MyLabel

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Hà Tĩnh

3/1/2017
Sáng 6 tháng 3 năm 2017, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng điều tra kinh tế năm 2017. Tham dự Hội nghị có 90 đại biểu thuộc Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra cấp tỉnh; Ban Chỉ đạo, Tổ thường trực Tổng điều tra cấp huyện và điều tra viên thực hiện thu thập thông tin khối doanh nghiệp; hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được nghe giới thiệu kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2017, hướng dẫn phương pháp tổng điều tra, quy trình lập danh sách đơn vị điều tra; giới thiệu nội dung, phương pháp thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; phương pháp thu thập thông tin phiếu hành chính sự nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, hội và tổ chức phi Chính phủ, tôn giáo; quy trình tổng hợp nhanh áp dụng trong tổng điều tra. Cuộc Tổng điều tra kinh tế đợt này nhằm thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp và được chia làm 4 khối: khối doanh nghiệp, khối hành chính sự nghiệp, khối cá thể và khối tôn giáo. Nội dung điều tra gồm: thông tin về cơ sở, về lao động và thu nhập của người lao động, về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, tình hình tiếp cận nguồn vốn của doanh nghiệp. 
Cuộc Tổng điều tra được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5, giai đoạn 2 từ ngày 01/7 đến 30/7/2017. Số liệu sơ bộ được công bố vào tháng 12 năm 2017. Kết quả chính thức được công bố vào quý 3 năm 2018.

 

Gửi bởi    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.235.60.197

Thống kê

Lượt truy cập  104760
Đang trực tuyến   85