MyLabel

Niên giám thống kê năm 2018

  Lời nói đầu

                                                         Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu

                                                         Dân số và lao động 

                                                         Tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước

                                                         Đầu tư và xây dựng

                                                         Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở kinh doanh cá thể 

                                                         Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

                                                         Công nghiệp 

                                                         Thương mại và du lịch 

                                                         Chỉ số giá

                                                         Vận tải, bưu chính và viễn thông

                                                         Giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ

                                                         Y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, ATXH, tư pháp và môi trường

Tải về

Xem tiếp ...    

HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:44.197.111.121

Thống kê

Lượt truy cập  60247
Đang trực tuyến   44