MyLabel
The TSPTDB chart showing 4 series.
v
v
hinhthumbnail

HÀ TĨNH SẴN SÀNG CHO CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2021 (01/03/2021)

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 26/02/2020; công tác chuẩn bị gần một năm. Đây làm lần thứ 6 mà Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định Tổng điều tra kể từ năm 1995. Trước đó, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ở cấp Trung ương thành lập Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng ban; Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm Phó Trưởng ban; lãnh đạo các Bộ, ngành làm ủy viên theo Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 03/6/2020. Để thực hiện nhiệm vụ, nội dung và phuơng án TĐT của BCĐ TW; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao và Nội vụ thành lập Ban chỉ đạo riêng
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:3.87.33.97

Thống kê

Lượt truy cập  15803
Đang trực tuyến   8