MyLabel
The TSPTDB chart showing 4 series.
v
v
hinhthumbnail

Sở Nội vụ nhất hội thi “Tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phon... (26/05/2017)

Chiều 26/5, Khối Hành chính - Tổng hợp, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội thi tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh tới dự
hinhthumbnail

Tình hình kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng đầu năm 2019 (01/07/2019)

6 tháng đầu năm 2019, kinh tế vẫn đang phát triển theo xu hướng tích cực, đặc biệt là sự đi vào hoạt động sản xuất ổn định của Dự án Fomosa Hà Tĩnh đã tạo nên sự phát triển mạnh mẽ và ổn định cho ngành sản xuất công nghiệp của địa phương cũng như của cả nước. Tuy nhiên, vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhưng với sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên mặc dù không có bước phát triển đột phá.
hinhthumbnail

Ý nghĩa, thực trạng và kết quả bước đầu Tổng điều tra dân số... (31/05/2019)

Chỉ tiêu hộ, dân số và chất lượng dân số vừa là mục tiêu vừa là kết quả lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia hay của một địa phương. Trong tổ chức chính quyền địa phương thời phong kiến đã chia các đơn vị hành chính thành 4 cấp là: Lộ, Phủ, Châu, Hương (xã đổi thành Hương) nhằm quản lý chặt chẽ hộ tịch và thống kê dân số. Hai khoản thuế chủ yếu mà họ phải đóng là thuế thân và thuế điền thổ. Những người trốn thuế thân phải chịu những hình phạt nặng nề cho nên nhiều người phải bỏ làng tha phương cầu thực vì không có tiền đóng thuế thân cho chính quyền thuộc địa
HỆ THỐNG TÊN MIỀN MẠNG GSO
MÁY CHỦ TÊN MIỀN .GSO:
Chính:       10.0.1.1
Dự phòng: 10.0.1.2
  • Góc người dùng
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:Bạn đang dùng -

IP:35.171.183.163

Thống kê

Lượt truy cập  28869
Đang trực tuyến   2