/26 ý kiến đoàn viên công đoàn tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cũng như đưa ra các giải pháp, đề xuất, kiến nghị để ngày càng hoàn thiện hơn trong hoạt động tổ chức công đoàn cũng như phát động phong trào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đây là buổi sinh hoạt có giá trị, cần được duy trì theo sinh hoạt chuyên đề hàng quý.
Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí chủ trì cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Chi bộ, lãnh đạo cơ quan; các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên xin được tiếp thu, nghiên cứu và xây dựng kế hoạch cho các buổi sinh hoạt chuyên đề lần sau.

 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:34.236.190.216

Thống kê

Lượt truy cập  32025
Đang trực tuyến   57